Blog

Voor ieder rechtsgebied is het belangrijk om op de hoogte te zijn van de meest recente ontwikkelingen, maar dit geldt in het bijzonder voor het erfrecht. Het nieuwe erfrecht is immers jong en ontwikkelt zich snel. Om die reden willen wij u op de hoogte houden van de laatste jurisprudentie, artikelen en wetgeving in onderstaande blog.

Opheffen van de onverdeeldheid van de nalatenschap. Vaststellingsovereenkomst. Verkoop woning uit nalatenschap aan derde? Dwangsom.

16 april 2019|Reacties uitgeschakeld voor Opheffen van de onverdeeldheid van de nalatenschap. Vaststellingsovereenkomst. Verkoop woning uit nalatenschap aan derde? Dwangsom.

Van onze advocaat legitieme. De Rechtbank Rotterdam heeft enige tijd geleden uitspraak gedaan over de verkoop van een woning uit een nalatenschap aan derde vanwege de vordering tot opheffing van de onverdeeldheid van de nalatenschap. A is in algehele gemeenschap van goederen gehuwd geweest met de erflater. Uit dit huwelijk zijn twee kinderen geboren De erflater is op 25 april 2015 overleden. Bij testament van 29 oktober 2014 is gedaagde benoemd als enig erfgenaam, executeur en afwikkelingsbewindvoerder van de nalatenschap van de erflater. Tot [...]

Beroep op legitieme. Ontzenuwing van bewijsvermoeden dat schenking heeft plaatsgevonden. Bewijsrecht.

9 april 2019|Reacties uitgeschakeld voor Beroep op legitieme. Ontzenuwing van bewijsvermoeden dat schenking heeft plaatsgevonden. Bewijsrecht.

Van onze advocaat legitieme. De Advocaat-Generaal bij de Hoge Raad heeft op 1 februari 2019 het bewijsvermoeden bij een beroep op de legitieme, dat schenking heeft plaatsgevonden, uitgebreid toegelicht. Kern van het onderdeel is dat het hof ten onrechte de door eiser in zijn memorie van grieven aangevoerde bezwaren tegen het voorshandse bewijsvermoeden van de rechtbank heeft verworpen. Het onderdeel betoogt daartoe dat nu de ex-echtgenote niet bereid was om over haar schriftelijke verklaring te worden gehoord in een getuigenverhoor, daarmee de basis weg [...]

Beneficiaire aanvaarding. Gedrag als een zuiver aanvaard hebbende erfgenaam? Omvang van de rechtsstrijd.

2 april 2019|Reacties uitgeschakeld voor Beneficiaire aanvaarding. Gedrag als een zuiver aanvaard hebbende erfgenaam? Omvang van de rechtsstrijd.

Van onze advocaat legitieme. Het Gerechtshof Amsterdam heeft enige tijd geleden uitspraak gedaan over een beneficiaire aanvaarding en het gedrag als een zuiver aanvaard hebbende erfgenaam. Zuivere of beneficiaire aanvaarding? De vraag die thans beantwoord moet worden is of appellanten c.s. de nalatenschap van erflater beneficiair dan wel zuiver aanvaard hebben, zoals zij in de grief hebben gesteld, teneinde te kunnen vaststellen op welke wijze de nalatenschap van erflater dient te worden afgewikkeld, en de nog niet afgedane vorderingen te kunnen beoordelen. Namens appellanten [...]

Legitieme. Legitimaris niet-erfgenaam heeft recht op inzage én afschriften van bankafschriften, schenkingen, giften etc. vanaf vijf jaar voor de overlijdensdatum van de erflater om de omvang van de legitieme portie te kunnen bepalen. Dwangsom. Boedelbeschrijving.

26 maart 2019|Reacties uitgeschakeld voor Legitieme. Legitimaris niet-erfgenaam heeft recht op inzage én afschriften van bankafschriften, schenkingen, giften etc. vanaf vijf jaar voor de overlijdensdatum van de erflater om de omvang van de legitieme portie te kunnen bepalen. Dwangsom. Boedelbeschrijving.

Van onze advocaat legitieme. De Rechtbank Limburg heeft enige tijd geleden uitspraak gedaan over het recht van de legitimaris niet-erfgenaam op inzage én afschriften van bankafschriften, schenkingen, giften etc. vanaf [...]

Beroep op de legitieme. Gelijke behandeling van de legitimaris. Omvang van de legitieme. Giften.

23 maart 2019|Reacties uitgeschakeld voor Beroep op de legitieme. Gelijke behandeling van de legitimaris. Omvang van de legitieme. Giften.

Van onze advocaat legitieme. Het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft enige tijd geleden uitspraak gedaan over een beroep op de legitieme en de rechten van de legitimaris bij de berekening van de [...]

De vereffenaar heeft een eigen bevoegdheid om gegevens over de nalatenschap ter inzage op te vragen.

13 maart 2019|Reacties uitgeschakeld voor De vereffenaar heeft een eigen bevoegdheid om gegevens over de nalatenschap ter inzage op te vragen.

