Blog

Voor ieder rechtsgebied is het belangrijk om op de hoogte te zijn van de meest recente ontwikkelingen, maar dit geldt in het bijzonder voor het erfrecht. Het nieuwe erfrecht is immers jong en ontwikkelt zich snel. Om die reden willen wij u op de hoogte houden van de laatste jurisprudentie, artikelen en wetgeving in onderstaande blog.

Legitieme. Onterving. Aanspraak op legitieme. Berekening en vaststelling van de legitieme. Waarde van woning. Giften. Morele verplichting?

25 mei 2020|Reacties uitgeschakeld voor Legitieme. Onterving. Aanspraak op legitieme. Berekening en vaststelling van de legitieme. Waarde van woning. Giften. Morele verplichting?

De Rechtbank Rotterdam heeft op 13 mei 2020 uitspraak gedaan over het vaststellen van de legitieme bij onterving. Moeder heeft dochter onterfd en zoon tot enig erfgenaam benoemd. Dochter maakt aanspraak op haar legitieme portie. Partijen verschillen van mening over de hoogte hiervan. De rechtbank stelt de legitieme portie van dochter vast. Eiseres en gedaagde zijn de kinderen van erflaatster. Erflaatster heeft bij testament over haar nalatenschap beschikt. In dit testament heeft erflaatster gedaagde tot haar enige erfgenaam benoemd. Gedaagde is in dit testament [...]

Legitieme. Afstammelingen. Giften aan kleinkinderen. Voorbeeld van de berekening van de legitieme.

18 mei 2020|Reacties uitgeschakeld voor Legitieme. Afstammelingen. Giften aan kleinkinderen. Voorbeeld van de berekening van de legitieme.

Het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch heeft enige tijd geleden uitspraak gedaan over de berekening van de legitieme bij gedane giften aan kleinkinderen. Uit de stellingen van partijen en de niet betwiste producties blijkt onder meer het volgende. Appellante is de dochter en een van de vier erfgenamen van erflaatster die is overleden op 27 mei 2014. Erflaatster had een testament gemaakt op 15 februari 2007. Erflaatster heeft zes kleinkinderen. Op 1 maart 2013 heeft erflaatster aan haar zes kleinkinderen ieder € 2.000,00 geschonken door middel van [...]

Legitieme. Berekening van de legitieme. Waarde van de goederen van de nalatenschap. Tijdstip van de waardebepaling. Peildatum.

11 mei 2020|Reacties uitgeschakeld voor Legitieme. Berekening van de legitieme. Waarde van de goederen van de nalatenschap. Tijdstip van de waardebepaling. Peildatum.

De Rechtbank Limburg heeft enige tijd geleden uitspraak gedaan over de berekening van de legitieme en de waarde van de goederen van de nalatenschap. Eisers, als legitimarissen, hebben beide recht op 1/2 x 1/3 = 1/6 van de waarde waarover de legitieme porties worden berekend (artikel 4:64 BW). De vraag is dan wat de omvang van deze waarde is. Legitieme. Berekening van de legitieme. Waarde van de goederen van de nalatenschap. Tijdstip van de waardebepaling. Peildatum. De rechter oordeelt als volgt. De legitieme porties [...]

Verzwijging van gelden die behoren tot een nalatenschap. Verbeuren van het aandeel in de nalatenschap.

4 mei 2020|Reacties uitgeschakeld voor Verzwijging van gelden die behoren tot een nalatenschap. Verbeuren van het aandeel in de nalatenschap.

Het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft enige tijd geleden uitspraak gedaan over het verzwijging van gelden die behoren tot een nalatenschap en het verbeuren van het aandeel in de nalatenschap. Geïntimeerde stelt [...]

Legitieme. Informatieverstrekking. Procesrecht. Bevoegdheid van de rechter bij samenhangende vorderingen.

27 april 2020|Reacties uitgeschakeld voor Legitieme. Informatieverstrekking. Procesrecht. Bevoegdheid van de rechter bij samenhangende vorderingen.

De Rechtbank Rotterdam heeft enige tijd geleden uitspraak gedaan over de bevoegdheid van de rechter in het geval dat er samenhangende vorderingen zijn bij het verschaffen van inlichtingen ter berekening [...]

Legitieme. Informatieplicht. Giften. De legitimaris heeft recht op een opgave van schenkingen in verband met het vaststellen van de legitieme.

20 april 2020|Reacties uitgeschakeld voor Legitieme. Informatieplicht. Giften. De legitimaris heeft recht op een opgave van schenkingen in verband met het vaststellen van de legitieme.

Het Gerechtshof Den Haag heeft enige tijd geleden uitspraak gedaan over het recht van de legitimaris op een opgave van schenkingen in verband met het vaststellen van de legitieme. De [...]

