Blog

Voor ieder rechtsgebied is het belangrijk om op de hoogte te zijn van de meest recente ontwikkelingen, maar dit geldt in het bijzonder voor het erfrecht. Het nieuwe erfrecht is immers jong en ontwikkelt zich snel. Om die reden willen wij u op de hoogte houden van de laatste jurisprudentie, artikelen en wetgeving in onderstaande blog.

Legitieme. Recht op informatie. Informatieverstrekking aan legitimaris, niet zijnde erfgenaam, door executeur-testamentair, als enig erfgenaam.

11 december 2019|Reacties uitgeschakeld voor Legitieme. Recht op informatie. Informatieverstrekking aan legitimaris, niet zijnde erfgenaam, door executeur-testamentair, als enig erfgenaam.

Het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch heeft op 12 september 2019 uitspraak gedaan over het recht op informatie van de legitimaris. Verzoekschrift ex artikel 4:78 BW; informatie-vraag van legitimaris (niet zijnde erfgenaam) aan executeur-testamentair en enig erfgenaam, betreffende bankafschriften tot vijf jaar voor het overlijden erflaatster op straffe van een dwangsom. De legitimaris heeft haar verzoek gebaseerd op het eerste lid van artikel 4:78 BW, luidende: ‘Een legitimaris die niet erfgenaam is, kan tegenover de erfgenamen en met het beheer der nalatenschap belaste executeurs aanspraak maken op [...]

Legitieme. Overeenkomst van geldlening onrechtmatig aangegaan vanwege aanspraak op de legitieme? Bewijs.

3 december 2019|Reacties uitgeschakeld voor Legitieme. Overeenkomst van geldlening onrechtmatig aangegaan vanwege aanspraak op de legitieme? Bewijs.

De Rechtbank Den Haag heeft op 24 april 2019 uitspraak gedaan over de vraag of een overeenkomst van geldlening onrechtmatig was aangegaan vanwege een aanspraak op de legitieme. Kern van het geschil is de vraag of de gedaagde als erfgenaam op onrechtmatige wijze ervoor heeft gezorgd dat eiser als legitimaris geen aanspraak kan maken op zijn vordering uit de nalatenschap van vader en zijn legitieme portie uit de nalatenschap van moeder door gelden van moeder kort voor haar overlijden naar zichzelf over te hevelen [...]

Berekening van de legitieme. Bepaling legitieme massa. Verantwoording afleggen over pinopnames voor erflater? Bewijs.

25 november 2019|Reacties uitgeschakeld voor Berekening van de legitieme. Bepaling legitieme massa. Verantwoording afleggen over pinopnames voor erflater? Bewijs.

Het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft op 1 oktober 2019 uitspraak gedaan over de berekening van de legitieme in verband met vele pinopnames voor het levensonderhoud van de erflater en het afleggen van rekening en verantwoording daarover. De legitimarissen stellen dat in de periode januari 2008 tot en met december 2011 maandelijks forse bedragen zijn gepind van de bankrekening van de moeder, in totaal € 35.450,-. Zij achten het onmogelijk dat dit bedrag enkel voor huishoudgeld bestemd was, gelet op de spaarzame levensstandaard van de moeder. [...]

Legitieme. Recht van de legitimaris op informatie. Boedelbeschrijving. Dwangsom.

20 november 2019|Reacties uitgeschakeld voor Legitieme. Recht van de legitimaris op informatie. Boedelbeschrijving. Dwangsom.

De Rechtbank Limburg heeft enige tijd geleden uitspraak gedaan over het recht van de legitimaris op informatie ter berekening van de legitieme. Voorop staat dat verzoekster als legitimaris niet-erfgenaam recht [...]

Legitieme. Berekening van de legitieme. Vaststelling van de legitieme massa. Waardering woning.

12 november 2019|Reacties uitgeschakeld voor Legitieme. Berekening van de legitieme. Vaststelling van de legitieme massa. Waardering woning.

Het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft op 1 oktober 2019 uitspraak gedaan over de berekening van de legitieme en de vaststelling van de legitieme massa. Partijen zijn er mee akkoord gegaan dat [...]

Recht op informatie over een nalatenschap van de erfgenaam en/of legitimaris.

5 november 2019|Reacties uitgeschakeld voor Recht op informatie over een nalatenschap van de erfgenaam en/of legitimaris.

Het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch heeft enige tijd geleden uitspraak gedaan over het recht op informatie over een nalatenschap van de erfgenaam en/of legitimaris. In deze procedure stelt appellant dat hij van [...]

Legitieme. Verzoekschrift ex artikel 4:78 BW. Opvragen van informatie door de legitimaris van bankafschriften tot vijf jaar voor het overlijden van erflaatster.

29 oktober 2019|Reacties uitgeschakeld voor Legitieme. Verzoekschrift ex artikel 4:78 BW. Opvragen van informatie door de legitimaris van bankafschriften tot vijf jaar voor het overlijden van erflaatster.

