Blog

Voor ieder rechtsgebied is het belangrijk om op de hoogte te zijn van de meest recente ontwikkelingen, maar dit geldt in het bijzonder voor het erfrecht. Het nieuwe erfrecht is immers jong en ontwikkelt zich snel. Om die reden willen wij u op de hoogte houden van de laatste jurisprudentie, artikelen en wetgeving in onderstaande blog.

Vaststelling van vaderschap. Is kind afstammeling van de erflater? Beroep op legitieme. Omvang van de legitieme. Verrekening?

18 augustus 2019|Reacties uitgeschakeld voor Vaststelling van vaderschap. Is kind afstammeling van de erflater? Beroep op legitieme. Omvang van de legitieme. Verrekening?

Het Gerechtshof Den Haag heeft enige tijd geleden uitspraak gedaan over de berekening van de legitieme van een afstammeling de erflater, waarvan de vaderschap rechtens was vastgesteld. Appellant is krachtens testament de enige en algehele erfgenaam in de nalatenschap. In zijn testament heeft erflater de erfgenaam tevens benoemd tot executeur van zijn nalatenschap. Bij beschikking van de rechtbank Den Haag is het juridisch vaderschap van erflater over geïntimeerde vastgesteld. In geschil is of geïntimeerde als afstammeling van de erflater recht heeft op zijn legitieme [...]

Erfgenaam bij testament in de legitieme gesteld. Legitieme opeisbaar? Omvang van de legitieme. Taxatie van onroerend goed.

11 augustus 2019|Reacties uitgeschakeld voor Erfgenaam bij testament in de legitieme gesteld. Legitieme opeisbaar? Omvang van de legitieme. Taxatie van onroerend goed.

Van onze advocaat legitieme. De Rechtbank Rotterdam heeft enige tijd geleden uitspraak gedaan over opeisbaarheid van de legitieme door een erfgenaam die in het testament in de legitieme was gesteld. De legitimaris vordert van de erfgenaam van zijn vader zijn legitieme portie. De erflater had een testament gemaakt, waarin hij zijn afstammelingen in de legitieme stelt en zijn echtgenote alle goederen en rechten nalaat. De vordering van de erfgenamen zijn volgens het testament opeisbaar indien zijn echtgenote overlijdt, failliet wordt verklaard, onder curatele wordt [...]

Vordering van de legitimaris tegen executeur in nalatenschap. Voldoen van legitieme portie is een vordering op de erfgenamen en niet op de executeur.

2 augustus 2019|Reacties uitgeschakeld voor Vordering van de legitimaris tegen executeur in nalatenschap. Voldoen van legitieme portie is een vordering op de erfgenamen en niet op de executeur.

Van onze advocaat legitieme. De Rechtbank Overijssel heeft enige tijd geleden uitspraak gedaan over een vordering van de legitimaris tegen de executeur in een nalatenschap. Het voldoen van legitieme portie is een vordering op de erfgenamen en niet op de executeur. Dat de erfgenaam en de executeur één en dezelfde persoon zijn, maakt dit niet anders. In de boedelbeschrijving verklaart de executeur dat de nalatenschap ten tijde het overlijden van de erflater was samengesteld zoals in de Omschrijving vermogensbestanddelen. De executeur stelt dat door [...]

De berekening van de legitieme portie in verband met een gestelde gift. Kapitaalverzekering. Bovenmatige gift?

29 juli 2019|Reacties uitgeschakeld voor De berekening van de legitieme portie in verband met een gestelde gift. Kapitaalverzekering. Bovenmatige gift?

Van onze advocaat legitieme. Het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch heeft op 29 januari 2019 uitspraak gedaan over de berekening van de legitieme portie ten aanzien van een vermeende gift. De zaak gaat [...]