Recht op informatie van de erfgenaam tevens legitimaris. Bevel boedelbeschrijving.

14 april 2020|Reacties uitgeschakeld voor Recht op informatie van de erfgenaam tevens legitimaris. Bevel boedelbeschrijving.

De Rechtbank Limburg heeft enige tijd geleden uitspraak gedaan over het recht op informatie van de erfgenaam die tevens legitimaris is. De erfgenamen van de nalatenschappen van de erflater en [...]

Heeft de notaris in zijn rol van executeur en afwikkelingsbewindvoerder gehandeld zoals een goed notaris betaamt?

6 april 2020|Reacties uitgeschakeld voor Heeft de notaris in zijn rol van executeur en afwikkelingsbewindvoerder gehandeld zoals een goed notaris betaamt?

Het Gerechtshof Amsterdam heeft enige tijd geleden uitspraak gedaan over de vraag of de notaris in zijn rol van executeur en afwikkelingsbewindvoerder gehandeld had zoals een goed notaris betaamde. Bij [...]

Bepaling waarde nalatenschap en begroting legitieme portie. Informatieverstrekking over belastingaangiften.

30 maart 2020|Reacties uitgeschakeld voor Bepaling waarde nalatenschap en begroting legitieme portie. Informatieverstrekking over belastingaangiften.

Het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch heeft enige tijd geleden uitspraak gedaan over de informatieverstrekking over de belastingaangifte van de erflater voor de bepaling van de waarde van een nalatenschap en de begroting [...]

Oudere blog items

Legitieme. Verhaal legitieme op nalatenschap. Verdeling zonder volledige vereffening. Verdeling nietig?

22 maart 2020|Reacties uitgeschakeld voor Legitieme. Verhaal legitieme op nalatenschap. Verdeling zonder volledige vereffening. Verdeling nietig?

Legitieme. Is de legitieme opeisbaar volgens het testament? Afgifte stukken ter berekening van de omvang van de legitieme.

16 maart 2020|Reacties uitgeschakeld voor Legitieme. Is de legitieme opeisbaar volgens het testament? Afgifte stukken ter berekening van de omvang van de legitieme.

Legitieme. Executeur en erfgenamen zijn gehouden inlichtingen aan de legitimaris te verstrekken.

8 maart 2020|Reacties uitgeschakeld voor Legitieme. Executeur en erfgenamen zijn gehouden inlichtingen aan de legitimaris te verstrekken.

Legitieme. Informatie over bankrekeningen van erflater ter berekening van de legitieme. Nakoming van informatieplicht. Dwangsom.

2 maart 2020|Reacties uitgeschakeld voor Legitieme. Informatie over bankrekeningen van erflater ter berekening van de legitieme. Nakoming van informatieplicht. Dwangsom.

Vaststelling en berekening van de legitieme ten aanzien van gebruikelijke giften. Premiebetalingen. Bovenmatig gift?

23 februari 2020|Reacties uitgeschakeld voor Vaststelling en berekening van de legitieme ten aanzien van gebruikelijke giften. Premiebetalingen. Bovenmatig gift?

Legitieme. Bedrijfsoverdracht. Materiële schenking?

17 februari 2020|Reacties uitgeschakeld voor Legitieme. Bedrijfsoverdracht. Materiële schenking?

Legitieme. Ouderlijke boedelverdeling en aanspraak op legitieme portie. Redelijkheid en billijkheid. Zuivere aanvaarding.

9 februari 2020|Reacties uitgeschakeld voor Legitieme. Ouderlijke boedelverdeling en aanspraak op legitieme portie. Redelijkheid en billijkheid. Zuivere aanvaarding.

Legitieme. Informatieplicht. Berekening van de legitieme. Waardering woning. Peildatum waardering.

3 februari 2020|Reacties uitgeschakeld voor Legitieme. Informatieplicht. Berekening van de legitieme. Waardering woning. Peildatum waardering.

Aanspraak legitimaris jegens erfgenamen die beneficiair hebben aanvaard en al voor de vereffening tot verdeling zijn overgegaan. Hoofdelijke aansprakelijkheid?

27 januari 2020|Reacties uitgeschakeld voor Aanspraak legitimaris jegens erfgenamen die beneficiair hebben aanvaard en al voor de vereffening tot verdeling zijn overgegaan. Hoofdelijke aansprakelijkheid?

Legitieme. Omvang informatieplicht van een erfgenaam jegens een legitimaris. Beneficiaire aanvaarding. Vereffening.

18 januari 2020|Reacties uitgeschakeld voor Legitieme. Omvang informatieplicht van een erfgenaam jegens een legitimaris. Beneficiaire aanvaarding. Vereffening.

