Blog

Voor ieder rechtsgebied is het belangrijk om op de hoogte te zijn van de meest recente ontwikkelingen, maar dit geldt in het bijzonder voor het erfrecht. Het nieuwe erfrecht is immers jong en ontwikkelt zich snel. Om die reden willen wij u op de hoogte houden van de laatste jurisprudentie, artikelen en wetgeving in onderstaande blog.

Vaststelling en berekening van de legitieme ten aanzien van gebruikelijke giften. Premiebetalingen. Bovenmatig gift?

23 februari 2020|Reacties uitgeschakeld voor Vaststelling en berekening van de legitieme ten aanzien van gebruikelijke giften. Premiebetalingen. Bovenmatig gift?

Het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch heeft enige tijd geleden uitspraak gedaan over de vaststelling en de berekening van de legitieme ten aanzien van giften. De grief van de broer betreft de kapitaalverzekering. De premies die de erflater vanaf 1 juli 2004 tot zijn overlijden gedurende 118 maanden heeft betaald, in totaal € 11.800,=, zijn volgens de broer ten onrechte niet in de berekening van de legitieme portie betrokken. De rechtbank heeft deze premiebetalingen aangemerkt als gift van de erflater aan zijn kleindochter, die niet ongebruikelijk of [...]

Legitieme. Bedrijfsoverdracht. Materiële schenking?

17 februari 2020|Reacties uitgeschakeld voor Legitieme. Bedrijfsoverdracht. Materiële schenking?

De Rechtbank Den Haag heeft enige tijd geleden uitspraak gedaan over de vraag of een bedrijfsoverdracht een materiële schenking was bij de vaststelling van de legitieme. De advocaat van gedaagde stelt dat uit de volgende omstandigheden blijkt dat bij de bedrijfsoverdracht sprake is geweest van een materiële schenking door erflater aan eiser: erflater heeft in zijn testament duidelijk te kennen gegeven dat hij het bedrijf tegen een lage prijs aan [eiser] heeft overgedaan en spreekt in dit verband over “bevoordeling”; de grond is voor [...]

Legitieme. Ouderlijke boedelverdeling en aanspraak op legitieme portie. Redelijkheid en billijkheid. Zuivere aanvaarding.

9 februari 2020|Reacties uitgeschakeld voor Legitieme. Ouderlijke boedelverdeling en aanspraak op legitieme portie. Redelijkheid en billijkheid. Zuivere aanvaarding.

De Rechtbank Rotterdam heeft enige tijd geleden uitspraak gedaan over een aanspraak op de legitieme bij een ouderlijke boedelverdeling. Moeder heeft op 29 mei 1981 bij testament over haar nalatenschap beschikt en in haar testament een ouderlijke boedelverdeling opgenomen. Uit hoofde van die ouderlijke boedelverdeling hebben de kinderen een vordering op hun (groot)vader gekregen, welke vordering opeisbaar zou zijn bij zijn overlijden. Bij brief van 1 mei 2018 heeft eiseres haar vordering ter zake van haar moederlijk erfdeel opgeëist en voorts aanspraak gemaakt op [...]

Legitieme. Informatieplicht. Berekening van de legitieme. Waardering woning. Peildatum waardering.

3 februari 2020|Reacties uitgeschakeld voor Legitieme. Informatieplicht. Berekening van de legitieme. Waardering woning. Peildatum waardering.

De Rechtbank Den Haag heeft enige tijd geleden uitspraak gedaan over de informatieplicht van de erfgenamen en de executeur ten aanzien van de waarde van een woning ter berekening van [...]

Aanspraak legitimaris jegens erfgenamen die beneficiair hebben aanvaard en al voor de vereffening tot verdeling zijn overgegaan. Hoofdelijke aansprakelijkheid?

27 januari 2020|Reacties uitgeschakeld voor Aanspraak legitimaris jegens erfgenamen die beneficiair hebben aanvaard en al voor de vereffening tot verdeling zijn overgegaan. Hoofdelijke aansprakelijkheid?

Het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch heeft op 9 juli 2019 uitspraak gedaan over een aanspraak van een legitimaris jegens de erfgenamen die beneficiair hadden aanvaard en al voor de vereffening tot verdeling [...]

Legitieme. Omvang informatieplicht van een erfgenaam jegens een legitimaris. Beneficiaire aanvaarding. Vereffening.

18 januari 2020|Reacties uitgeschakeld voor Legitieme. Omvang informatieplicht van een erfgenaam jegens een legitimaris. Beneficiaire aanvaarding. Vereffening.

Het Gerechtshof Den Haag heeft op 18 juni 2019 uitspraak gedaan over omvang van de informatieplicht van erfgenamen jegens de legitimaris. De kern van de grief van appellante komt erop [...]

Afstand van legitieme? Onrechtmatige daad notaris. Verjaring van vordering uit onrechtmatige daad. Schadevergoeding

12 januari 2020|Reacties uitgeschakeld voor Afstand van legitieme? Onrechtmatige daad notaris. Verjaring van vordering uit onrechtmatige daad. Schadevergoeding

De Rechtbank Rotterdam heeft op 17 juli 2019 uitspraak gedaan over de vraag of de voorlichtingsplicht van een notaris geschonden was over betekenis van de afgelegde verklaring dat afgezien wordt [...]

