Blog

Voor ieder rechtsgebied is het belangrijk om op de hoogte te zijn van de meest recente ontwikkelingen, maar dit geldt in het bijzonder voor het erfrecht. Het nieuwe erfrecht is immers jong en ontwikkelt zich snel. Om die reden willen wij u op de hoogte houden van de laatste jurisprudentie, artikelen en wetgeving in onderstaande blog.

Erfrecht. Nalatenschap. Navordering van belasting. Erfrechtelijke verkrijging. Recht van successie. Termijn voor het opleggen van een navorderingsaanslag.

18 januari 2021|Reacties uitgeschakeld voor Erfrecht. Nalatenschap. Navordering van belasting. Erfrechtelijke verkrijging. Recht van successie. Termijn voor het opleggen van een navorderingsaanslag.

Het Gerechtshof Amsterdam heeft op 22 december 2020 uitspraak gedaan over een navordering op grond van de Successiewet. In het standpunt van verweerder dat de opgelegde navorderingsaanslag is gebaseerd op artikel 52 van de Successiewet (SW) ligt besloten dat zijns inziens sprake is van een vermindering anders dan op grond van artikel 53 van de SW. Uit de wet volgt immers dat navordering op de voet van artikel 52 SW slechts mogelijk is, indien de te weinig geheven belasting niet verband houdt met een [...]

Erfrecht. Legitieme. Rente. Ingangsdatum wettelijke rente over legitieme portie.

11 januari 2021|Reacties uitgeschakeld voor Erfrecht. Legitieme. Rente. Ingangsdatum wettelijke rente over legitieme portie.

Het Gerechtshof Den Haag heeft enige tijd geleden uitspraak gedaan over de vraag vanaf welk moment wettelijke rente verschuldigd was over de legitieme portie. In de grief voert Broer A aan dat de rechtbank ten onrechte zijn vordering, om Broer B te veroordelen om over zijn vordering de wettelijke rente te voldoen met ingang van 30 november 2012, heeft afgewezen. De rechtbank heeft ten onrechte geoordeeld dat Broer B niet in verzuim is geraakt met de betaling van de legitieme portie. Ook is ten [...]

Erfrecht. Legitieme. Informatieverplichting. Waarheidsplicht. Prikkel tot nakoming van een vonnis. Dwangsom.

4 januari 2021|Reacties uitgeschakeld voor Erfrecht. Legitieme. Informatieverplichting. Waarheidsplicht. Prikkel tot nakoming van een vonnis. Dwangsom.

De Rechtbank Limburg heeft op 9 december 2020 uitspraak gedaan over de nakoming van een vonnis inzake de informatieplicht met betrekking tot de legitieme. De rechtbank heeft bij vonnis van 24 juni 2020 gedaagde op de voet van artikel 22 Rv bevolen bij akte de bankafschriften van de laatste vijf jaar voor het overlijden van erflaatster en de overige ontbrekende stukken die nodig zijn om de legitimaire massa te berekenen, over te leggen. Ook is gedaagde in dit tussenvonnis opgedragen om bij diezelfde akte [...]

Legitieme. Vordering tot betaling voorschot op legitieme en vordering tot het verstrekken van informatie. Bevoegdheid van de rechter. Vordering van onbepaalde waarde. Verwijzing.

14 december 2020|Reacties uitgeschakeld voor Legitieme. Vordering tot betaling voorschot op legitieme en vordering tot het verstrekken van informatie. Bevoegdheid van de rechter. Vordering van onbepaalde waarde. Verwijzing.

De Rechtbank Limburg heeft op 16 september 2020 uitspraak gedaan over de vraag of de kantonrechter bevoegd was om een beslissing te nemen betreffende een vordering tot betaling van voorschot [...]

Legitieme. Vaststelling legaat ter hoogte van de legitieme portie. Waardebepaling. Peildatum. Breukdeel bij de bepaling van de legitimaire massa.

7 december 2020|Reacties uitgeschakeld voor Legitieme. Vaststelling legaat ter hoogte van de legitieme portie. Waardebepaling. Peildatum. Breukdeel bij de bepaling van de legitimaire massa.

De Rechtbank Rotterdam heeft op 18 november 2020 uitspraak gedaan over de waardebepaling van de legitieme portie. Tussen partijen is niet in geschil dat eiseres uit hoofde van het aan [...]

Erfrecht. Legitieme. Vordering tot informatieverstrekking ten behoeve van de berekening van de legitieme. Toetsing. Maatstaf.

30 november 2020|Reacties uitgeschakeld voor Erfrecht. Legitieme. Vordering tot informatieverstrekking ten behoeve van de berekening van de legitieme. Toetsing. Maatstaf.

De Rechtbank Gelderland heeft op 4 november 2020 uitspraak gedaan over een vordering van de legitimaris tot informatieverstrekking op grond van artikel 4:78 BW. Erflaatster heeft op 13 januari 2010 [...]