Afstand van legitieme? Onrechtmatige daad notaris. Verjaring van vordering uit onrechtmatige daad. Schadevergoeding

12 januari 2020|Reacties uitgeschakeld voor Afstand van legitieme? Onrechtmatige daad notaris. Verjaring van vordering uit onrechtmatige daad. Schadevergoeding

Onterving. Verzoek van curator om namens curanda geen beroep te doen op legitieme?

18 december 2019|Reacties uitgeschakeld voor Onterving. Verzoek van curator om namens curanda geen beroep te doen op legitieme?

Legitieme. Recht op informatie. Informatieverstrekking aan legitimaris, niet zijnde erfgenaam, door executeur-testamentair, als enig erfgenaam.

11 december 2019|Reacties uitgeschakeld voor Legitieme. Recht op informatie. Informatieverstrekking aan legitimaris, niet zijnde erfgenaam, door executeur-testamentair, als enig erfgenaam.

Legitieme. Overeenkomst van geldlening onrechtmatig aangegaan vanwege aanspraak op de legitieme? Bewijs.

3 december 2019|Reacties uitgeschakeld voor Legitieme. Overeenkomst van geldlening onrechtmatig aangegaan vanwege aanspraak op de legitieme? Bewijs.

Berekening van de legitieme. Bepaling legitieme massa. Verantwoording afleggen over pinopnames voor erflater? Bewijs.

25 november 2019|Reacties uitgeschakeld voor Berekening van de legitieme. Bepaling legitieme massa. Verantwoording afleggen over pinopnames voor erflater? Bewijs.

Legitieme. Recht van de legitimaris op informatie. Boedelbeschrijving. Dwangsom.

20 november 2019|Reacties uitgeschakeld voor Legitieme. Recht van de legitimaris op informatie. Boedelbeschrijving. Dwangsom.

Legitieme. Berekening van de legitieme. Vaststelling van de legitieme massa. Waardering woning.

12 november 2019|Reacties uitgeschakeld voor Legitieme. Berekening van de legitieme. Vaststelling van de legitieme massa. Waardering woning.

Recht op informatie over een nalatenschap van de erfgenaam en/of legitimaris.

5 november 2019|Reacties uitgeschakeld voor Recht op informatie over een nalatenschap van de erfgenaam en/of legitimaris.

Legitieme. Verzoekschrift ex artikel 4:78 BW. Opvragen van informatie door de legitimaris van bankafschriften tot vijf jaar voor het overlijden van erflaatster.

29 oktober 2019|Reacties uitgeschakeld voor Legitieme. Verzoekschrift ex artikel 4:78 BW. Opvragen van informatie door de legitimaris van bankafschriften tot vijf jaar voor het overlijden van erflaatster.

Opvragen van informatie ten behoeve van de vaststelling van de legitieme.

21 oktober 2019|Reacties uitgeschakeld voor Opvragen van informatie ten behoeve van de vaststelling van de legitieme.

Legitieme. Verzet tegen uitdelingslijst. Rekening en verantwoording? Beneficiaire aanvaarding en de lichte vereffeningsprocedure.

14 oktober 2019|Reacties uitgeschakeld voor Legitieme. Verzet tegen uitdelingslijst. Rekening en verantwoording? Beneficiaire aanvaarding en de lichte vereffeningsprocedure.

Legitieme. Geldlening aan erflaatster. Heeft de executeur onrechtmatig gehandeld? Stelplicht en bewijslast.

8 oktober 2019|Reacties uitgeschakeld voor Legitieme. Geldlening aan erflaatster. Heeft de executeur onrechtmatig gehandeld? Stelplicht en bewijslast.

Legitieme. Schenking? Bedrijfsovername. In aanmerking te nemen gift. Boedelbeschrijving.

1 oktober 2019|Reacties uitgeschakeld voor Legitieme. Schenking? Bedrijfsovername. In aanmerking te nemen gift. Boedelbeschrijving.

Legitieme. Legitimaris tevens erfgenaam heeft niet op grond van 4:78 BW maar op grond van artikel 3:166 lid 3 BW recht op informatie.

24 september 2019|Reacties uitgeschakeld voor Legitieme. Legitimaris tevens erfgenaam heeft niet op grond van 4:78 BW maar op grond van artikel 3:166 lid 3 BW recht op informatie.

Legitieme. Geldlening aan erflaatster? Onttrekken van gelden uit de nalatenschap? Onrechtmatig handelen? Stelplicht en bewijslast.

16 september 2019|Reacties uitgeschakeld voor Legitieme. Geldlening aan erflaatster? Onttrekken van gelden uit de nalatenschap? Onrechtmatig handelen? Stelplicht en bewijslast.

Wilt u meer weten over een bepaald onderwerp dan kunt u gerust vrijblijvend contact op via het telefoonnummer 020 3980 150 of stuur een e-mail naar secretariaat@brenneradvocaten.nl.

Bel 0203980150 of klik hier voor meer informatie