Blog

Voor ieder rechtsgebied is het belangrijk om op de hoogte te zijn van de meest recente ontwikkelingen, maar dit geldt in het bijzonder voor het erfrecht. Het nieuwe erfrecht is immers jong en ontwikkelt zich snel. Om die reden willen wij u op de hoogte houden van de laatste jurisprudentie, artikelen en wetgeving in onderstaande blog.

Legitieme. Verzet tegen uitdelingslijst. Rekening en verantwoording? Beneficiaire aanvaarding en de lichte vereffeningsprocedure.

14 oktober 2019|Reacties uitgeschakeld voor Legitieme. Verzet tegen uitdelingslijst. Rekening en verantwoording? Beneficiaire aanvaarding en de lichte vereffeningsprocedure.

De Rechtbank Midden-Nederland heeft op 23 mei 2019 uitspraak gedaan over een verzet tegen een uitdelingslijst en over de vraag of rekening en verantwoording moest worden afgelegd. Erflaatster heeft verzoekers onterfd. Verzoekers zijn schuldeisers van de nalatenschap. De belanghebbenden hebben de nalatenschap beneficiair aanvaard. Legitieme. Verzet tegen uitdelingslijst. Rekening en verantwoording? Beneficiaire aanvaarding en de lichte vereffeningsprocedure. De rechter oordeelt als volgt. De nalatenschap van erflaatster is door belanghebbenden beneficiair aanvaard. Op grond van artikel 4:202 lid 1 sub a Burgerlijk Wetboek (BW) moet [...]

Legitieme. Geldlening aan erflaatster. Heeft de executeur onrechtmatig gehandeld? Stelplicht en bewijslast.

8 oktober 2019|Reacties uitgeschakeld voor Legitieme. Geldlening aan erflaatster. Heeft de executeur onrechtmatig gehandeld? Stelplicht en bewijslast.

De Rechtbank Den Haag heeft op 24 april 2019 uitspraak gedaan over een de legitieme en een gestelde geldlening aan de erflaatster. Was sprake van onrechtmatig handelen? Stelplicht. Moeder heeft door een notaris een testament laten opmaken. In het testament heeft zij haar drie kinderen, eiser, gedaagde en haar dochter, uitgesloten als erfgenamen in haar nalatenschap en de vijf kinderen van gedaagde benoemd tot erfgenamen. Gedaagde is in het testament aangewezen als executeur van de nalatenschap en heeft deze benoeming volgens een verklaring aanvaarding [...]

Legitieme. Schenking? Bedrijfsovername. In aanmerking te nemen gift. Boedelbeschrijving.

1 oktober 2019|Reacties uitgeschakeld voor Legitieme. Schenking? Bedrijfsovername. In aanmerking te nemen gift. Boedelbeschrijving.

De Rechtbank Noord-Nederland heeft op 29 mei 2019 uitspraak gedaan over de vraag of bij de bedrijfsovername binnen de familie van erflater sprake was van een in aanmerking te nemen gift bij de vaststelling van de legitieme. Vader is overleden en heeft bij testament over zijn nalatenschap beschikt. Hierin heeft hij het vruchtgebruik van zijn gehele nalatenschap aan moeder gelegateerd en heeft hij partijen tot zijn enige erfgenamen benoemd. Legitieme. Schenking? Bedrijfsovername. In aanmerking te nemen gift. Boedelbeschrijving. De rechter oordeelt als volgt. De [...]

Legitieme. Legitimaris tevens erfgenaam heeft niet op grond van 4:78 BW maar op grond van artikel 3:166 lid 3 BW recht op informatie.

24 september 2019|Reacties uitgeschakeld voor Legitieme. Legitimaris tevens erfgenaam heeft niet op grond van 4:78 BW maar op grond van artikel 3:166 lid 3 BW recht op informatie.

De Rechtbank Limburg heeft op 18 maart 2019 uitspraak gedaan over de grondslag van de informatieverstrekking aan een legitimaris die tevens erfgenaam is. De erfgenamen van de nalatenschappen van de [...]

