Blog

Voor ieder rechtsgebied is het belangrijk om op de hoogte te zijn van de meest recente ontwikkelingen, maar dit geldt in het bijzonder voor het erfrecht. Het nieuwe erfrecht is immers jong en ontwikkelt zich snel. Om die reden willen wij u op de hoogte houden van de laatste jurisprudentie, artikelen en wetgeving in onderstaande blog.

Beroep op legitieme portie. Bevatte bedrijfsoverdracht door vader op zoon een materiële schenking? Overdracht voor niet-commerciële waarde was materiële schenking die rol speelt bij bepaling legitieme van de bedrijfsopvolger.

25 juni 2019|Reacties uitgeschakeld voor Beroep op legitieme portie. Bevatte bedrijfsoverdracht door vader op zoon een materiële schenking? Overdracht voor niet-commerciële waarde was materiële schenking die rol speelt bij bepaling legitieme van de bedrijfsopvolger.

Van onze advocaat legitieme. De Rechtbank Den Haag heeft op 27 februari 2019 uitspraak gedaan over een beroep op legitieme portie. Bevatte de bedrijfsoverdracht door vader op zoon een materiële schenking? Overdracht voor niet-commerciële waarde was een materiële schenking die een rol speelt bij de bepaling van de omvang van de legitieme van de bedrijfsopvolger. Partijen zijn het erover eens dat eiser, ondanks dat erflater in zijn testament heeft laten opnemen dat hij dat zou betreuren, aanspraak kan maken op zijn legitieme portie. Omdat [...]

Legitieme portie. Internationaal privaatrecht. Leerstuk van de aanpassing.

22 juni 2019|Reacties uitgeschakeld voor Legitieme portie. Internationaal privaatrecht. Leerstuk van de aanpassing.

Van onze advocaat legitieme. Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft op 5 maart 2019 uitspraak gedaan over de legitieme portie en het leerstuk van de aanpassing in het internationale privaatrecht. In hoger beroep is vast komen te staan dat het saldo van de activa van nalatenschap van de erflaatster een bedrag van € 1.893.442,01 beloopt en dat van de passiva een bedrag van € 19.026,51, zodat het saldo van haar nalatenschap een beloop heeft van een bedrag van € 1.874.415,50, alsmede dat geïntimeerden c.s. aan schenkingen van [...]

Legitieme. Bepaling waarde nalatenschap en begroting legitieme portie. Kinderen worden toegelaten tot bewijslevering ten aanzien van hun stelling over geld op een Luxemburgse bankrekening.

16 juni 2019|Reacties uitgeschakeld voor Legitieme. Bepaling waarde nalatenschap en begroting legitieme portie. Kinderen worden toegelaten tot bewijslevering ten aanzien van hun stelling over geld op een Luxemburgse bankrekening.

Van onze advocaat legitieme. Het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch heeft op 19 maart 2019 uitspraak gedaan over de bepaling van de waarde van een nalatenschap en de begroting van de legitieme portie. Kinderen worden toegelaten tot bewijslevering ten aanzien van hun stelling over geld op een Luxemburgse bankrekening. In het bestreden vonnis heeft de rechtbank geoordeeld dat niet kan worden vastgesteld ‘dat tot de nalatenschap behoort een bedrag van € 250.000,--., zijnde (ongeveer) de opbrengst van de woning die op of omstreeks 13 mei 2004 is [...]

Legitieme. Geldlening aan erflaatster. Onrechtmatig handelen? Stelplicht en bewijslast. Vruchtgebruik.

4 juni 2019|Reacties uitgeschakeld voor Legitieme. Geldlening aan erflaatster. Onrechtmatig handelen? Stelplicht en bewijslast. Vruchtgebruik.

Van onze advocaat legitieme. De Rechtbank Den Haag heeft op 24 april 2019 uitspraak gedaan over het kunnen voldoen van de legitieme en een geldlening aan de erflaatster. Onrechtmatig handelen? Stelplicht [...]

