Blog

Voor ieder rechtsgebied is het belangrijk om op de hoogte te zijn van de meest recente ontwikkelingen, maar dit geldt in het bijzonder voor het erfrecht. Het nieuwe erfrecht is immers jong en ontwikkelt zich snel. Om die reden willen wij u op de hoogte houden van de laatste jurisprudentie, artikelen en wetgeving in onderstaande blog.

Erfrecht. Legitieme. Vordering tot informatieverstrekking ten behoeve van de berekening van de legitieme. Toetsing. Maatstaf.

30 november 2020|Reacties uitgeschakeld voor Erfrecht. Legitieme. Vordering tot informatieverstrekking ten behoeve van de berekening van de legitieme. Toetsing. Maatstaf.

De Rechtbank Gelderland heeft op 4 november 2020 uitspraak gedaan over een vordering van de legitimaris tot informatieverstrekking op grond van artikel 4:78 BW. Erflaatster heeft op 13 januari 2010 haar testament gemaakt en daarin gedaagde aangewezen als haar enig erfgenaam. Het testament van erflaatster bevat een tweetrapsmaking. Daarbij is gedaagde de bezwaarde en zijn de kinderen van erflaatster met uitzondering van eiser de verwachters. Erflaatster heeft eiser en diens kinderen uitdrukkelijk uitgesloten als haar erfgenaam. Eiser heeft een beroep gedaan op zijn legitieme [...]

Legitieme. Berekening van de legitieme. Waardebepaling. Peildatum. Waarde in het economisch verkeer. Bewijslast.

23 november 2020|Reacties uitgeschakeld voor Legitieme. Berekening van de legitieme. Waardebepaling. Peildatum. Waarde in het economisch verkeer. Bewijslast.

Het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch heeft op 27 oktober 2020 uitspraak gedaan over de waardebepaling van de goederen uit de nalatenschap ten behoeve van de berekening van de legitieme. Erflater heeft in zijn testament van 27 oktober 2010 appellante tot zijn enige erfgename benoemd. Geïntimeerde is dus impliciet onterfd en heeft op 9 juni 2011 aanspraak gemaakt op zijn legitieme portie. De geschillen in hoger beroep hebben betrekking op de berekening van de legitieme portie van in de nalatenschap van erflater, meer in het bijzonder de [...]

Legitieme. Rente over de legitieme portie. Opeisbaarheid van de legitieme. Wettelijke rente.

16 november 2020|Reacties uitgeschakeld voor Legitieme. Rente over de legitieme portie. Opeisbaarheid van de legitieme. Wettelijke rente.

Het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch heeft op 27 oktober 2020 uitspraak gedaan over de rentevergoeding bij een vordering uit de legitieme ex artikel 6:119 BW en artikel 4:84 BW. Erflater is op 1 april 2011 overleden. Erflater heeft in zijn testament van 27 oktober 2010 appellante tot zijn enige erfgename benoemd. Geïntimeerde heeft op 9 juni 2011 aanspraak gemaakt op zijn legitieme portie. De grief in hoger beroep is gericht tegen het oordeel van de rechtbank dat, verkort weergegeven, de legitieme portie van geïntimeerde zal worden [...]

Legitieme. De legitimaris heeft een verstrekkend recht op informatie voor de berekening van zijn legitieme. Omvang en reikwijdte van de informatieplicht. Vereffening. Dwangsom.

9 november 2020|Reacties uitgeschakeld voor Legitieme. De legitimaris heeft een verstrekkend recht op informatie voor de berekening van zijn legitieme. Omvang en reikwijdte van de informatieplicht. Vereffening. Dwangsom.

De Rechtbank Overijssel heeft op 7 januari 2020 uitspraak gedaan over het recht op informatie van de legitimaris. De legitimaris, die niet tevens erfgenaam is, heeft op grond van de [...]

Erfrecht. Legitieme. Rechtsverwerking. Is de aanspraak op de legitieme verwerkt?

2 november 2020|Reacties uitgeschakeld voor Erfrecht. Legitieme. Rechtsverwerking. Is de aanspraak op de legitieme verwerkt?

De Rechtbank Den Haag heeft op 14 oktober 2020 uitspraak gedaan over de vraag of een aanspraak op de legitieme portie was verwerkt. Eiser en gedaagden zijn broer en zussen [...]

Beroep op legitieme. Inroepen van de legitieme. Verval. Termijnen. Formele vereisten bij de verklaring. Bewijs.

26 oktober 2020|Reacties uitgeschakeld voor Beroep op legitieme. Inroepen van de legitieme. Verval. Termijnen. Formele vereisten bij de verklaring. Bewijs.

De Rechtbank Limburg heeft op 14 oktober 2020 uitspraak gedaan over de vraag of de legitieme op tijd was ingeroepen. Eiseres en gedaagden zijn broers en zussen van elkaar. Gedaagde [...]

