Legitieme portie

U heeft vragen over de legitieme portie en u zoekt een advocaat die hier verstand van heeft en u kan helpen. Op deze pagina heeft onze advocaat legitieme de hoofdlijnen voor u op een rijtje gezet. Wij staan al jarenlang met succes meerdere klanten bij die een beroep doen op hun legitieme portie of juist klanten die zich willen verdedigen tegen een beroep op een legitieme.

Bij de legitieme is het van belang dat u goed let op de termijnen die lopen. Onze advocaat legitieme kan u daarmee helpen. Ook is het van belang om goed te kijken naar het saldo van de erfenis en welke posten hoger of lager kunnen worden gemaakt. Tevens is het reden om alle informatie te krijgen om de giften goed te kunnen bepalen. Met dat alles helpen wij u. Bel ons dus direct met uw vraag over de legitieme: 020-3980150 of vul het contactformulier in.

Bel nu

U moet wel een beroep doen op de legitieme

U krijgt de legitieme portie niet vanzelf. U moet op tijd een beroep doen op de legitieme. Laat onze advocaat legitieme u dus helpen, want anders bent u straks te laat en dan heeft u nergens recht op. De termijn om een beroep te doen op de legitieme is in beginsel 5 jaar na het overlijden van een ouder, maar soms worden er ook kortere termijn gesteld, dus u moet goed opletten. Bel ons dus direct met uw vraag over de legitieme: 020-3980150 of vul het contactformulier in.

Bel nu

Informatie bij de legitieme

Voordat u kunt berekenen hoeveel de legitieme portie in uw geval is, heeft u eerst informatie nodig over het vermogen van erflater op het moment van overlijden. Vaak krijgt u deze informatie niet en dan kan onze advocaat legitieme deze informatie voor u opeisen. Het gaat dan om de bankafschriften (ook van jaren vóór het overlijden), om de aangiftes inkomstenbelasting, om aandelen of onroerende zaken. Soms krijgen wij met één brief alle benodigde informatie voor u los en soms is een procedure nodig. Bel ons dus direct als u info over de legitieme nodig heeft: 020-3980150 of vul het contactformulier in.

Legitieme is saldo erfenis + giften

De legitieme portie bestaat uit het saldo van de nalatenschap (dus bezittingen min de schulden) + de giften. Bij het saldo van de nalatenschap moet worden gekeken naar het saldo ten tijde van het overlijden van de erflater. Het is vooral belangrijk om goed te kijken naar de waarde van bepaalde zaken, zoals de onroerende zaken en aandelen. Onze advocaat legitieme kan u daar goed bij helpen.

Ook bij de schulden kan onze advocaat legitieme u helpen, want niet alle schulden tellen mee. De wet bepaalt welke schulden wel en welke niet bij een legitieme een rol spelen. Atikel 65 van boek 4 van het burgerlijk wetboek verwijst naar bepaalde schulden die wel meedoen bij de legitieme, zoals de kosten van de begrafenis, maar andere schulden mogen niet van de legitieme worden afgetrokken, terwijl het in de praktijk toch gebeurt.

Wat betreft de giften is het belangrijk veel informatie te krijgen. Als het gaat om giften van een erflater aan zijn kinderen dan kan er verder worden terug gekeken dan de grens van vijf jaar. Dus ook een gift aan een kind van 10 jaar voor het overlijden van een erflater kan een rol spelen bij de legitieme Giften aan personen die geen kinderen zijn spelen in beginsel een rol wanneer deze vijf jaar vóór het overlijden zijn gedaan en dus niet langer daarvoor, maar er zijn uitzonderingen. Laat onze advocaat legitieme goed kijken naar de giften die voor u van belang zijn. Bel ons dus direct met uw vraag over de legitieme: 020-3980150 of vul het contactformulier in.

Neem contact op

Voorbeeld berekening legitieme portie

De hoogte van de legitieme portie – het geldbedrag dat u uiteindelijk kunt eisen – is afhankelijk van de legitimaire massa. Dat is de netto waarde van de nalatenschap, dus verminderd met eventuele schulden en vermeerderd met bepaalde giften. Het gedeelte waar u vervolgens echt recht op heeft, bedraagt de helft van het wettelijk erfdeel (kindsdeel). Onderstaand voorbeeld verduidelijkt dit.

Stel dat uw vader een nalatenschap heeft van € 140.000, met € 20.000 aan schulden en hij twee jaar terug € 40.000 heeft geschonken aan een goed doel. Wanneer de erflater een echtgenoot en drie kinderen nalaat en daarbij één kind heeft onterfd, komt dat neer op 1/8 (de helft van 1/4, het aantal erfgenamen) x € 160.000 = € 20.000. Dat is dan de legitieme portie voor het onterfde kind. Laat onze advocaat legitieme voor u berekenen op welke legitieme u recht heeft. Vaak is er meer mogelijk dan u denkt. Bel ons dus vlug met uw vraag over de legitieme: 020-3980150 of vul het contactformulier in.

Mail vrijblijvend

Verschil legitieme portie en kindsdeel

Vaak wordt de legitieme portie door cliënten verward met het kindsdeel. Niet zo vreemd, want beide lijken op elkaar. Verschil is echter dat er bij de legitieme portie sprake is van onterving. Hierdoor heeft u nog maar recht op de helft van het eigenlijke kindsdeel. Indien u door de erflater onterfd bent, ontvangt u dus een minder groot deel van de nalatenschap.

Het kindsdeel in het hierboven geschetste voorbeeld met de drie kinderen en overgebleven echtgenoot, is dus twee keer zo hoog als de legitieme portie. Immers, u ontvangt niet 1/8 van de nalatenschap, maar 1/4. Het kindsdeel zou dan dus € 40.000 zijn in plaats van de legitieme portie van € 20.000. Een ander verschil is dat bij het kindsdeel ook goederen zijn inbegrepen, dus niet alleen geld. Bel ons vrijblijvend met uw vraag over de legitieme: 020-3980150 of vul het contactformulier in.

Neem contact op

Meer informatie

Wilt u weten wat onze advocaten voor u kunnen betekenen in uw specifieke situatie? Iedere situatie is immers verschillend en vergt dus ook een andere aanpak. U kunt ook meer over het erfrecht lezen op onze aparte website over het erfrecht met meerdere onderwerpen, zoals de legitieme, het kindsdeel of de verdeling van een erfenis. U kunt contact met ons opnemen via 020 3980 150, of mailen naar erfrecht@brenneradvocaten.nl. Wij zorgen er dan voor dat uw vraagstuk zo snel en adequaat mogelijk wordt aangepakt. U kunt ook bij ons langs komen; wij zitten in het hele land: Amsterdam, Groningen, Maastricht en Almere.

Heeft u een juridische vraag over erfrecht?

Neem contact met ons op