Het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch heeft op 12 september 2019 uitspraak gedaan over het opvragen van informatie door de legitimaris van bankafschriften tot vijf jaar voor het overlijden van de erflaatster. De [...]

Opvragen van informatie ten behoeve van de vaststelling van de legitieme.

21 oktober 2019|Reacties uitgeschakeld voor Opvragen van informatie ten behoeve van de vaststelling van de legitieme.

Het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft op 24 september 2019 uitspraak gedaan over het opvragen van informatie ten behoeve van de vaststelling en de berekening van de legitieme. Een legitimaris die niet [...]

Legitieme. Verzet tegen uitdelingslijst. Rekening en verantwoording? Beneficiaire aanvaarding en de lichte vereffeningsprocedure.

14 oktober 2019|Reacties uitgeschakeld voor Legitieme. Verzet tegen uitdelingslijst. Rekening en verantwoording? Beneficiaire aanvaarding en de lichte vereffeningsprocedure.

De Rechtbank Midden-Nederland heeft op 23 mei 2019 uitspraak gedaan over een verzet tegen een uitdelingslijst en over de vraag of rekening en verantwoording moest worden afgelegd. Erflaatster heeft verzoekers [...]

Oudere blog items

Legitieme. Geldlening aan erflaatster. Heeft de executeur onrechtmatig gehandeld? Stelplicht en bewijslast.

8 oktober 2019|Reacties uitgeschakeld voor Legitieme. Geldlening aan erflaatster. Heeft de executeur onrechtmatig gehandeld? Stelplicht en bewijslast.

Legitieme. Schenking? Bedrijfsovername. In aanmerking te nemen gift. Boedelbeschrijving.

1 oktober 2019|Reacties uitgeschakeld voor Legitieme. Schenking? Bedrijfsovername. In aanmerking te nemen gift. Boedelbeschrijving.

Legitieme. Legitimaris tevens erfgenaam heeft niet op grond van 4:78 BW maar op grond van artikel 3:166 lid 3 BW recht op informatie.

24 september 2019|Reacties uitgeschakeld voor Legitieme. Legitimaris tevens erfgenaam heeft niet op grond van 4:78 BW maar op grond van artikel 3:166 lid 3 BW recht op informatie.

Legitieme. Geldlening aan erflaatster? Onttrekken van gelden uit de nalatenschap? Onrechtmatig handelen? Stelplicht en bewijslast.

16 september 2019|Reacties uitgeschakeld voor Legitieme. Geldlening aan erflaatster? Onttrekken van gelden uit de nalatenschap? Onrechtmatig handelen? Stelplicht en bewijslast.

Beroep op legitieme. Daad van zuivere aanvaarding? Taken van de executeur.

9 september 2019|Reacties uitgeschakeld voor Beroep op legitieme. Daad van zuivere aanvaarding? Taken van de executeur.

Legitieme. Verstrekken van informatie ten behoeve van het vaststellen van de legitieme. Is bij samenloop van vorderingen ook de kantonrechter bevoegd?

1 september 2019|Reacties uitgeschakeld voor Legitieme. Verstrekken van informatie ten behoeve van het vaststellen van de legitieme. Is bij samenloop van vorderingen ook de kantonrechter bevoegd?

Is de executeur verplicht informatie te verstrekken aan de legitimaris niet-erfgenaam? Giften.

26 augustus 2019|Reacties uitgeschakeld voor Is de executeur verplicht informatie te verstrekken aan de legitimaris niet-erfgenaam? Giften.

Vaststelling van vaderschap. Is kind afstammeling van de erflater? Beroep op legitieme. Omvang van de legitieme. Verrekening?

18 augustus 2019|Reacties uitgeschakeld voor Vaststelling van vaderschap. Is kind afstammeling van de erflater? Beroep op legitieme. Omvang van de legitieme. Verrekening?

Erfgenaam bij testament in de legitieme gesteld. Legitieme opeisbaar? Omvang van de legitieme. Taxatie van onroerend goed.

11 augustus 2019|Reacties uitgeschakeld voor Erfgenaam bij testament in de legitieme gesteld. Legitieme opeisbaar? Omvang van de legitieme. Taxatie van onroerend goed.

Vordering van de legitimaris tegen executeur in nalatenschap. Voldoen van legitieme portie is een vordering op de erfgenamen en niet op de executeur.

2 augustus 2019|Reacties uitgeschakeld voor Vordering van de legitimaris tegen executeur in nalatenschap. Voldoen van legitieme portie is een vordering op de erfgenamen en niet op de executeur.

De berekening van de legitieme portie in verband met een gestelde gift. Kapitaalverzekering. Bovenmatige gift?

29 juli 2019|Reacties uitgeschakeld voor De berekening van de legitieme portie in verband met een gestelde gift. Kapitaalverzekering. Bovenmatige gift?