Van onze advocaat legitieme. De Rechtbank Limburg heeft enige tijd geleden uitspraak gedaan over de bevoegdheid van de vereffenaar om gegevens over de nalatenschap ter inzage op te vragen. Vereffenaar [...]

Legitieme. De legitimaris heeft recht op informatie en op een boedelbeschrijving ook bij beneficiaire aanvaarding.

6 maart 2019|Reacties uitgeschakeld voor Legitieme. De legitimaris heeft recht op informatie en op een boedelbeschrijving ook bij beneficiaire aanvaarding.

Van onze advocaat legitieme. De Rechtbank Rotterdam heeft enige tijd geleden uitspraak gedaan over het recht van de legitimaris op informatie en op een boedelbeschrijving, ook indien de nalatenschap beneficiair [...]

Legitimaris niet-erfgenaam heeft recht op informatie. Is alle informatie door de executeur verstrekt die voor de berekening van de omvang van de legitieme noodzakelijk zijn?

25 februari 2019|Reacties uitgeschakeld voor Legitimaris niet-erfgenaam heeft recht op informatie. Is alle informatie door de executeur verstrekt die voor de berekening van de omvang van de legitieme noodzakelijk zijn?

Van onze advocaat legitieme. De Rechtbank Midden-Nederland heeft enige tijd geleden uitspraak gedaan over het recht van de legitimaris niet-erfgenaam op informatie van de executeur (artikel 4:78 BW) voor de [...]

Legitieme. Gift? De legitimarissen stellen dat de waarde van de woning hoger was dan de koopsom en dat hierdoor sprake is van een gift.

18 februari 2019|Reacties uitgeschakeld voor Legitieme. Gift? De legitimarissen stellen dat de waarde van de woning hoger was dan de koopsom en dat hierdoor sprake is van een gift.

Van onze advocaat legitieme. De Rechtbank Noord-Nederland heeft enige tijd geleden uitspraak gedaan over de berekening van de legitieme. De legitimarissen stellen dat de waarde van de woning hoger was [...]

Oudere blog items

Legitieme portie. Beroep op inkorting. Is sprake van een gift? Lening?

11 februari 2019|Reacties uitgeschakeld voor Legitieme portie. Beroep op inkorting. Is sprake van een gift? Lening?

Legitieme opeisbaar volgens testament? Afgifte stukken ter berekening van de omvang van de legitieme.

2 februari 2019|Reacties uitgeschakeld voor Legitieme opeisbaar volgens testament? Afgifte stukken ter berekening van de omvang van de legitieme.

Afwikkeling nalatenschap.Omvang legitieme portie. Schenking? Waardering onroerend goed. Uitleg van artikel 4:67 BW. Giften aan afstammeling

29 januari 2019|Reacties uitgeschakeld voor Afwikkeling nalatenschap.Omvang legitieme portie. Schenking? Waardering onroerend goed. Uitleg van artikel 4:67 BW. Giften aan afstammeling

Vordering van de legitimaris tegen executeur in nalatenschap. Voldoen van legitieme portie is een vordering op de erfgenamen en niet op de executeur. Dat erfgenaam en executeur één en dezelfde persoon zijn, maakt dit niet anders.

29 januari 2019|Reacties uitgeschakeld voor Vordering van de legitimaris tegen executeur in nalatenschap. Voldoen van legitieme portie is een vordering op de erfgenamen en niet op de executeur. Dat erfgenaam en executeur één en dezelfde persoon zijn, maakt dit niet anders.

Legitieme. Internationaal erfrecht. Is Nederlands of Engels recht van toepassing op de afwikkeling van de nalatenschap?

23 januari 2019|Reacties uitgeschakeld voor Legitieme. Internationaal erfrecht. Is Nederlands of Engels recht van toepassing op de afwikkeling van de nalatenschap?

Beroepsaansprakelijkheid van de notaris bij de afwikkeling van een nalatenschap. Vaststellen van de omvang van de nalatenschap.

15 januari 2019|Reacties uitgeschakeld voor Beroepsaansprakelijkheid van de notaris bij de afwikkeling van een nalatenschap. Vaststellen van de omvang van de nalatenschap.

Ouderlijke boedelverdeling. Beroep op legitieme. Gift? Inkorting?

11 januari 2019|Reacties uitgeschakeld voor Ouderlijke boedelverdeling. Beroep op legitieme. Gift? Inkorting?

Beneficiaire aanvaarding en legitieme. Informatieverstrekking over giften? Boedelbeschrijving

2 januari 2019|Reacties uitgeschakeld voor Beneficiaire aanvaarding en legitieme. Informatieverstrekking over giften? Boedelbeschrijving

Uit nalatenschap krachtens Russisch erfrecht verkregen goed zonder uitsluitingsclausule. Ongeoorloofde ongelijke behandeling Nederlandse en buitenlandse erflaters? Beperkende werking redelijkheid en billijkheid?

22 december 2018|Reacties uitgeschakeld voor Uit nalatenschap krachtens Russisch erfrecht verkregen goed zonder uitsluitingsclausule. Ongeoorloofde ongelijke behandeling Nederlandse en buitenlandse erflaters? Beperkende werking redelijkheid en billijkheid?

