Blog

Voor ieder rechtsgebied is het belangrijk om op de hoogte te zijn van de meest recente ontwikkelingen, maar dit geldt in het bijzonder voor het erfrecht. Het nieuwe erfrecht is immers jong en ontwikkelt zich snel. Om die reden willen wij u op de hoogte houden van de laatste jurisprudentie, artikelen en wetgeving in onderstaande blog.

Legitieme. Welke giften moeten in aanmerking worden genomen bij de berekening van de legitieme portie? Inkorting. Gebruikelijke en niet-bovenmatige giften.

21 september 2020|Reacties uitgeschakeld voor Legitieme. Welke giften moeten in aanmerking worden genomen bij de berekening van de legitieme portie? Inkorting. Gebruikelijke en niet-bovenmatige giften.

Het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch heeft op 8 september 2020 uitspraak gedaan over de vraag welke giften in aanmerking moesten worden genomen bij de berekening van de legitieme. Appellant is het oneens met het oordeel van de rechtbank in eerste instantie dat ook de gift aan hem ten bedrage van € 5.275,- en de giften aan de dochters ten bedrage van € 2.100,- in aanmerking worden genomen bij de berekening van de legitieme portie van geïntimeerde en bij de inkorting. Volgens de advocaat van appellant gaat [...]

Legitieme. Omvang van de legitimaire massa. Giften. Schenkingen gedaan op een en/of-rekening. Huwelijksgoederenrecht.

15 september 2020|Reacties uitgeschakeld voor Legitieme. Omvang van de legitimaire massa. Giften. Schenkingen gedaan op een en/of-rekening. Huwelijksgoederenrecht.

Het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft op 7 april 2020 uitspraak gedaan over de vaststelling van de legitieme bij een schenking gedaan op een en/of-rekening. Moeder heeft bij testament over haar nalatenschap beschikt. In het testament heeft zij appellante onterfd en geïntimeerde tot executeur benoemd. Legitieme. Omvang van de legitimaire massa. Schenkingen gedaan op een en/of-rekening. Huwelijksgoederenrecht. De rechter oordeelt als volgt. Voor de berekening van de legitieme portie van appellante moet de legitimaire massa worden berekend. Daarvoor moeten bij de omvang van de nalatenschap alle [...]

Legitieme. Moet een geldbedrag als voorschot op een gift aan de kinderen in mindering worden gebracht op de legitieme?

7 september 2020|Reacties uitgeschakeld voor Legitieme. Moet een geldbedrag als voorschot op een gift aan de kinderen in mindering worden gebracht op de legitieme?

De Rechtbank Gelderland heeft op 15 juli 2020 uitspraak gedaan over de vraag of een geldbedrag als voorschot op een schenking aan de kinderen in mindering moest worden gebracht op de legitieme. Erflaatster heeft over haar nalatenschap beschikt bij testamenten van 3 november 2009 en 20 mei 2010. Daarbij heeft zij gedaagde tot enig erfgenaam benoemd en aan de zoon en een zuster gelegateerd een bedrag dat overeenkomt met de waarde van hun legitieme portie. De in de boedelbeschrijving opgenomen schenkingen zijn door eiseres [...]

Legitieme. Waardering onroerende zaken voor de berekening van de legitieme. Peildatum.

1 september 2020|Reacties uitgeschakeld voor Legitieme. Waardering onroerende zaken voor de berekening van de legitieme. Peildatum.

Het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft op 21 januari 2020 uitspraak gedaan over de waardering van onroerend goed voor de berekening van de legitieme. De grief richt zich tegen de waardering van de [...]

Legitieme. Berekening van de legitimaire massa. Giften. Kosten van levensonderhoud. Morele verplichting.

24 augustus 2020|Reacties uitgeschakeld voor Legitieme. Berekening van de legitimaire massa. Giften. Kosten van levensonderhoud. Morele verplichting.

De Rechtbank Noord-Holland heeft op 19 augustus 2020 uitspraak gedaan over de vraag of de kosten van levensonderhoud waren aan te merken als een gift bij de berekening van de [...]

Legitieme. Berekening legitieme. Pinopnames. Wilsonbekwaamheid erflaatster? Misbruik van omstandigheden? Bewijs. Normaal uitgavenpatroon?

20 augustus 2020|Reacties uitgeschakeld voor Legitieme. Berekening legitieme. Pinopnames. Wilsonbekwaamheid erflaatster? Misbruik van omstandigheden? Bewijs. Normaal uitgavenpatroon?

De Rechtbank Noord-Holland heeft op 22 juli 2020 uitspraak gedaan over de berekening van de legitimaire massa en vaststelling van de legitieme portie. Zoon is door erflaatster onterfd. Ondanks deze [...]