Legitieme. Gift? Schenking aan stichting? Moet de uitkeringsmogelijkheid van de stichting bij de berekening van de legitimaire massa betrokken worden? Afgescheiden vermogen.

18 oktober 2020|Reacties uitgeschakeld voor Legitieme. Gift? Schenking aan stichting? Moet de uitkeringsmogelijkheid van de stichting bij de berekening van de legitimaire massa betrokken worden? Afgescheiden vermogen.

De Advocaat-Generaal bij het Parket bij de Hoge Raad heeft op 17 april 2020 in zijn conclusie de vraag besproken of de uitkeringsmogelijkheid van een stichting bij de berekening van [...]

Legitieme. Recht op informatie van legitimaris niet-erfgenaam. Vervaltermijn bij het inroepen van de legitieme.

12 oktober 2020|Reacties uitgeschakeld voor Legitieme. Recht op informatie van legitimaris niet-erfgenaam. Vervaltermijn bij het inroepen van de legitieme.

De Rechtbank Rotterdam heeft enige tijd geleden uitspraak gedaan over het recht op informatie van legitimaris niet-erfgenaam en de vervaltermijn van vijf jaar bij het inroepen van de legitieme ex [...]

Legitieme portie. Is er sprake van een gift vanwege de lage kooprijs van de grond en van de woning? Bevoordelingsbedoeling. Bewijs.

4 oktober 2020|Reacties uitgeschakeld voor Legitieme portie. Is er sprake van een gift vanwege de lage kooprijs van de grond en van de woning? Bevoordelingsbedoeling. Bewijs.

Het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch heeft op 2 juni 2020 uitspraak gedaan over de vraag of bij de berekening van de legitieme sprake was van een gift vanwege een (te) lage kooprijs [...]

Oudere blog items

De legitieme portie en de inkorting van een legaat. Bewijs.

28 september 2020|Reacties uitgeschakeld voor De legitieme portie en de inkorting van een legaat. Bewijs.

Legitieme. Welke giften moeten in aanmerking worden genomen bij de berekening van de legitieme portie? Inkorting. Gebruikelijke en niet-bovenmatige giften.

21 september 2020|Reacties uitgeschakeld voor Legitieme. Welke giften moeten in aanmerking worden genomen bij de berekening van de legitieme portie? Inkorting. Gebruikelijke en niet-bovenmatige giften.

Legitieme. Omvang van de legitimaire massa. Giften. Schenkingen gedaan op een en/of-rekening. Huwelijksgoederenrecht.

15 september 2020|Reacties uitgeschakeld voor Legitieme. Omvang van de legitimaire massa. Giften. Schenkingen gedaan op een en/of-rekening. Huwelijksgoederenrecht.

Legitieme. Moet een geldbedrag als voorschot op een gift aan de kinderen in mindering worden gebracht op de legitieme?

7 september 2020|Reacties uitgeschakeld voor Legitieme. Moet een geldbedrag als voorschot op een gift aan de kinderen in mindering worden gebracht op de legitieme?

Legitieme. Waardering onroerende zaken voor de berekening van de legitieme. Peildatum.

1 september 2020|Reacties uitgeschakeld voor Legitieme. Waardering onroerende zaken voor de berekening van de legitieme. Peildatum.

Legitieme. Berekening van de legitimaire massa. Giften. Kosten van levensonderhoud. Morele verplichting.

24 augustus 2020|Reacties uitgeschakeld voor Legitieme. Berekening van de legitimaire massa. Giften. Kosten van levensonderhoud. Morele verplichting.

Legitieme. Berekening legitieme. Pinopnames. Wilsonbekwaamheid erflaatster? Misbruik van omstandigheden? Bewijs. Normaal uitgavenpatroon?

20 augustus 2020|Reacties uitgeschakeld voor Legitieme. Berekening legitieme. Pinopnames. Wilsonbekwaamheid erflaatster? Misbruik van omstandigheden? Bewijs. Normaal uitgavenpatroon?

Legitieme. Onterving. Aanspraak op de legitieme portie. Gift? Morele verplichting? Onderhoudsbehoefte? Berekening van de legitieme.

10 augustus 2020|Reacties uitgeschakeld voor Legitieme. Onterving. Aanspraak op de legitieme portie. Gift? Morele verplichting? Onderhoudsbehoefte? Berekening van de legitieme.

Legitieme portie en legitimaire massa. Rechten van de legitimaris. Inzage in bankafschriften.

3 augustus 2020|Reacties uitgeschakeld voor Legitieme portie en legitimaire massa. Rechten van de legitimaris. Inzage in bankafschriften.

Ouderlijke boedelverdeling. Legitieme. Berekening legitieme. Waardering woning. Nieuwe taxatie noodzakelijk?

6 juli 2020|Reacties uitgeschakeld voor Ouderlijke boedelverdeling. Legitieme. Berekening legitieme. Waardering woning. Nieuwe taxatie noodzakelijk?