Legitieme. Informatieverstrekking. Reikwijdte van hetgeen een executeur of erfgenaam aan een legitimaris aan gegevens moet melden of verstrekken in de zin van het bepaalde in artikel 4:78 BW

2 juli 2019|Reacties uitgeschakeld voor Legitieme. Informatieverstrekking. Reikwijdte van hetgeen een executeur of erfgenaam aan een legitimaris aan gegevens moet melden of verstrekken in de zin van het bepaalde in artikel 4:78 BW

Beroep op legitieme portie. Bevatte bedrijfsoverdracht door vader op zoon een materiële schenking? Overdracht voor niet-commerciële waarde was materiële schenking die rol speelt bij bepaling legitieme van de bedrijfsopvolger.

25 juni 2019|Reacties uitgeschakeld voor Beroep op legitieme portie. Bevatte bedrijfsoverdracht door vader op zoon een materiële schenking? Overdracht voor niet-commerciële waarde was materiële schenking die rol speelt bij bepaling legitieme van de bedrijfsopvolger.

Legitieme portie. Internationaal privaatrecht. Leerstuk van de aanpassing.

22 juni 2019|Reacties uitgeschakeld voor Legitieme portie. Internationaal privaatrecht. Leerstuk van de aanpassing.

Legitieme. Bepaling waarde nalatenschap en begroting legitieme portie. Kinderen worden toegelaten tot bewijslevering ten aanzien van hun stelling over geld op een Luxemburgse bankrekening.

16 juni 2019|Reacties uitgeschakeld voor Legitieme. Bepaling waarde nalatenschap en begroting legitieme portie. Kinderen worden toegelaten tot bewijslevering ten aanzien van hun stelling over geld op een Luxemburgse bankrekening.

Legitieme. Geldlening aan erflaatster. Onrechtmatig handelen? Stelplicht en bewijslast. Vruchtgebruik.

4 juni 2019|Reacties uitgeschakeld voor Legitieme. Geldlening aan erflaatster. Onrechtmatig handelen? Stelplicht en bewijslast. Vruchtgebruik.

Legitieme. Beroepsaansprakelijkheid notaris. Informatieplicht over de mogelijkheid om een niet-opeisbaarheidsclausule van de legitieme in het testament op te nemen.

30 mei 2019|Reacties uitgeschakeld voor Legitieme. Beroepsaansprakelijkheid notaris. Informatieplicht over de mogelijkheid om een niet-opeisbaarheidsclausule van de legitieme in het testament op te nemen.

Legitieme. Waardering van de woning en een perceel grond. WOZ-waarde of marktwaarde? Gift? Informatieplicht.

21 mei 2019|Reacties uitgeschakeld voor Legitieme. Waardering van de woning en een perceel grond. WOZ-waarde of marktwaarde? Gift? Informatieplicht.

Beroep op legitieme. Valt de levensverzekering in de nalatenschap? Redelijkheid en billijkheid?

14 mei 2019|Reacties uitgeschakeld voor Beroep op legitieme. Valt de levensverzekering in de nalatenschap? Redelijkheid en billijkheid?

Legitieme. Omvang en berekening van de legitieme. Schenking? Gift?

7 mei 2019|Reacties uitgeschakeld voor Legitieme. Omvang en berekening van de legitieme. Schenking? Gift?

Vordering uit hoofde van een ouderlijke boedelverdeling en aanspraak op legitieme portie. Misbruik van recht? Gelijke behandeling. Redelijkheid en billijkheid?

30 april 2019|Reacties uitgeschakeld voor Vordering uit hoofde van een ouderlijke boedelverdeling en aanspraak op legitieme portie. Misbruik van recht? Gelijke behandeling. Redelijkheid en billijkheid?

Verzwegen vermogen van erflater in het buitenland? Verdeling van de nalatenschap ten overstaan van de notaris.

23 april 2019|Reacties uitgeschakeld voor Verzwegen vermogen van erflater in het buitenland? Verdeling van de nalatenschap ten overstaan van de notaris.

Opheffen van de onverdeeldheid van de nalatenschap. Vaststellingsovereenkomst. Verkoop woning uit nalatenschap aan derde? Dwangsom.

16 april 2019|Reacties uitgeschakeld voor Opheffen van de onverdeeldheid van de nalatenschap. Vaststellingsovereenkomst. Verkoop woning uit nalatenschap aan derde? Dwangsom.

Beroep op legitieme. Ontzenuwing van bewijsvermoeden dat schenking heeft plaatsgevonden. Bewijsrecht.

9 april 2019|Reacties uitgeschakeld voor Beroep op legitieme. Ontzenuwing van bewijsvermoeden dat schenking heeft plaatsgevonden. Bewijsrecht.

Beneficiaire aanvaarding. Gedrag als een zuiver aanvaard hebbende erfgenaam? Omvang van de rechtsstrijd.

2 april 2019|Reacties uitgeschakeld voor Beneficiaire aanvaarding. Gedrag als een zuiver aanvaard hebbende erfgenaam? Omvang van de rechtsstrijd.

Wilt u meer weten over een bepaald onderwerp dan kunt u gerust vrijblijvend contact op via het telefoonnummer 020 3980 150 of stuur een e-mail naar secretariaat@brenneradvocaten.nl.

Bel 0203980150 of klik hier voor meer informatie