Legitieme. Beroepsaansprakelijkheid notaris. Informatieplicht over de mogelijkheid om een niet-opeisbaarheidsclausule van de legitieme in het testament op te nemen.

30 mei 2019|Reacties uitgeschakeld voor Legitieme. Beroepsaansprakelijkheid notaris. Informatieplicht over de mogelijkheid om een niet-opeisbaarheidsclausule van de legitieme in het testament op te nemen.

Van onze advocaat legitieme. Het Gerechtshof Amsterdam heeft enige tijd geleden uitspraak gedaan over de beroepsaansprakelijkheid van een notaris betreffende zijn informatieplicht ten aanzien van de mogelijkheid van de niet-opeisbaarheidsclausule [...]

Legitieme. Waardering van de woning en een perceel grond. WOZ-waarde of marktwaarde? Gift? Informatieplicht.

21 mei 2019|Reacties uitgeschakeld voor Legitieme. Waardering van de woning en een perceel grond. WOZ-waarde of marktwaarde? Gift? Informatieplicht.

Van onze advocaat legitieme. De Rechtbank Noord-Nederland heeft enige tijd geleden uitspraak gedaan over de legitieme en de waardering van een woning en een stuk grond in de nalatenschap ter [...]

Beroep op legitieme. Valt de levensverzekering in de nalatenschap? Redelijkheid en billijkheid?

14 mei 2019|Reacties uitgeschakeld voor Beroep op legitieme. Valt de levensverzekering in de nalatenschap? Redelijkheid en billijkheid?

Van onze advocaat legitieme. De Hoge Raad heeft enige tijd geleden uitspraak gedaan over de vraag of een levensverzekering in de nalatenschap valt. Uitleg aanwijzing begunstigde; bedoeling verzekeringnemer; betekenis latere [...]

Legitieme. Omvang en berekening van de legitieme. Schenking? Gift?

7 mei 2019|Reacties uitgeschakeld voor Legitieme. Omvang en berekening van de legitieme. Schenking? Gift?

Van onze advocaat legitieme. Het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft enige tijd geleden uitspraak gedaan over het vaststellen en de berekening van de legitieme en uitleg gegeven aan artikel 4:67 BW. Artikel [...]

Vordering uit hoofde van een ouderlijke boedelverdeling en aanspraak op legitieme portie. Misbruik van recht? Gelijke behandeling. Redelijkheid en billijkheid?

30 april 2019|Reacties uitgeschakeld voor Vordering uit hoofde van een ouderlijke boedelverdeling en aanspraak op legitieme portie. Misbruik van recht? Gelijke behandeling. Redelijkheid en billijkheid?

Van onze advocaat legitieme. De Rechtbank Rotterdam heeft op 6 maart 2019 uitspraak gedaan over een vordering uit hoofde van een ouderlijke boedelverdeling en de aanspraak op de legitieme portie. [...]

Oudere blog items

Verzwegen vermogen van erflater in het buitenland? Verdeling van de nalatenschap ten overstaan van de notaris.

23 april 2019|Reacties uitgeschakeld voor Verzwegen vermogen van erflater in het buitenland? Verdeling van de nalatenschap ten overstaan van de notaris.

Opheffen van de onverdeeldheid van de nalatenschap. Vaststellingsovereenkomst. Verkoop woning uit nalatenschap aan derde? Dwangsom.

16 april 2019|Reacties uitgeschakeld voor Opheffen van de onverdeeldheid van de nalatenschap. Vaststellingsovereenkomst. Verkoop woning uit nalatenschap aan derde? Dwangsom.

Beroep op legitieme. Ontzenuwing van bewijsvermoeden dat schenking heeft plaatsgevonden. Bewijsrecht.

9 april 2019|Reacties uitgeschakeld voor Beroep op legitieme. Ontzenuwing van bewijsvermoeden dat schenking heeft plaatsgevonden. Bewijsrecht.

Beneficiaire aanvaarding. Gedrag als een zuiver aanvaard hebbende erfgenaam? Omvang van de rechtsstrijd.