Onterving. Verzoek van curator om namens curanda geen beroep te doen op legitieme?

18 december 2019|Reacties uitgeschakeld voor Onterving. Verzoek van curator om namens curanda geen beroep te doen op legitieme?

De Rechtbank Midden-Nederland heeft enige tijd geleden uitspraak gedaan over een verzoek van een curator om namens de curanda geen beroep te doen op legitieme. Bij beschikking van 1 juli [...]

Legitieme. Recht op informatie. Informatieverstrekking aan legitimaris, niet zijnde erfgenaam, door executeur-testamentair, als enig erfgenaam.

11 december 2019|Reacties uitgeschakeld voor Legitieme. Recht op informatie. Informatieverstrekking aan legitimaris, niet zijnde erfgenaam, door executeur-testamentair, als enig erfgenaam.

Het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch heeft op 12 september 2019 uitspraak gedaan over het recht op informatie van de legitimaris. Verzoekschrift ex artikel 4:78 BW; informatie-vraag van legitimaris (niet zijnde erfgenaam) aan [...]

Oudere blog items

Legitieme. Overeenkomst van geldlening onrechtmatig aangegaan vanwege aanspraak op de legitieme? Bewijs.

3 december 2019|Reacties uitgeschakeld voor Legitieme. Overeenkomst van geldlening onrechtmatig aangegaan vanwege aanspraak op de legitieme? Bewijs.

Berekening van de legitieme. Bepaling legitieme massa. Verantwoording afleggen over pinopnames voor erflater? Bewijs.

25 november 2019|Reacties uitgeschakeld voor Berekening van de legitieme. Bepaling legitieme massa. Verantwoording afleggen over pinopnames voor erflater? Bewijs.

Legitieme. Recht van de legitimaris op informatie. Boedelbeschrijving. Dwangsom.

20 november 2019|Reacties uitgeschakeld voor Legitieme. Recht van de legitimaris op informatie. Boedelbeschrijving. Dwangsom.

Legitieme. Berekening van de legitieme. Vaststelling van de legitieme massa. Waardering woning.

12 november 2019|Reacties uitgeschakeld voor Legitieme. Berekening van de legitieme. Vaststelling van de legitieme massa. Waardering woning.

Recht op informatie over een nalatenschap van de erfgenaam en/of legitimaris.

5 november 2019|Reacties uitgeschakeld voor Recht op informatie over een nalatenschap van de erfgenaam en/of legitimaris.

Legitieme. Verzoekschrift ex artikel 4:78 BW. Opvragen van informatie door de legitimaris van bankafschriften tot vijf jaar voor het overlijden van erflaatster.

29 oktober 2019|Reacties uitgeschakeld voor Legitieme. Verzoekschrift ex artikel 4:78 BW. Opvragen van informatie door de legitimaris van bankafschriften tot vijf jaar voor het overlijden van erflaatster.

Opvragen van informatie ten behoeve van de vaststelling van de legitieme.

21 oktober 2019|Reacties uitgeschakeld voor Opvragen van informatie ten behoeve van de vaststelling van de legitieme.

Legitieme. Verzet tegen uitdelingslijst. Rekening en verantwoording? Beneficiaire aanvaarding en de lichte vereffeningsprocedure.

14 oktober 2019|Reacties uitgeschakeld voor Legitieme. Verzet tegen uitdelingslijst. Rekening en verantwoording? Beneficiaire aanvaarding en de lichte vereffeningsprocedure.

Legitieme. Geldlening aan erflaatster. Heeft de executeur onrechtmatig gehandeld? Stelplicht en bewijslast.

8 oktober 2019|Reacties uitgeschakeld voor Legitieme. Geldlening aan erflaatster. Heeft de executeur onrechtmatig gehandeld? Stelplicht en bewijslast.

Legitieme. Schenking? Bedrijfsovername. In aanmerking te nemen gift. Boedelbeschrijving.

1 oktober 2019|Reacties uitgeschakeld voor Legitieme. Schenking? Bedrijfsovername. In aanmerking te nemen gift. Boedelbeschrijving.

Legitieme. Legitimaris tevens erfgenaam heeft niet op grond van 4:78 BW maar op grond van artikel 3:166 lid 3 BW recht op informatie.

24 september 2019|Reacties uitgeschakeld voor Legitieme. Legitimaris tevens erfgenaam heeft niet op grond van 4:78 BW maar op grond van artikel 3:166 lid 3 BW recht op informatie.

Legitieme. Geldlening aan erflaatster? Onttrekken van gelden uit de nalatenschap? Onrechtmatig handelen? Stelplicht en bewijslast.

16 september 2019|Reacties uitgeschakeld voor Legitieme. Geldlening aan erflaatster? Onttrekken van gelden uit de nalatenschap? Onrechtmatig handelen? Stelplicht en bewijslast.