Legitieme. Geldlening aan erflaatster? Onttrekken van gelden uit de nalatenschap? Onrechtmatig handelen? Stelplicht en bewijslast.

16 september 2019|Reacties uitgeschakeld voor Legitieme. Geldlening aan erflaatster? Onttrekken van gelden uit de nalatenschap? Onrechtmatig handelen? Stelplicht en bewijslast.

De Rechtbank Den Haag heeft op 24 april 2019 uitspraak gedaan over de vraag of sprake was van een geldlening of het onttrekken van gelden uit de erfenis, dit vanwege [...]

Beroep op legitieme. Daad van zuivere aanvaarding? Taken van de executeur.

9 september 2019|Reacties uitgeschakeld voor Beroep op legitieme. Daad van zuivere aanvaarding? Taken van de executeur.

Het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch heeft op 9 juli 2019 uitspraak gedaan over de aanspraak van de legitimaris jegens de erfgenamen. Was sprake van een daad van zuivere aanvaarding van een van [...]

Legitieme. Verstrekken van informatie ten behoeve van het vaststellen van de legitieme. Is bij samenloop van vorderingen ook de kantonrechter bevoegd?

1 september 2019|Reacties uitgeschakeld voor Legitieme. Verstrekken van informatie ten behoeve van het vaststellen van de legitieme. Is bij samenloop van vorderingen ook de kantonrechter bevoegd?

De Rechtbank Rotterdam heeft op 21 augustus 2019 uitspraak gedaan over de vraag of bij samenloop van vorderingen ook de kantonrechter tevens bevoegd is ook een vordering tot het verstrekken [...]

Is de executeur verplicht informatie te verstrekken aan de legitimaris niet-erfgenaam? Giften.

26 augustus 2019|Reacties uitgeschakeld voor Is de executeur verplicht informatie te verstrekken aan de legitimaris niet-erfgenaam? Giften.

De Rechtbank Midden-Nederland heeft enige tijd geleden uitspraak gedaan over de verplichting van de executeur om aan de legitimaris niet-erfgenaam alle informatie te verstrekken die voor de berekening van de [...]

Vaststelling van vaderschap. Is kind afstammeling van de erflater? Beroep op legitieme. Omvang van de legitieme. Verrekening?

18 augustus 2019|Reacties uitgeschakeld voor Vaststelling van vaderschap. Is kind afstammeling van de erflater? Beroep op legitieme. Omvang van de legitieme. Verrekening?

Het Gerechtshof Den Haag heeft enige tijd geleden uitspraak gedaan over de berekening van de legitieme van een afstammeling de erflater, waarvan de vaderschap rechtens was vastgesteld. Appellant is krachtens [...]

Oudere blog items

Erfgenaam bij testament in de legitieme gesteld. Legitieme opeisbaar? Omvang van de legitieme. Taxatie van onroerend goed.

11 augustus 2019|Reacties uitgeschakeld voor Erfgenaam bij testament in de legitieme gesteld. Legitieme opeisbaar? Omvang van de legitieme. Taxatie van onroerend goed.

Vordering van de legitimaris tegen executeur in nalatenschap. Voldoen van legitieme portie is een vordering op de erfgenamen en niet op de executeur.

2 augustus 2019|Reacties uitgeschakeld voor Vordering van de legitimaris tegen executeur in nalatenschap. Voldoen van legitieme portie is een vordering op de erfgenamen en niet op de executeur.

De berekening van de legitieme portie in verband met een gestelde gift. Kapitaalverzekering. Bovenmatige gift?

29 juli 2019|Reacties uitgeschakeld voor De berekening van de legitieme portie in verband met een gestelde gift. Kapitaalverzekering. Bovenmatige gift?