Legitieme. Inkorting op giften in verband met overname van een agrarisch bedrijf door onterfde broer? Gift in de vorm van het kwijtschelden van de overnamesom voor het bedrijf?

16 december 2018|Reacties uitgeschakeld voor Legitieme. Inkorting op giften in verband met overname van een agrarisch bedrijf door onterfde broer? Gift in de vorm van het kwijtschelden van de overnamesom voor het bedrijf?

Legitieme portie en schenking. Bewijswaardering. Getuigenbewijs.

8 december 2018|Reacties uitgeschakeld voor Legitieme portie en schenking. Bewijswaardering. Getuigenbewijs.

Einde beheer executeur. Reikwijdte van het recht op inzage van bescheiden en het verstrekken van afschriften voor de legitimaris niet-erfgenaam.

26 november 2018|Reacties uitgeschakeld voor Einde beheer executeur. Reikwijdte van het recht op inzage van bescheiden en het verstrekken van afschriften voor de legitimaris niet-erfgenaam.

Uitleg van een testament. Bedoelt het testament een legaat of de legitieme?

22 november 2018|Reacties uitgeschakeld voor Uitleg van een testament. Bedoelt het testament een legaat of de legitieme?

Afwijzing vordering van de legitimaris tegen executeur. Voldoen van legitieme portie is een vordering op erfgenamen en niet op executeur. Dat erfgenaam en executeur één en dezelfde persoon zijn, maakt dit niet anders.

13 november 2018|Reacties uitgeschakeld voor Afwijzing vordering van de legitimaris tegen executeur. Voldoen van legitieme portie is een vordering op erfgenamen en niet op executeur. Dat erfgenaam en executeur één en dezelfde persoon zijn, maakt dit niet anders.

Biedt de geboden zekerheidstelling voor de legitieme voldoende garantie? Per wanneer dient de wettelijke rente vergoed te worden?

8 november 2018|Reacties uitgeschakeld voor Biedt de geboden zekerheidstelling voor de legitieme voldoende garantie? Per wanneer dient de wettelijke rente vergoed te worden?

Einde van het beheer van de executeur. Legitieme. Geldlening? Gift? Recht op inzage en afschrift voor legitimaris niet-erfgenaam

3 november 2018|Reacties uitgeschakeld voor Einde van het beheer van de executeur. Legitieme. Geldlening? Gift? Recht op inzage en afschrift voor legitimaris niet-erfgenaam

Wie betaalt de legitieme portie?

30 oktober 2018|Reacties uitgeschakeld voor Wie betaalt de legitieme portie?

Machtiging om een nalatenschap alsnog beneficiair te mogen aanvaarden. Onverwachte schuld? Oproepen legitimarissen

28 oktober 2018|Reacties uitgeschakeld voor Machtiging om een nalatenschap alsnog beneficiair te mogen aanvaarden. Onverwachte schuld? Oproepen legitimarissen

Legitieme. Giften. Afstammelingen. Gelijke behandeling.

18 oktober 2018|Reacties uitgeschakeld voor Legitieme. Giften. Afstammelingen. Gelijke behandeling.

Beroep op legitieme. Legitieme niet-opeisbaar? Bevoegdheden van de legitimaris. Ouderlijke boedelverdeling. Overgangsrecht.

11 oktober 2018|Reacties uitgeschakeld voor Beroep op legitieme. Legitieme niet-opeisbaar? Bevoegdheden van de legitimaris. Ouderlijke boedelverdeling. Overgangsrecht.

Berekening legitieme. legitimaris niet-erfgenaam heeft recht op informatie van de executeur. Giften als bedoeld in artikel 4:67 BW.

2 oktober 2018|Reacties uitgeschakeld voor Berekening legitieme. legitimaris niet-erfgenaam heeft recht op informatie van de executeur. Giften als bedoeld in artikel 4:67 BW.

Een legaat ter grootte van de legitieme portie

27 september 2018|Reacties uitgeschakeld voor Een legaat ter grootte van de legitieme portie

Legitieme. Omvang legitieme. Voorwaarden bij opeisbaarheid van het erfdeel.

27 september 2018|Reacties uitgeschakeld voor Legitieme. Omvang legitieme. Voorwaarden bij opeisbaarheid van het erfdeel.

Uitleg van testament. Legitieme? Legaat van een bedrag in contanten ter grootte van de legitieme portie.

20 september 2018|Reacties uitgeschakeld voor Uitleg van testament. Legitieme? Legaat van een bedrag in contanten ter grootte van de legitieme portie.

Legitieme portie en gift. Bewijs. Getuigenverklaringen.

11 september 2018|Reacties uitgeschakeld voor Legitieme portie en gift. Bewijs. Getuigenverklaringen.

Wilt u meer weten over een bepaald onderwerp dan kunt u gerust vrijblijvend contact op via het telefoonnummer 020 3980 150 of stuur een e-mail naar secretariaat@brenneradvocaten.nl.

Bel 0203980150 of klik hier voor meer informatie