Legitieme. Onterving. Aanspraak op de legitieme portie. Gift? Morele verplichting? Onderhoudsbehoefte? Berekening van de legitieme.

10 augustus 2020|Reacties uitgeschakeld voor Legitieme. Onterving. Aanspraak op de legitieme portie. Gift? Morele verplichting? Onderhoudsbehoefte? Berekening van de legitieme.

De Rechtbank Rotterdam heeft op 13 mei 2020 uitspraak gedaan over de hoogte en de berekening van de legitieme. In deze zaak gaat het alleen nog om het vaststellen van [...]

Legitieme portie en legitimaire massa. Rechten van de legitimaris. Inzage in bankafschriften.

3 augustus 2020|Reacties uitgeschakeld voor Legitieme portie en legitimaire massa. Rechten van de legitimaris. Inzage in bankafschriften.

De Rechtbank Limburg heeft op 24 juni 2020 uitspraak gedaan over de legitieme en de rechten van de legitimaris. Eiser vordert gedaagde als executeur-testamentair te veroordelen aan eiser uit te [...]

Ouderlijke boedelverdeling. Legitieme. Berekening legitieme. Waardering woning. Nieuwe taxatie noodzakelijk?

6 juli 2020|Reacties uitgeschakeld voor Ouderlijke boedelverdeling. Legitieme. Berekening legitieme. Waardering woning. Nieuwe taxatie noodzakelijk?

De Rechtbank Rotterdam heeft op 24 juni 2020 uitspraak gedaan over de vraag of voor de berekening van de legitieme de ouderlijke woning opnieuw diende te worden gewaardeerd. Eiser en [...]

Oudere blog items

Erfrecht. Vordering van erfgenaam, tevens legitimaris, tot afgifte van stukken om zijn erfdeel te kunnen bepalen. Ouderlijke boedelverdeling.

29 juni 2020|Reacties uitgeschakeld voor Erfrecht. Vordering van erfgenaam, tevens legitimaris, tot afgifte van stukken om zijn erfdeel te kunnen bepalen. Ouderlijke boedelverdeling.

Legitieme. De vordering uit de legitieme en de schulden van de nalatenschap.

22 juni 2020|Reacties uitgeschakeld voor Legitieme. De vordering uit de legitieme en de schulden van de nalatenschap.

Berekening van de legitieme. Is sprake van een gift? Waardering van onroerend goed. Was de woning te laag getaxeerd?

15 juni 2020|Reacties uitgeschakeld voor Berekening van de legitieme. Is sprake van een gift? Waardering van onroerend goed. Was de woning te laag getaxeerd?

Berekening van de legitieme. Is de overmaking door erflater van een geldsom aan een stichting een schenking?

8 juni 2020|Reacties uitgeschakeld voor Berekening van de legitieme. Is de overmaking door erflater van een geldsom aan een stichting een schenking?

Legitieme. Recht van de legitimaris op informatie over vermogensbestanddelen van de nalatenschap. Giften.

1 juni 2020|Reacties uitgeschakeld voor Legitieme. Recht van de legitimaris op informatie over vermogensbestanddelen van de nalatenschap. Giften.

Legitieme. Onterving. Aanspraak op legitieme. Berekening en vaststelling van de legitieme. Waarde van woning. Giften. Morele verplichting?

25 mei 2020|Reacties uitgeschakeld voor Legitieme. Onterving. Aanspraak op legitieme. Berekening en vaststelling van de legitieme. Waarde van woning. Giften. Morele verplichting?

Legitieme. Afstammelingen. Giften aan kleinkinderen. Voorbeeld van de berekening van de legitieme.

18 mei 2020|Reacties uitgeschakeld voor Legitieme. Afstammelingen. Giften aan kleinkinderen. Voorbeeld van de berekening van de legitieme.

Legitieme. Berekening van de legitieme. Waarde van de goederen van de nalatenschap. Tijdstip van de waardebepaling. Peildatum.

11 mei 2020|Reacties uitgeschakeld voor Legitieme. Berekening van de legitieme. Waarde van de goederen van de nalatenschap. Tijdstip van de waardebepaling. Peildatum.

Verzwijging van gelden die behoren tot een nalatenschap. Verbeuren van het aandeel in de nalatenschap.

4 mei 2020|Reacties uitgeschakeld voor Verzwijging van gelden die behoren tot een nalatenschap. Verbeuren van het aandeel in de nalatenschap.

Legitieme. Informatieverstrekking. Procesrecht. Bevoegdheid van de rechter bij samenhangende vorderingen.

27 april 2020|Reacties uitgeschakeld voor Legitieme. Informatieverstrekking. Procesrecht. Bevoegdheid van de rechter bij samenhangende vorderingen.

Legitieme. Informatieplicht. Giften. De legitimaris heeft recht op een opgave van schenkingen in verband met het vaststellen van de legitieme.