Erfrecht. Vordering van erfgenaam, tevens legitimaris, tot afgifte van stukken om zijn erfdeel te kunnen bepalen. Ouderlijke boedelverdeling.

29 juni 2020|Reacties uitgeschakeld voor Erfrecht. Vordering van erfgenaam, tevens legitimaris, tot afgifte van stukken om zijn erfdeel te kunnen bepalen. Ouderlijke boedelverdeling.

Legitieme. De vordering uit de legitieme en de schulden van de nalatenschap.

22 juni 2020|Reacties uitgeschakeld voor Legitieme. De vordering uit de legitieme en de schulden van de nalatenschap.

Berekening van de legitieme. Is sprake van een gift? Waardering van onroerend goed. Was de woning te laag getaxeerd?

15 juni 2020|Reacties uitgeschakeld voor Berekening van de legitieme. Is sprake van een gift? Waardering van onroerend goed. Was de woning te laag getaxeerd?

Berekening van de legitieme. Is de overmaking door erflater van een geldsom aan een stichting een schenking?

8 juni 2020|Reacties uitgeschakeld voor Berekening van de legitieme. Is de overmaking door erflater van een geldsom aan een stichting een schenking?

Legitieme. Recht van de legitimaris op informatie over vermogensbestanddelen van de nalatenschap. Giften.

1 juni 2020|Reacties uitgeschakeld voor Legitieme. Recht van de legitimaris op informatie over vermogensbestanddelen van de nalatenschap. Giften.

Legitieme. Onterving. Aanspraak op legitieme. Berekening en vaststelling van de legitieme. Waarde van woning. Giften. Morele verplichting?

25 mei 2020|Reacties uitgeschakeld voor Legitieme. Onterving. Aanspraak op legitieme. Berekening en vaststelling van de legitieme. Waarde van woning. Giften. Morele verplichting?

Legitieme. Afstammelingen. Giften aan kleinkinderen. Voorbeeld van de berekening van de legitieme.

18 mei 2020|Reacties uitgeschakeld voor Legitieme. Afstammelingen. Giften aan kleinkinderen. Voorbeeld van de berekening van de legitieme.

Legitieme. Berekening van de legitieme. Waarde van de goederen van de nalatenschap. Tijdstip van de waardebepaling. Peildatum.

11 mei 2020|Reacties uitgeschakeld voor Legitieme. Berekening van de legitieme. Waarde van de goederen van de nalatenschap. Tijdstip van de waardebepaling. Peildatum.

Verzwijging van gelden die behoren tot een nalatenschap. Verbeuren van het aandeel in de nalatenschap.

4 mei 2020|Reacties uitgeschakeld voor Verzwijging van gelden die behoren tot een nalatenschap. Verbeuren van het aandeel in de nalatenschap.

Legitieme. Informatieverstrekking. Procesrecht. Bevoegdheid van de rechter bij samenhangende vorderingen.

27 april 2020|Reacties uitgeschakeld voor Legitieme. Informatieverstrekking. Procesrecht. Bevoegdheid van de rechter bij samenhangende vorderingen.

Legitieme. Informatieplicht. Giften. De legitimaris heeft recht op een opgave van schenkingen in verband met het vaststellen van de legitieme.

20 april 2020|Reacties uitgeschakeld voor Legitieme. Informatieplicht. Giften. De legitimaris heeft recht op een opgave van schenkingen in verband met het vaststellen van de legitieme.

Recht op informatie van de erfgenaam tevens legitimaris. Bevel boedelbeschrijving.

14 april 2020|Reacties uitgeschakeld voor Recht op informatie van de erfgenaam tevens legitimaris. Bevel boedelbeschrijving.

Heeft de notaris in zijn rol van executeur en afwikkelingsbewindvoerder gehandeld zoals een goed notaris betaamt?

6 april 2020|Reacties uitgeschakeld voor Heeft de notaris in zijn rol van executeur en afwikkelingsbewindvoerder gehandeld zoals een goed notaris betaamt?

Bepaling waarde nalatenschap en begroting legitieme portie. Informatieverstrekking over belastingaangiften.

30 maart 2020|Reacties uitgeschakeld voor Bepaling waarde nalatenschap en begroting legitieme portie. Informatieverstrekking over belastingaangiften.

Legitieme. Verhaal legitieme op nalatenschap. Verdeling zonder volledige vereffening. Verdeling nietig?

22 maart 2020|Reacties uitgeschakeld voor Legitieme. Verhaal legitieme op nalatenschap. Verdeling zonder volledige vereffening. Verdeling nietig?

Wilt u meer weten over een bepaald onderwerp dan kunt u gerust vrijblijvend contact op via het telefoonnummer 020 3980 150 of stuur een e-mail naar secretariaat@brenneradvocaten.nl.

Bel 0203980150 of klik hier voor meer informatie