Blog

Voor ieder rechtsgebied is het belangrijk om op de hoogte te zijn van de meest recente ontwikkelingen, maar dit geldt in het bijzonder voor het erfrecht. Het nieuwe erfrecht is immers jong en ontwikkelt zich snel. Om die reden willen wij u op de hoogte houden van de laatste jurisprudentie, artikelen en wetgeving in onderstaande blog.

Legitieme. Gift? De legitimarissen stellen dat de waarde van de woning hoger was dan de koopsom en dat hierdoor sprake is van een gift.

18 februari 2019|Reacties uitgeschakeld voor Legitieme. Gift? De legitimarissen stellen dat de waarde van de woning hoger was dan de koopsom en dat hierdoor sprake is van een gift.

Van onze advocaat legitieme. De Rechtbank Noord-Nederland heeft enige tijd geleden uitspraak gedaan over de berekening van de legitieme. De legitimarissen stellen dat de waarde van de woning hoger was dan de koopsom en dat hierdoor sprake is van een gift. Niet in geschil is dat G bij de (ver)koop van de woonboerderij, in ieder geval voor wat betreft de kwijtschelding van een deel van de lening, is bevoordeeld en dat dit als een gift moet worden aangemerkt, die bij de berekening van de [...]

Legitieme portie. Beroep op inkorting. Is sprake van een gift? Lening?

11 februari 2019|Reacties uitgeschakeld voor Legitieme portie. Beroep op inkorting. Is sprake van een gift? Lening?

Van onze advocaat legitieme. Het Gerechtshof Den Haag heeft enige tijd geleden uitspraak gedaan over een beroep op inkorting van giften bij het inroepen van de legitieme. Anders dan de zoon en dochter (blijven) stellen is de nalatenschap van de vader afgewikkeld. De zoon heeft een vordering op erflaatster ter zake zijn legitieme portie, welke vordering na haar overlijden opeisbaar is geworden. Dit betreft een vordering op de nalatenschap, op de gezamenlijke erfgenamen. Vast staat dat de nalatenschap slechts deze schuld omvat en geen [...]

Legitieme opeisbaar volgens testament? Afgifte stukken ter berekening van de omvang van de legitieme.

2 februari 2019|Reacties uitgeschakeld voor Legitieme opeisbaar volgens testament? Afgifte stukken ter berekening van de omvang van de legitieme.

Van onze advocaat legitieme. De Rechtbank Rotterdam heeft op 8 augustus 2018 uitspraak gedaan over de vraag of volgens het testament de legitieme opeisbaar was geworden. Afgifte stukken ter berekening van de omvang van de legitieme. Partijen hebben afgesproken dat gedaagde onder ede een boedelbeschrijving zal laten opmaken bij de notaris. Deze zal naar verwachting worden overgelegd in deze procedure. Er zal geen beslissing worden gegeven in afwachting daarvan. Tussen partijen is niet in geschil dat eiser (evenals zijn zuster) als legitimaris recht heeft [...]

Afwikkeling nalatenschap.Omvang legitieme portie. Schenking? Waardering onroerend goed. Uitleg van artikel 4:67 BW. Giften aan afstammeling

29 januari 2019|Reacties uitgeschakeld voor Afwikkeling nalatenschap.Omvang legitieme portie. Schenking? Waardering onroerend goed. Uitleg van artikel 4:67 BW. Giften aan afstammeling

Van onze advocaat legitieme. Het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft op 6 februari 2018 uitspraak gedaan over de berekening en omvang van de legitieme portie. In hoger beroep is de omvang van [...]

Vordering van de legitimaris tegen executeur in nalatenschap. Voldoen van legitieme portie is een vordering op de erfgenamen en niet op de executeur. Dat erfgenaam en executeur één en dezelfde persoon zijn, maakt dit niet anders.

29 januari 2019|Reacties uitgeschakeld voor Vordering van de legitimaris tegen executeur in nalatenschap. Voldoen van legitieme portie is een vordering op de erfgenamen en niet op de executeur. Dat erfgenaam en executeur één en dezelfde persoon zijn, maakt dit niet anders.

Van onze advocaat legitieme. De Rechtbank Overijssel heeft op 29 augustus 2018 uitspraak gedaan over een vordering van een legitimaris tegen de executeur in nalatenschap. Voldoen van legitieme portie is [...]

Legitieme. Internationaal erfrecht. Is Nederlands of Engels recht van toepassing op de afwikkeling van de nalatenschap?

23 januari 2019|Reacties uitgeschakeld voor Legitieme. Internationaal erfrecht. Is Nederlands of Engels recht van toepassing op de afwikkeling van de nalatenschap?