20 april 2020|Reacties uitgeschakeld voor Legitieme. Informatieplicht. Giften. De legitimaris heeft recht op een opgave van schenkingen in verband met het vaststellen van de legitieme.

Recht op informatie van de erfgenaam tevens legitimaris. Bevel boedelbeschrijving.

14 april 2020|Reacties uitgeschakeld voor Recht op informatie van de erfgenaam tevens legitimaris. Bevel boedelbeschrijving.

Heeft de notaris in zijn rol van executeur en afwikkelingsbewindvoerder gehandeld zoals een goed notaris betaamt?

6 april 2020|Reacties uitgeschakeld voor Heeft de notaris in zijn rol van executeur en afwikkelingsbewindvoerder gehandeld zoals een goed notaris betaamt?

Bepaling waarde nalatenschap en begroting legitieme portie. Informatieverstrekking over belastingaangiften.

30 maart 2020|Reacties uitgeschakeld voor Bepaling waarde nalatenschap en begroting legitieme portie. Informatieverstrekking over belastingaangiften.

Legitieme. Verhaal legitieme op nalatenschap. Verdeling zonder volledige vereffening. Verdeling nietig?

22 maart 2020|Reacties uitgeschakeld voor Legitieme. Verhaal legitieme op nalatenschap. Verdeling zonder volledige vereffening. Verdeling nietig?

Legitieme. Is de legitieme opeisbaar volgens het testament? Afgifte stukken ter berekening van de omvang van de legitieme.

16 maart 2020|Reacties uitgeschakeld voor Legitieme. Is de legitieme opeisbaar volgens het testament? Afgifte stukken ter berekening van de omvang van de legitieme.

Legitieme. Executeur en erfgenamen zijn gehouden inlichtingen aan de legitimaris te verstrekken.

8 maart 2020|Reacties uitgeschakeld voor Legitieme. Executeur en erfgenamen zijn gehouden inlichtingen aan de legitimaris te verstrekken.

Legitieme. Informatie over bankrekeningen van erflater ter berekening van de legitieme. Nakoming van informatieplicht. Dwangsom.

2 maart 2020|Reacties uitgeschakeld voor Legitieme. Informatie over bankrekeningen van erflater ter berekening van de legitieme. Nakoming van informatieplicht. Dwangsom.

Vaststelling en berekening van de legitieme ten aanzien van gebruikelijke giften. Premiebetalingen. Bovenmatig gift?

23 februari 2020|Reacties uitgeschakeld voor Vaststelling en berekening van de legitieme ten aanzien van gebruikelijke giften. Premiebetalingen. Bovenmatig gift?

Legitieme. Bedrijfsoverdracht. Materiële schenking?

17 februari 2020|Reacties uitgeschakeld voor Legitieme. Bedrijfsoverdracht. Materiële schenking?

Legitieme. Ouderlijke boedelverdeling en aanspraak op legitieme portie. Redelijkheid en billijkheid. Zuivere aanvaarding.

9 februari 2020|Reacties uitgeschakeld voor Legitieme. Ouderlijke boedelverdeling en aanspraak op legitieme portie. Redelijkheid en billijkheid. Zuivere aanvaarding.

Legitieme. Informatieplicht. Berekening van de legitieme. Waardering woning. Peildatum waardering.

3 februari 2020|Reacties uitgeschakeld voor Legitieme. Informatieplicht. Berekening van de legitieme. Waardering woning. Peildatum waardering.

Aanspraak legitimaris jegens erfgenamen die beneficiair hebben aanvaard en al voor de vereffening tot verdeling zijn overgegaan. Hoofdelijke aansprakelijkheid?

27 januari 2020|Reacties uitgeschakeld voor Aanspraak legitimaris jegens erfgenamen die beneficiair hebben aanvaard en al voor de vereffening tot verdeling zijn overgegaan. Hoofdelijke aansprakelijkheid?

Legitieme. Omvang informatieplicht van een erfgenaam jegens een legitimaris. Beneficiaire aanvaarding. Vereffening.

18 januari 2020|Reacties uitgeschakeld voor Legitieme. Omvang informatieplicht van een erfgenaam jegens een legitimaris. Beneficiaire aanvaarding. Vereffening.

Afstand van legitieme? Onrechtmatige daad notaris. Verjaring van vordering uit onrechtmatige daad. Schadevergoeding

12 januari 2020|Reacties uitgeschakeld voor Afstand van legitieme? Onrechtmatige daad notaris. Verjaring van vordering uit onrechtmatige daad. Schadevergoeding

Wilt u meer weten over een bepaald onderwerp dan kunt u gerust vrijblijvend contact op via het telefoonnummer 020 3980 150 of stuur een e-mail naar secretariaat@brenneradvocaten.nl.

Bel 0203980150 of klik hier voor meer informatie