Legitieme. Informatieverstrekking. Reikwijdte van hetgeen een executeur of erfgenaam aan een legitimaris aan gegevens moet melden of verstrekken in de zin van het bepaalde in artikel 4:78 BW

2 juli 2019|Reacties uitgeschakeld voor Legitieme. Informatieverstrekking. Reikwijdte van hetgeen een executeur of erfgenaam aan een legitimaris aan gegevens moet melden of verstrekken in de zin van het bepaalde in artikel 4:78 BW

Van onze advocaat legitieme. De Rechtbank Oost-Brabant heeft op 6 februari 2019 uitspraak gedaan over de reikwijdte van hetgeen een executeur of erfgenaam aan een legitimaris moet aan gegevens moet [...]

Beroep op legitieme portie. Bevatte bedrijfsoverdracht door vader op zoon een materiële schenking? Overdracht voor niet-commerciële waarde was materiële schenking die rol speelt bij bepaling legitieme van de bedrijfsopvolger.

25 juni 2019|Reacties uitgeschakeld voor Beroep op legitieme portie. Bevatte bedrijfsoverdracht door vader op zoon een materiële schenking? Overdracht voor niet-commerciële waarde was materiële schenking die rol speelt bij bepaling legitieme van de bedrijfsopvolger.

Van onze advocaat legitieme. De Rechtbank Den Haag heeft op 27 februari 2019 uitspraak gedaan over een beroep op legitieme portie. Bevatte de bedrijfsoverdracht door vader op zoon een materiële [...]

Legitieme portie. Internationaal privaatrecht. Leerstuk van de aanpassing.

22 juni 2019|Reacties uitgeschakeld voor Legitieme portie. Internationaal privaatrecht. Leerstuk van de aanpassing.

Van onze advocaat legitieme. Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft op 5 maart 2019 uitspraak gedaan over de legitieme portie en het leerstuk van de aanpassing in het internationale privaatrecht. In hoger beroep [...]

Legitieme. Bepaling waarde nalatenschap en begroting legitieme portie. Kinderen worden toegelaten tot bewijslevering ten aanzien van hun stelling over geld op een Luxemburgse bankrekening.

16 juni 2019|Reacties uitgeschakeld voor Legitieme. Bepaling waarde nalatenschap en begroting legitieme portie. Kinderen worden toegelaten tot bewijslevering ten aanzien van hun stelling over geld op een Luxemburgse bankrekening.

Van onze advocaat legitieme. Het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch heeft op 19 maart 2019 uitspraak gedaan over de bepaling van de waarde van een nalatenschap en de begroting van de legitieme portie. [...]

Legitieme. Geldlening aan erflaatster. Onrechtmatig handelen? Stelplicht en bewijslast. Vruchtgebruik.

4 juni 2019|Reacties uitgeschakeld voor Legitieme. Geldlening aan erflaatster. Onrechtmatig handelen? Stelplicht en bewijslast. Vruchtgebruik.

Van onze advocaat legitieme. De Rechtbank Den Haag heeft op 24 april 2019 uitspraak gedaan over het kunnen voldoen van de legitieme en een geldlening aan de erflaatster. Onrechtmatig handelen? Stelplicht [...]

Oudere blog items

Legitieme. Beroepsaansprakelijkheid notaris. Informatieplicht over de mogelijkheid om een niet-opeisbaarheidsclausule van de legitieme in het testament op te nemen.

30 mei 2019|Reacties uitgeschakeld voor Legitieme. Beroepsaansprakelijkheid notaris. Informatieplicht over de mogelijkheid om een niet-opeisbaarheidsclausule van de legitieme in het testament op te nemen.

Legitieme. Waardering van de woning en een perceel grond. WOZ-waarde of marktwaarde? Gift? Informatieplicht.

21 mei 2019|Reacties uitgeschakeld voor Legitieme. Waardering van de woning en een perceel grond. WOZ-waarde of marktwaarde? Gift? Informatieplicht.

Beroep op legitieme. Valt de levensverzekering in de nalatenschap? Redelijkheid en billijkheid?

14 mei 2019|Reacties uitgeschakeld voor Beroep op legitieme. Valt de levensverzekering in de nalatenschap? Redelijkheid en billijkheid?

Legitieme. Omvang en berekening van de legitieme. Schenking? Gift?