Legitieme. Informatieverstrekking. Reikwijdte van hetgeen een executeur of erfgenaam aan een legitimaris aan gegevens moet melden of verstrekken in de zin van het bepaalde in artikel 4:78 BW

2 juli 2019|Reacties uitgeschakeld voor Legitieme. Informatieverstrekking. Reikwijdte van hetgeen een executeur of erfgenaam aan een legitimaris aan gegevens moet melden of verstrekken in de zin van het bepaalde in artikel 4:78 BW

Beroep op legitieme portie. Bevatte bedrijfsoverdracht door vader op zoon een materiële schenking? Overdracht voor niet-commerciële waarde was materiële schenking die rol speelt bij bepaling legitieme van de bedrijfsopvolger.

25 juni 2019|Reacties uitgeschakeld voor Beroep op legitieme portie. Bevatte bedrijfsoverdracht door vader op zoon een materiële schenking? Overdracht voor niet-commerciële waarde was materiële schenking die rol speelt bij bepaling legitieme van de bedrijfsopvolger.

Legitieme portie. Internationaal privaatrecht. Leerstuk van de aanpassing.

22 juni 2019|Reacties uitgeschakeld voor Legitieme portie. Internationaal privaatrecht. Leerstuk van de aanpassing.

Legitieme. Bepaling waarde nalatenschap en begroting legitieme portie. Kinderen worden toegelaten tot bewijslevering ten aanzien van hun stelling over geld op een Luxemburgse bankrekening.

16 juni 2019|Reacties uitgeschakeld voor Legitieme. Bepaling waarde nalatenschap en begroting legitieme portie. Kinderen worden toegelaten tot bewijslevering ten aanzien van hun stelling over geld op een Luxemburgse bankrekening.

Legitieme. Geldlening aan erflaatster. Onrechtmatig handelen? Stelplicht en bewijslast. Vruchtgebruik.

4 juni 2019|Reacties uitgeschakeld voor Legitieme. Geldlening aan erflaatster. Onrechtmatig handelen? Stelplicht en bewijslast. Vruchtgebruik.

Legitieme. Beroepsaansprakelijkheid notaris. Informatieplicht over de mogelijkheid om een niet-opeisbaarheidsclausule van de legitieme in het testament op te nemen.

30 mei 2019|Reacties uitgeschakeld voor Legitieme. Beroepsaansprakelijkheid notaris. Informatieplicht over de mogelijkheid om een niet-opeisbaarheidsclausule van de legitieme in het testament op te nemen.

Legitieme. Waardering van de woning en een perceel grond. WOZ-waarde of marktwaarde? Gift? Informatieplicht.

21 mei 2019|Reacties uitgeschakeld voor Legitieme. Waardering van de woning en een perceel grond. WOZ-waarde of marktwaarde? Gift? Informatieplicht.

Beroep op legitieme. Valt de levensverzekering in de nalatenschap? Redelijkheid en billijkheid?

14 mei 2019|Reacties uitgeschakeld voor Beroep op legitieme. Valt de levensverzekering in de nalatenschap? Redelijkheid en billijkheid?

Legitieme. Omvang en berekening van de legitieme. Schenking? Gift?

7 mei 2019|Reacties uitgeschakeld voor Legitieme. Omvang en berekening van de legitieme. Schenking? Gift?

Vordering uit hoofde van een ouderlijke boedelverdeling en aanspraak op legitieme portie. Misbruik van recht? Gelijke behandeling. Redelijkheid en billijkheid?

30 april 2019|Reacties uitgeschakeld voor Vordering uit hoofde van een ouderlijke boedelverdeling en aanspraak op legitieme portie. Misbruik van recht? Gelijke behandeling. Redelijkheid en billijkheid?

Verzwegen vermogen van erflater in het buitenland? Verdeling van de nalatenschap ten overstaan van de notaris.

23 april 2019|Reacties uitgeschakeld voor Verzwegen vermogen van erflater in het buitenland? Verdeling van de nalatenschap ten overstaan van de notaris.

Opheffen van de onverdeeldheid van de nalatenschap. Vaststellingsovereenkomst. Verkoop woning uit nalatenschap aan derde? Dwangsom.

