Recht op informatie

Berekening van de legitieme portie

Het spreekt voor zich dat voor de berekening van de legitieme portie er behoefte is aan veel informatie over de samenstelling van de nalatenschap. De erfgenamen en/of de executeur zijn verplicht de legitimaris alle informatie te verschaffen die nodig is. Afhankelijk van de samenstelling van de erfenis verdient het aanbeveling een advocaat om advies te vragen over de meest gunstige berekening van de legitieme portie.

Omdat de legitimaire massa mede wordt bepaald door giften die in de vijf jaar voorafgaand aan het overlijden van erflater zijn gedaan, is er meestal behoefte aan inzage in de bankafschriften van de afgelopen vijf jaar, van alle bank- en spaarrekeningen. Wanneer de executeur of de erfgenamen meewerken kan in de meeste gevallen in overleg een afspraak worden gemaakt om de administratie te mogen inzien.

Wanneer er geen bereidheid is om informatie te verstrekken kan onze advocaat dat vrij gemakkelijk via de rechtbank voor elkaar krijgen. Een procedure leidt vrijwel altijd tot succes. Bel ons: 020-3980150 of stel uw vraag via het contactformulier.

Over welke periode kan informatie over legitieme worden gevraagd

Vaak hoort onze advocaat legitieme dat alleen de giften vijf jaar voor het overlijden van de erflater relevant zijn en dat dus alleen over deze periode informatie hoeft te worden verstrekt. Deze regel is weliswaar de hoofdregel van artikel 67 van boek 4 BW, maar onze advocaat kent uiteraard ook de uitzonderingen op deze hoofdregel. Zo kunnen giften die zijn gedaan met het vooruitzicht om de legitimaris te benadelen ook een rol spelen. Hetzelfde geldt voor giften gedaan aan afstammelingen, ook dan kan een langere periode van belang zijn. Bel dus onze advocaat legitieme als u wilt weten welke giften een rol spelen: 020-3980150.

Kosten voor het opvragen van informatie voor legitieme

De kosten voor het verkrijgen en verzamelen van de informatie (rekeningafschriften, taxaties, accountantsverklaringen etc.) kunnen oplopen. Over de vraag voor wiens rekening deze kosten dienen te komen kan worden gediscussieerd. Gesteld kan worden dat het gaat om executeurskosten welke voor rekening komen van de nalatenschap en welke niet ten laste van de legitimaire massa komen. Wanneer echter sprake is van vereffeningskosten, dan voelt ook de legitimaris dat in zijn portemonnee. Het verschil tussen executeurs- en vereffeningskosten kan op veel verschillende manieren worden uitgelegd. Onze advocaat legitieme portie kan u hierbij helpen. Bel ons: 020-3980150 of stel uw vraag via het contactformulier.