Van onze advocaat legitieme. De Rechtbank Noord-Holland heeft op 19 december 2018 uitspraak gedaan over een verzoek tot verklaring voor recht dat op de afwikkeling en vererving van de nalatenschap [...]

Beroepsaansprakelijkheid van de notaris bij de afwikkeling van een nalatenschap. Vaststellen van de omvang van de nalatenschap.

15 januari 2019|Reacties uitgeschakeld voor Beroepsaansprakelijkheid van de notaris bij de afwikkeling van een nalatenschap. Vaststellen van de omvang van de nalatenschap.

Van onze advocaat legitieme. Het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch heeft op 20 november 2018 uitspraak gedaan over de beroepsaansprakelijkheid van de notaris bij de afwikkeling van een nalatenschap. Beroepsaansprakelijkheid van de notaris [...]

Ouderlijke boedelverdeling. Beroep op legitieme. Gift? Inkorting?

11 januari 2019|Reacties uitgeschakeld voor Ouderlijke boedelverdeling. Beroep op legitieme. Gift? Inkorting?

Van onze advocaat legitieme. Het Gerechtshof Den Haag heeft op 10 juli 2018 uitspraak gedaan over een beroep op de legitieme bij een ouderlijke boedelverdeling. Was sprake van een gift? [...]

Beneficiaire aanvaarding en legitieme. Informatieverstrekking over giften? Boedelbeschrijving

2 januari 2019|Reacties uitgeschakeld voor Beneficiaire aanvaarding en legitieme. Informatieverstrekking over giften? Boedelbeschrijving

Van onze advocaat legitieme. De Rechtbank Rotterdam heeft op 19 september 2018 uitspraak gedaan over beneficiaire aanvaarding en een mogelijk beroep op de legitieme. De kinderen leggen aan hun vordering [...]

Oudere blog items

Uit nalatenschap krachtens Russisch erfrecht verkregen goed zonder uitsluitingsclausule. Ongeoorloofde ongelijke behandeling Nederlandse en buitenlandse erflaters? Beperkende werking redelijkheid en billijkheid?

22 december 2018|Reacties uitgeschakeld voor Uit nalatenschap krachtens Russisch erfrecht verkregen goed zonder uitsluitingsclausule. Ongeoorloofde ongelijke behandeling Nederlandse en buitenlandse erflaters? Beperkende werking redelijkheid en billijkheid?

Legitieme. Inkorting op giften in verband met overname van een agrarisch bedrijf door onterfde broer? Gift in de vorm van het kwijtschelden van de overnamesom voor het bedrijf?

16 december 2018|Reacties uitgeschakeld voor Legitieme. Inkorting op giften in verband met overname van een agrarisch bedrijf door onterfde broer? Gift in de vorm van het kwijtschelden van de overnamesom voor het bedrijf?

Legitieme portie en schenking. Bewijswaardering. Getuigenbewijs.

8 december 2018|Reacties uitgeschakeld voor Legitieme portie en schenking. Bewijswaardering. Getuigenbewijs.

Einde beheer executeur. Reikwijdte van het recht op inzage van bescheiden en het verstrekken van afschriften voor de legitimaris niet-erfgenaam.

26 november 2018|Reacties uitgeschakeld voor Einde beheer executeur. Reikwijdte van het recht op inzage van bescheiden en het verstrekken van afschriften voor de legitimaris niet-erfgenaam.

Uitleg van een testament. Bedoelt het testament een legaat of de legitieme?

22 november 2018|Reacties uitgeschakeld voor Uitleg van een testament. Bedoelt het testament een legaat of de legitieme?

Afwijzing vordering van de legitimaris tegen executeur. Voldoen van legitieme portie is een vordering op erfgenamen en niet op executeur. Dat erfgenaam en executeur één en dezelfde persoon zijn, maakt dit niet anders.

13 november 2018|Reacties uitgeschakeld voor Afwijzing vordering van de legitimaris tegen executeur. Voldoen van legitieme portie is een vordering op erfgenamen en niet op executeur. Dat erfgenaam en executeur één en dezelfde persoon zijn, maakt dit niet anders.

Biedt de geboden zekerheidstelling voor de legitieme voldoende garantie? Per wanneer dient de wettelijke rente vergoed te worden?

8 november 2018|Reacties uitgeschakeld voor Biedt de geboden zekerheidstelling voor de legitieme voldoende garantie? Per wanneer dient de wettelijke rente vergoed te worden?

Einde van het beheer van de executeur. Legitieme. Geldlening? Gift? Recht op inzage en afschrift voor legitimaris niet-erfgenaam

3 november 2018|Reacties uitgeschakeld voor Einde van het beheer van de executeur. Legitieme. Geldlening? Gift? Recht op inzage en afschrift voor legitimaris niet-erfgenaam

Wie betaalt de legitieme portie?