Legitieme. Berekening van de legitieme. Waardebepaling. Peildatum. Waarde in het economisch verkeer. Bewijslast.

23 november 2020|Reacties uitgeschakeld voor Legitieme. Berekening van de legitieme. Waardebepaling. Peildatum. Waarde in het economisch verkeer. Bewijslast.

Het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch heeft op 27 oktober 2020 uitspraak gedaan over de waardebepaling van de goederen uit de nalatenschap ten behoeve van de berekening van de legitieme. Erflater heeft in [...]

Legitieme. Rente over de legitieme portie. Opeisbaarheid van de legitieme. Wettelijke rente.

16 november 2020|Reacties uitgeschakeld voor Legitieme. Rente over de legitieme portie. Opeisbaarheid van de legitieme. Wettelijke rente.

Het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch heeft op 27 oktober 2020 uitspraak gedaan over de rentevergoeding bij een vordering uit de legitieme ex artikel 6:119 BW en artikel 4:84 BW. Erflater is op [...]

Legitieme. De legitimaris heeft een verstrekkend recht op informatie voor de berekening van zijn legitieme. Omvang en reikwijdte van de informatieplicht. Vereffening. Dwangsom.

9 november 2020|Reacties uitgeschakeld voor Legitieme. De legitimaris heeft een verstrekkend recht op informatie voor de berekening van zijn legitieme. Omvang en reikwijdte van de informatieplicht. Vereffening. Dwangsom.

De Rechtbank Overijssel heeft op 7 januari 2020 uitspraak gedaan over het recht op informatie van de legitimaris. De legitimaris, die niet tevens erfgenaam is, heeft op grond van de [...]

Oudere blog items

Erfrecht. Legitieme. Rechtsverwerking. Is de aanspraak op de legitieme verwerkt?

2 november 2020|Reacties uitgeschakeld voor Erfrecht. Legitieme. Rechtsverwerking. Is de aanspraak op de legitieme verwerkt?

Beroep op legitieme. Inroepen van de legitieme. Verval. Termijnen. Formele vereisten bij de verklaring. Bewijs.

26 oktober 2020|Reacties uitgeschakeld voor Beroep op legitieme. Inroepen van de legitieme. Verval. Termijnen. Formele vereisten bij de verklaring. Bewijs.

Legitieme. Gift? Schenking aan stichting? Moet de uitkeringsmogelijkheid van de stichting bij de berekening van de legitimaire massa betrokken worden? Afgescheiden vermogen.

18 oktober 2020|Reacties uitgeschakeld voor Legitieme. Gift? Schenking aan stichting? Moet de uitkeringsmogelijkheid van de stichting bij de berekening van de legitimaire massa betrokken worden? Afgescheiden vermogen.

Legitieme. Recht op informatie van legitimaris niet-erfgenaam. Vervaltermijn bij het inroepen van de legitieme.

12 oktober 2020|Reacties uitgeschakeld voor Legitieme. Recht op informatie van legitimaris niet-erfgenaam. Vervaltermijn bij het inroepen van de legitieme.

Legitieme portie. Is er sprake van een gift vanwege de lage kooprijs van de grond en van de woning? Bevoordelingsbedoeling. Bewijs.

4 oktober 2020|Reacties uitgeschakeld voor Legitieme portie. Is er sprake van een gift vanwege de lage kooprijs van de grond en van de woning? Bevoordelingsbedoeling. Bewijs.

De legitieme portie en de inkorting van een legaat. Bewijs.

28 september 2020|Reacties uitgeschakeld voor De legitieme portie en de inkorting van een legaat. Bewijs.

Legitieme. Welke giften moeten in aanmerking worden genomen bij de berekening van de legitieme portie? Inkorting. Gebruikelijke en niet-bovenmatige giften.

21 september 2020|Reacties uitgeschakeld voor Legitieme. Welke giften moeten in aanmerking worden genomen bij de berekening van de legitieme portie? Inkorting. Gebruikelijke en niet-bovenmatige giften.

Legitieme. Omvang van de legitimaire massa. Giften. Schenkingen gedaan op een en/of-rekening. Huwelijksgoederenrecht.

15 september 2020|Reacties uitgeschakeld voor Legitieme. Omvang van de legitimaire massa. Giften. Schenkingen gedaan op een en/of-rekening. Huwelijksgoederenrecht.

Legitieme. Moet een geldbedrag als voorschot op een gift aan de kinderen in mindering worden gebracht op de legitieme?

7 september 2020|Reacties uitgeschakeld voor Legitieme. Moet een geldbedrag als voorschot op een gift aan de kinderen in mindering worden gebracht op de legitieme?

Legitieme. Waardering onroerende zaken voor de berekening van de legitieme. Peildatum.

1 september 2020|Reacties uitgeschakeld voor Legitieme. Waardering onroerende zaken voor de berekening van de legitieme. Peildatum.

Legitieme. Berekening van de legitimaire massa. Giften. Kosten van levensonderhoud. Morele verplichting.