16 april 2019|Reacties uitgeschakeld voor Opheffen van de onverdeeldheid van de nalatenschap. Vaststellingsovereenkomst. Verkoop woning uit nalatenschap aan derde? Dwangsom.

Beroep op legitieme. Ontzenuwing van bewijsvermoeden dat schenking heeft plaatsgevonden. Bewijsrecht.

9 april 2019|Reacties uitgeschakeld voor Beroep op legitieme. Ontzenuwing van bewijsvermoeden dat schenking heeft plaatsgevonden. Bewijsrecht.

Beneficiaire aanvaarding. Gedrag als een zuiver aanvaard hebbende erfgenaam? Omvang van de rechtsstrijd.

2 april 2019|Reacties uitgeschakeld voor Beneficiaire aanvaarding. Gedrag als een zuiver aanvaard hebbende erfgenaam? Omvang van de rechtsstrijd.

Legitieme. Legitimaris niet-erfgenaam heeft recht op inzage én afschriften van bankafschriften, schenkingen, giften etc. vanaf vijf jaar voor de overlijdensdatum van de erflater om de omvang van de legitieme portie te kunnen bepalen. Dwangsom. Boedelbeschrijving.

26 maart 2019|Reacties uitgeschakeld voor Legitieme. Legitimaris niet-erfgenaam heeft recht op inzage én afschriften van bankafschriften, schenkingen, giften etc. vanaf vijf jaar voor de overlijdensdatum van de erflater om de omvang van de legitieme portie te kunnen bepalen. Dwangsom. Boedelbeschrijving.

Beroep op de legitieme. Gelijke behandeling van de legitimaris. Omvang van de legitieme. Giften.

23 maart 2019|Reacties uitgeschakeld voor Beroep op de legitieme. Gelijke behandeling van de legitimaris. Omvang van de legitieme. Giften.

De vereffenaar heeft een eigen bevoegdheid om gegevens over de nalatenschap ter inzage op te vragen.

13 maart 2019|Reacties uitgeschakeld voor De vereffenaar heeft een eigen bevoegdheid om gegevens over de nalatenschap ter inzage op te vragen.

Legitieme. De legitimaris heeft recht op informatie en op een boedelbeschrijving ook bij beneficiaire aanvaarding.

6 maart 2019|Reacties uitgeschakeld voor Legitieme. De legitimaris heeft recht op informatie en op een boedelbeschrijving ook bij beneficiaire aanvaarding.

Legitimaris niet-erfgenaam heeft recht op informatie. Is alle informatie door de executeur verstrekt die voor de berekening van de omvang van de legitieme noodzakelijk zijn?

25 februari 2019|Reacties uitgeschakeld voor Legitimaris niet-erfgenaam heeft recht op informatie. Is alle informatie door de executeur verstrekt die voor de berekening van de omvang van de legitieme noodzakelijk zijn?

Legitieme. Gift? De legitimarissen stellen dat de waarde van de woning hoger was dan de koopsom en dat hierdoor sprake is van een gift.

18 februari 2019|Reacties uitgeschakeld voor Legitieme. Gift? De legitimarissen stellen dat de waarde van de woning hoger was dan de koopsom en dat hierdoor sprake is van een gift.

Legitieme portie. Beroep op inkorting. Is sprake van een gift? Lening?

11 februari 2019|Reacties uitgeschakeld voor Legitieme portie. Beroep op inkorting. Is sprake van een gift? Lening?

Legitieme opeisbaar volgens testament? Afgifte stukken ter berekening van de omvang van de legitieme.

2 februari 2019|Reacties uitgeschakeld voor Legitieme opeisbaar volgens testament? Afgifte stukken ter berekening van de omvang van de legitieme.

Wilt u meer weten over een bepaald onderwerp dan kunt u gerust vrijblijvend contact op via het telefoonnummer 020 3980 150 of stuur een e-mail naar secretariaat@brenneradvocaten.nl.

Bel 0203980150 of klik hier voor meer informatie