7 mei 2019|Reacties uitgeschakeld voor Legitieme. Omvang en berekening van de legitieme. Schenking? Gift?

Vordering uit hoofde van een ouderlijke boedelverdeling en aanspraak op legitieme portie. Misbruik van recht? Gelijke behandeling. Redelijkheid en billijkheid?

30 april 2019|Reacties uitgeschakeld voor Vordering uit hoofde van een ouderlijke boedelverdeling en aanspraak op legitieme portie. Misbruik van recht? Gelijke behandeling. Redelijkheid en billijkheid?

Verzwegen vermogen van erflater in het buitenland? Verdeling van de nalatenschap ten overstaan van de notaris.

23 april 2019|Reacties uitgeschakeld voor Verzwegen vermogen van erflater in het buitenland? Verdeling van de nalatenschap ten overstaan van de notaris.

Opheffen van de onverdeeldheid van de nalatenschap. Vaststellingsovereenkomst. Verkoop woning uit nalatenschap aan derde? Dwangsom.

16 april 2019|Reacties uitgeschakeld voor Opheffen van de onverdeeldheid van de nalatenschap. Vaststellingsovereenkomst. Verkoop woning uit nalatenschap aan derde? Dwangsom.

Beroep op legitieme. Ontzenuwing van bewijsvermoeden dat schenking heeft plaatsgevonden. Bewijsrecht.

9 april 2019|Reacties uitgeschakeld voor Beroep op legitieme. Ontzenuwing van bewijsvermoeden dat schenking heeft plaatsgevonden. Bewijsrecht.

Beneficiaire aanvaarding. Gedrag als een zuiver aanvaard hebbende erfgenaam? Omvang van de rechtsstrijd.

2 april 2019|Reacties uitgeschakeld voor Beneficiaire aanvaarding. Gedrag als een zuiver aanvaard hebbende erfgenaam? Omvang van de rechtsstrijd.

Legitieme. Legitimaris niet-erfgenaam heeft recht op inzage én afschriften van bankafschriften, schenkingen, giften etc. vanaf vijf jaar voor de overlijdensdatum van de erflater om de omvang van de legitieme portie te kunnen bepalen. Dwangsom. Boedelbeschrijving.

26 maart 2019|Reacties uitgeschakeld voor Legitieme. Legitimaris niet-erfgenaam heeft recht op inzage én afschriften van bankafschriften, schenkingen, giften etc. vanaf vijf jaar voor de overlijdensdatum van de erflater om de omvang van de legitieme portie te kunnen bepalen. Dwangsom. Boedelbeschrijving.

Beroep op de legitieme. Gelijke behandeling van de legitimaris. Omvang van de legitieme. Giften.

23 maart 2019|Reacties uitgeschakeld voor Beroep op de legitieme. Gelijke behandeling van de legitimaris. Omvang van de legitieme. Giften.

De vereffenaar heeft een eigen bevoegdheid om gegevens over de nalatenschap ter inzage op te vragen.

13 maart 2019|Reacties uitgeschakeld voor De vereffenaar heeft een eigen bevoegdheid om gegevens over de nalatenschap ter inzage op te vragen.

Legitieme. De legitimaris heeft recht op informatie en op een boedelbeschrijving ook bij beneficiaire aanvaarding.

6 maart 2019|Reacties uitgeschakeld voor Legitieme. De legitimaris heeft recht op informatie en op een boedelbeschrijving ook bij beneficiaire aanvaarding.

Legitimaris niet-erfgenaam heeft recht op informatie. Is alle informatie door de executeur verstrekt die voor de berekening van de omvang van de legitieme noodzakelijk zijn?

25 februari 2019|Reacties uitgeschakeld voor Legitimaris niet-erfgenaam heeft recht op informatie. Is alle informatie door de executeur verstrekt die voor de berekening van de omvang van de legitieme noodzakelijk zijn?

Legitieme. Gift? De legitimarissen stellen dat de waarde van de woning hoger was dan de koopsom en dat hierdoor sprake is van een gift.