24 augustus 2020|Reacties uitgeschakeld voor Legitieme. Berekening van de legitimaire massa. Giften. Kosten van levensonderhoud. Morele verplichting.

Legitieme. Berekening legitieme. Pinopnames. Wilsonbekwaamheid erflaatster? Misbruik van omstandigheden? Bewijs. Normaal uitgavenpatroon?

20 augustus 2020|Reacties uitgeschakeld voor Legitieme. Berekening legitieme. Pinopnames. Wilsonbekwaamheid erflaatster? Misbruik van omstandigheden? Bewijs. Normaal uitgavenpatroon?

Legitieme. Onterving. Aanspraak op de legitieme portie. Gift? Morele verplichting? Onderhoudsbehoefte? Berekening van de legitieme.

10 augustus 2020|Reacties uitgeschakeld voor Legitieme. Onterving. Aanspraak op de legitieme portie. Gift? Morele verplichting? Onderhoudsbehoefte? Berekening van de legitieme.

Legitieme portie en legitimaire massa. Rechten van de legitimaris. Inzage in bankafschriften.

3 augustus 2020|Reacties uitgeschakeld voor Legitieme portie en legitimaire massa. Rechten van de legitimaris. Inzage in bankafschriften.

Ouderlijke boedelverdeling. Legitieme. Berekening legitieme. Waardering woning. Nieuwe taxatie noodzakelijk?

6 juli 2020|Reacties uitgeschakeld voor Ouderlijke boedelverdeling. Legitieme. Berekening legitieme. Waardering woning. Nieuwe taxatie noodzakelijk?

Erfrecht. Vordering van erfgenaam, tevens legitimaris, tot afgifte van stukken om zijn erfdeel te kunnen bepalen. Ouderlijke boedelverdeling.

29 juni 2020|Reacties uitgeschakeld voor Erfrecht. Vordering van erfgenaam, tevens legitimaris, tot afgifte van stukken om zijn erfdeel te kunnen bepalen. Ouderlijke boedelverdeling.

Legitieme. De vordering uit de legitieme en de schulden van de nalatenschap.

22 juni 2020|Reacties uitgeschakeld voor Legitieme. De vordering uit de legitieme en de schulden van de nalatenschap.

Berekening van de legitieme. Is sprake van een gift? Waardering van onroerend goed. Was de woning te laag getaxeerd?

15 juni 2020|Reacties uitgeschakeld voor Berekening van de legitieme. Is sprake van een gift? Waardering van onroerend goed. Was de woning te laag getaxeerd?

Berekening van de legitieme. Is de overmaking door erflater van een geldsom aan een stichting een schenking?

8 juni 2020|Reacties uitgeschakeld voor Berekening van de legitieme. Is de overmaking door erflater van een geldsom aan een stichting een schenking?

Legitieme. Recht van de legitimaris op informatie over vermogensbestanddelen van de nalatenschap. Giften.

1 juni 2020|Reacties uitgeschakeld voor Legitieme. Recht van de legitimaris op informatie over vermogensbestanddelen van de nalatenschap. Giften.

Legitieme. Onterving. Aanspraak op legitieme. Berekening en vaststelling van de legitieme. Waarde van woning. Giften. Morele verplichting?

25 mei 2020|Reacties uitgeschakeld voor Legitieme. Onterving. Aanspraak op legitieme. Berekening en vaststelling van de legitieme. Waarde van woning. Giften. Morele verplichting?

Legitieme. Afstammelingen. Giften aan kleinkinderen. Voorbeeld van de berekening van de legitieme.

18 mei 2020|Reacties uitgeschakeld voor Legitieme. Afstammelingen. Giften aan kleinkinderen. Voorbeeld van de berekening van de legitieme.

Legitieme. Berekening van de legitieme. Waarde van de goederen van de nalatenschap. Tijdstip van de waardebepaling. Peildatum.

11 mei 2020|Reacties uitgeschakeld voor Legitieme. Berekening van de legitieme. Waarde van de goederen van de nalatenschap. Tijdstip van de waardebepaling. Peildatum.

Verzwijging van gelden die behoren tot een nalatenschap. Verbeuren van het aandeel in de nalatenschap.

4 mei 2020|Reacties uitgeschakeld voor Verzwijging van gelden die behoren tot een nalatenschap. Verbeuren van het aandeel in de nalatenschap.

Legitieme. Informatieverstrekking. Procesrecht. Bevoegdheid van de rechter bij samenhangende vorderingen.

27 april 2020|Reacties uitgeschakeld voor Legitieme. Informatieverstrekking. Procesrecht. Bevoegdheid van de rechter bij samenhangende vorderingen.

Wilt u meer weten over een bepaald onderwerp dan kunt u gerust vrijblijvend contact op via het telefoonnummer 020 3980 150 of stuur een e-mail naar secretariaat@brenneradvocaten.nl.

Bel 0203980150 of klik hier voor meer informatie