Beroep op legitieme. Daad van zuivere aanvaarding? Taken van de executeur.

9 september 2019|Reacties uitgeschakeld voor Beroep op legitieme. Daad van zuivere aanvaarding? Taken van de executeur.

Legitieme. Verstrekken van informatie ten behoeve van het vaststellen van de legitieme. Is bij samenloop van vorderingen ook de kantonrechter bevoegd?

1 september 2019|Reacties uitgeschakeld voor Legitieme. Verstrekken van informatie ten behoeve van het vaststellen van de legitieme. Is bij samenloop van vorderingen ook de kantonrechter bevoegd?

Is de executeur verplicht informatie te verstrekken aan de legitimaris niet-erfgenaam? Giften.

26 augustus 2019|Reacties uitgeschakeld voor Is de executeur verplicht informatie te verstrekken aan de legitimaris niet-erfgenaam? Giften.

Vaststelling van vaderschap. Is kind afstammeling van de erflater? Beroep op legitieme. Omvang van de legitieme. Verrekening?

18 augustus 2019|Reacties uitgeschakeld voor Vaststelling van vaderschap. Is kind afstammeling van de erflater? Beroep op legitieme. Omvang van de legitieme. Verrekening?

Erfgenaam bij testament in de legitieme gesteld. Legitieme opeisbaar? Omvang van de legitieme. Taxatie van onroerend goed.

11 augustus 2019|Reacties uitgeschakeld voor Erfgenaam bij testament in de legitieme gesteld. Legitieme opeisbaar? Omvang van de legitieme. Taxatie van onroerend goed.

Vordering van de legitimaris tegen executeur in nalatenschap. Voldoen van legitieme portie is een vordering op de erfgenamen en niet op de executeur.

2 augustus 2019|Reacties uitgeschakeld voor Vordering van de legitimaris tegen executeur in nalatenschap. Voldoen van legitieme portie is een vordering op de erfgenamen en niet op de executeur.

De berekening van de legitieme portie in verband met een gestelde gift. Kapitaalverzekering. Bovenmatige gift?

29 juli 2019|Reacties uitgeschakeld voor De berekening van de legitieme portie in verband met een gestelde gift. Kapitaalverzekering. Bovenmatige gift?

Legitieme. Informatieverstrekking. Reikwijdte van hetgeen een executeur of erfgenaam aan een legitimaris aan gegevens moet melden of verstrekken in de zin van het bepaalde in artikel 4:78 BW

2 juli 2019|Reacties uitgeschakeld voor Legitieme. Informatieverstrekking. Reikwijdte van hetgeen een executeur of erfgenaam aan een legitimaris aan gegevens moet melden of verstrekken in de zin van het bepaalde in artikel 4:78 BW

Beroep op legitieme portie. Bevatte bedrijfsoverdracht door vader op zoon een materiële schenking? Overdracht voor niet-commerciële waarde was materiële schenking die rol speelt bij bepaling legitieme van de bedrijfsopvolger.

25 juni 2019|Reacties uitgeschakeld voor Beroep op legitieme portie. Bevatte bedrijfsoverdracht door vader op zoon een materiële schenking? Overdracht voor niet-commerciële waarde was materiële schenking die rol speelt bij bepaling legitieme van de bedrijfsopvolger.

Legitieme portie. Internationaal privaatrecht. Leerstuk van de aanpassing.

22 juni 2019|Reacties uitgeschakeld voor Legitieme portie. Internationaal privaatrecht. Leerstuk van de aanpassing.

Legitieme. Bepaling waarde nalatenschap en begroting legitieme portie. Kinderen worden toegelaten tot bewijslevering ten aanzien van hun stelling over geld op een Luxemburgse bankrekening.

16 juni 2019|Reacties uitgeschakeld voor Legitieme. Bepaling waarde nalatenschap en begroting legitieme portie. Kinderen worden toegelaten tot bewijslevering ten aanzien van hun stelling over geld op een Luxemburgse bankrekening.

Legitieme. Geldlening aan erflaatster. Onrechtmatig handelen? Stelplicht en bewijslast. Vruchtgebruik.

4 juni 2019|Reacties uitgeschakeld voor Legitieme. Geldlening aan erflaatster. Onrechtmatig handelen? Stelplicht en bewijslast. Vruchtgebruik.

Legitieme. Beroepsaansprakelijkheid notaris. Informatieplicht over de mogelijkheid om een niet-opeisbaarheidsclausule van de legitieme in het testament op te nemen.

30 mei 2019|Reacties uitgeschakeld voor Legitieme. Beroepsaansprakelijkheid notaris. Informatieplicht over de mogelijkheid om een niet-opeisbaarheidsclausule van de legitieme in het testament op te nemen.

Wilt u meer weten over een bepaald onderwerp dan kunt u gerust vrijblijvend contact op via het telefoonnummer 020 3980 150 of stuur een e-mail naar secretariaat@brenneradvocaten.nl.

Bel 0203980150 of klik hier voor meer informatie