30 oktober 2018|Reacties uitgeschakeld voor Wie betaalt de legitieme portie?

Machtiging om een nalatenschap alsnog beneficiair te mogen aanvaarden. Onverwachte schuld? Oproepen legitimarissen

28 oktober 2018|Reacties uitgeschakeld voor Machtiging om een nalatenschap alsnog beneficiair te mogen aanvaarden. Onverwachte schuld? Oproepen legitimarissen

Legitieme. Giften. Afstammelingen. Gelijke behandeling.

18 oktober 2018|Reacties uitgeschakeld voor Legitieme. Giften. Afstammelingen. Gelijke behandeling.

Beroep op legitieme. Legitieme niet-opeisbaar? Bevoegdheden van de legitimaris. Ouderlijke boedelverdeling. Overgangsrecht.

11 oktober 2018|Reacties uitgeschakeld voor Beroep op legitieme. Legitieme niet-opeisbaar? Bevoegdheden van de legitimaris. Ouderlijke boedelverdeling. Overgangsrecht.

Berekening legitieme. legitimaris niet-erfgenaam heeft recht op informatie van de executeur. Giften als bedoeld in artikel 4:67 BW.

2 oktober 2018|Reacties uitgeschakeld voor Berekening legitieme. legitimaris niet-erfgenaam heeft recht op informatie van de executeur. Giften als bedoeld in artikel 4:67 BW.

Een legaat ter grootte van de legitieme portie

27 september 2018|Reacties uitgeschakeld voor Een legaat ter grootte van de legitieme portie

Legitieme. Omvang legitieme. Voorwaarden bij opeisbaarheid van het erfdeel.

27 september 2018|Reacties uitgeschakeld voor Legitieme. Omvang legitieme. Voorwaarden bij opeisbaarheid van het erfdeel.

Uitleg van testament. Legitieme? Legaat van een bedrag in contanten ter grootte van de legitieme portie.

20 september 2018|Reacties uitgeschakeld voor Uitleg van testament. Legitieme? Legaat van een bedrag in contanten ter grootte van de legitieme portie.

Legitieme portie en gift. Bewijs. Getuigenverklaringen.

11 september 2018|Reacties uitgeschakeld voor Legitieme portie en gift. Bewijs. Getuigenverklaringen.

Beroep op legitieme portie: wees op tijd!

7 september 2018|Reacties uitgeschakeld voor Beroep op legitieme portie: wees op tijd!

Afwikkelingen nalatenschap ouders door twee dochters. Legitimaris. Omvang legitieme portie. Schenking? Gift?

3 september 2018|Reacties uitgeschakeld voor Afwikkelingen nalatenschap ouders door twee dochters. Legitimaris. Omvang legitieme portie. Schenking? Gift?

Is biologisch kind legitimaris? Omvang legitimaire massa. Vorderingen en schulden van erflater op legitimaris. Verrekening?

30 augustus 2018|Reacties uitgeschakeld voor Is biologisch kind legitimaris? Omvang legitimaire massa. Vorderingen en schulden van erflater op legitimaris. Verrekening?

Is de legitieme portie in strijd met art. 1 Eerste Protocol EVRM, afzonderlijk en in samenhang met artikel 14 EVRM en art. 1 Twaalfde Protocol EVRM?

8 augustus 2018|Reacties uitgeschakeld voor Is de legitieme portie in strijd met art. 1 Eerste Protocol EVRM, afzonderlijk en in samenhang met artikel 14 EVRM en art. 1 Twaalfde Protocol EVRM?

Legitieme. Wilsonbekwaamheid erflater? Inzage notarieel dossier? Geheimhoudingsplicht en verschoningsrecht notaris?

3 augustus 2018|Reacties uitgeschakeld voor Legitieme. Wilsonbekwaamheid erflater? Inzage notarieel dossier? Geheimhoudingsplicht en verschoningsrecht notaris?

Legitieme. Omvang legitimaire massa. Vrijwaring? Verrekening?

28 juli 2018|Reacties uitgeschakeld voor Legitieme. Omvang legitimaire massa. Vrijwaring? Verrekening?

Fout van de notaris: kosten € 125.000,00

18 juli 2018|Reacties uitgeschakeld voor Fout van de notaris: kosten € 125.000,00

Verdeling van grond in een nalatenschap. Splitsing of toedeling?

18 juli 2018|Reacties uitgeschakeld voor Verdeling van grond in een nalatenschap. Splitsing of toedeling?

Wilt u meer weten over een bepaald onderwerp dan kunt u gerust vrijblijvend contact op via het telefoonnummer 020 3980 150 of stuur een e-mail naar secretariaat@brenneradvocaten.nl.

Bel 0203980150 of klik hier voor meer informatie