18 februari 2019|Reacties uitgeschakeld voor Legitieme. Gift? De legitimarissen stellen dat de waarde van de woning hoger was dan de koopsom en dat hierdoor sprake is van een gift.

Legitieme portie. Beroep op inkorting. Is sprake van een gift? Lening?

11 februari 2019|Reacties uitgeschakeld voor Legitieme portie. Beroep op inkorting. Is sprake van een gift? Lening?

Legitieme opeisbaar volgens testament? Afgifte stukken ter berekening van de omvang van de legitieme.

2 februari 2019|Reacties uitgeschakeld voor Legitieme opeisbaar volgens testament? Afgifte stukken ter berekening van de omvang van de legitieme.

Afwikkeling nalatenschap.Omvang legitieme portie. Schenking? Waardering onroerend goed. Uitleg van artikel 4:67 BW. Giften aan afstammeling

29 januari 2019|Reacties uitgeschakeld voor Afwikkeling nalatenschap.Omvang legitieme portie. Schenking? Waardering onroerend goed. Uitleg van artikel 4:67 BW. Giften aan afstammeling

Vordering van de legitimaris tegen executeur in nalatenschap. Voldoen van legitieme portie is een vordering op de erfgenamen en niet op de executeur. Dat erfgenaam en executeur één en dezelfde persoon zijn, maakt dit niet anders.

29 januari 2019|Reacties uitgeschakeld voor Vordering van de legitimaris tegen executeur in nalatenschap. Voldoen van legitieme portie is een vordering op de erfgenamen en niet op de executeur. Dat erfgenaam en executeur één en dezelfde persoon zijn, maakt dit niet anders.

Legitieme. Internationaal erfrecht. Is Nederlands of Engels recht van toepassing op de afwikkeling van de nalatenschap?

23 januari 2019|Reacties uitgeschakeld voor Legitieme. Internationaal erfrecht. Is Nederlands of Engels recht van toepassing op de afwikkeling van de nalatenschap?

Beroepsaansprakelijkheid van de notaris bij de afwikkeling van een nalatenschap. Vaststellen van de omvang van de nalatenschap.

15 januari 2019|Reacties uitgeschakeld voor Beroepsaansprakelijkheid van de notaris bij de afwikkeling van een nalatenschap. Vaststellen van de omvang van de nalatenschap.

Ouderlijke boedelverdeling. Beroep op legitieme. Gift? Inkorting?

11 januari 2019|Reacties uitgeschakeld voor Ouderlijke boedelverdeling. Beroep op legitieme. Gift? Inkorting?

Beneficiaire aanvaarding en legitieme. Informatieverstrekking over giften? Boedelbeschrijving

2 januari 2019|Reacties uitgeschakeld voor Beneficiaire aanvaarding en legitieme. Informatieverstrekking over giften? Boedelbeschrijving

Uit nalatenschap krachtens Russisch erfrecht verkregen goed zonder uitsluitingsclausule. Ongeoorloofde ongelijke behandeling Nederlandse en buitenlandse erflaters? Beperkende werking redelijkheid en billijkheid?

22 december 2018|Reacties uitgeschakeld voor Uit nalatenschap krachtens Russisch erfrecht verkregen goed zonder uitsluitingsclausule. Ongeoorloofde ongelijke behandeling Nederlandse en buitenlandse erflaters? Beperkende werking redelijkheid en billijkheid?

Legitieme. Inkorting op giften in verband met overname van een agrarisch bedrijf door onterfde broer? Gift in de vorm van het kwijtschelden van de overnamesom voor het bedrijf?

16 december 2018|Reacties uitgeschakeld voor Legitieme. Inkorting op giften in verband met overname van een agrarisch bedrijf door onterfde broer? Gift in de vorm van het kwijtschelden van de overnamesom voor het bedrijf?

Wilt u meer weten over een bepaald onderwerp dan kunt u gerust vrijblijvend contact op via het telefoonnummer 020 3980 150 of stuur een e-mail naar secretariaat@brenneradvocaten.nl.

Bel 0203980150 of klik hier voor meer informatie