2 april 2019|Reacties uitgeschakeld voor Beneficiaire aanvaarding. Gedrag als een zuiver aanvaard hebbende erfgenaam? Omvang van de rechtsstrijd.

Legitieme. Legitimaris niet-erfgenaam heeft recht op inzage én afschriften van bankafschriften, schenkingen, giften etc. vanaf vijf jaar voor de overlijdensdatum van de erflater om de omvang van de legitieme portie te kunnen bepalen. Dwangsom. Boedelbeschrijving.

26 maart 2019|Reacties uitgeschakeld voor Legitieme. Legitimaris niet-erfgenaam heeft recht op inzage én afschriften van bankafschriften, schenkingen, giften etc. vanaf vijf jaar voor de overlijdensdatum van de erflater om de omvang van de legitieme portie te kunnen bepalen. Dwangsom. Boedelbeschrijving.

Beroep op de legitieme. Gelijke behandeling van de legitimaris. Omvang van de legitieme. Giften.

23 maart 2019|Reacties uitgeschakeld voor Beroep op de legitieme. Gelijke behandeling van de legitimaris. Omvang van de legitieme. Giften.

De vereffenaar heeft een eigen bevoegdheid om gegevens over de nalatenschap ter inzage op te vragen.

13 maart 2019|Reacties uitgeschakeld voor De vereffenaar heeft een eigen bevoegdheid om gegevens over de nalatenschap ter inzage op te vragen.

Legitieme. De legitimaris heeft recht op informatie en op een boedelbeschrijving ook bij beneficiaire aanvaarding.

6 maart 2019|Reacties uitgeschakeld voor Legitieme. De legitimaris heeft recht op informatie en op een boedelbeschrijving ook bij beneficiaire aanvaarding.

Legitimaris niet-erfgenaam heeft recht op informatie. Is alle informatie door de executeur verstrekt die voor de berekening van de omvang van de legitieme noodzakelijk zijn?

25 februari 2019|Reacties uitgeschakeld voor Legitimaris niet-erfgenaam heeft recht op informatie. Is alle informatie door de executeur verstrekt die voor de berekening van de omvang van de legitieme noodzakelijk zijn?

Legitieme. Gift? De legitimarissen stellen dat de waarde van de woning hoger was dan de koopsom en dat hierdoor sprake is van een gift.

18 februari 2019|Reacties uitgeschakeld voor Legitieme. Gift? De legitimarissen stellen dat de waarde van de woning hoger was dan de koopsom en dat hierdoor sprake is van een gift.

Legitieme portie. Beroep op inkorting. Is sprake van een gift? Lening?

11 februari 2019|Reacties uitgeschakeld voor Legitieme portie. Beroep op inkorting. Is sprake van een gift? Lening?

Legitieme opeisbaar volgens testament? Afgifte stukken ter berekening van de omvang van de legitieme.

2 februari 2019|Reacties uitgeschakeld voor Legitieme opeisbaar volgens testament? Afgifte stukken ter berekening van de omvang van de legitieme.

Afwikkeling nalatenschap.Omvang legitieme portie. Schenking? Waardering onroerend goed. Uitleg van artikel 4:67 BW. Giften aan afstammeling

29 januari 2019|Reacties uitgeschakeld voor Afwikkeling nalatenschap.Omvang legitieme portie. Schenking? Waardering onroerend goed. Uitleg van artikel 4:67 BW. Giften aan afstammeling

Vordering van de legitimaris tegen executeur in nalatenschap. Voldoen van legitieme portie is een vordering op de erfgenamen en niet op de executeur. Dat erfgenaam en executeur één en dezelfde persoon zijn, maakt dit niet anders.

29 januari 2019|Reacties uitgeschakeld voor Vordering van de legitimaris tegen executeur in nalatenschap. Voldoen van legitieme portie is een vordering op de erfgenamen en niet op de executeur. Dat erfgenaam en executeur één en dezelfde persoon zijn, maakt dit niet anders.

Legitieme. Internationaal erfrecht. Is Nederlands of Engels recht van toepassing op de afwikkeling van de nalatenschap?

23 januari 2019|Reacties uitgeschakeld voor Legitieme. Internationaal erfrecht. Is Nederlands of Engels recht van toepassing op de afwikkeling van de nalatenschap?

Beroepsaansprakelijkheid van de notaris bij de afwikkeling van een nalatenschap. Vaststellen van de omvang van de nalatenschap.

15 januari 2019|Reacties uitgeschakeld voor Beroepsaansprakelijkheid van de notaris bij de afwikkeling van een nalatenschap. Vaststellen van de omvang van de nalatenschap.

Ouderlijke boedelverdeling. Beroep op legitieme. Gift? Inkorting?

11 januari 2019|Reacties uitgeschakeld voor Ouderlijke boedelverdeling. Beroep op legitieme. Gift? Inkorting?

Beneficiaire aanvaarding en legitieme. Informatieverstrekking over giften? Boedelbeschrijving

2 januari 2019|Reacties uitgeschakeld voor Beneficiaire aanvaarding en legitieme. Informatieverstrekking over giften? Boedelbeschrijving

Uit nalatenschap krachtens Russisch erfrecht verkregen goed zonder uitsluitingsclausule. Ongeoorloofde ongelijke behandeling Nederlandse en buitenlandse erflaters? Beperkende werking redelijkheid en billijkheid?

22 december 2018|Reacties uitgeschakeld voor Uit nalatenschap krachtens Russisch erfrecht verkregen goed zonder uitsluitingsclausule. Ongeoorloofde ongelijke behandeling Nederlandse en buitenlandse erflaters? Beperkende werking redelijkheid en billijkheid?

Legitieme. Inkorting op giften in verband met overname van een agrarisch bedrijf door onterfde broer? Gift in de vorm van het kwijtschelden van de overnamesom voor het bedrijf?

16 december 2018|Reacties uitgeschakeld voor Legitieme. Inkorting op giften in verband met overname van een agrarisch bedrijf door onterfde broer? Gift in de vorm van het kwijtschelden van de overnamesom voor het bedrijf?

Legitieme portie en schenking. Bewijswaardering. Getuigenbewijs.

8 december 2018|Reacties uitgeschakeld voor Legitieme portie en schenking. Bewijswaardering. Getuigenbewijs.

Einde beheer executeur. Reikwijdte van het recht op inzage van bescheiden en het verstrekken van afschriften voor de legitimaris niet-erfgenaam.

26 november 2018|Reacties uitgeschakeld voor Einde beheer executeur. Reikwijdte van het recht op inzage van bescheiden en het verstrekken van afschriften voor de legitimaris niet-erfgenaam.

Uitleg van een testament. Bedoelt het testament een legaat of de legitieme?

22 november 2018|Reacties uitgeschakeld voor Uitleg van een testament. Bedoelt het testament een legaat of de legitieme?

Afwijzing vordering van de legitimaris tegen executeur. Voldoen van legitieme portie is een vordering op erfgenamen en niet op executeur. Dat erfgenaam en executeur één en dezelfde persoon zijn, maakt dit niet anders.

13 november 2018|Reacties uitgeschakeld voor Afwijzing vordering van de legitimaris tegen executeur. Voldoen van legitieme portie is een vordering op erfgenamen en niet op executeur. Dat erfgenaam en executeur één en dezelfde persoon zijn, maakt dit niet anders.

Biedt de geboden zekerheidstelling voor de legitieme voldoende garantie? Per wanneer dient de wettelijke rente vergoed te worden?

8 november 2018|Reacties uitgeschakeld voor Biedt de geboden zekerheidstelling voor de legitieme voldoende garantie? Per wanneer dient de wettelijke rente vergoed te worden?

Wilt u meer weten over een bepaald onderwerp dan kunt u gerust vrijblijvend contact op via het telefoonnummer 020 3980 150 of stuur een e-mail naar secretariaat@brenneradvocaten.nl.

Bel 0203980150 of klik hier voor meer informatie