Wat is de legitieme portie?

De legitieme portie is het deel waar u als kind recht op heeft als uw ouder(s) u in een testament hebben onterfd. U moet daar dan wel een tijdig een beroep op doen en wij kunnen u daarmee helpen. Bel ons dus snel: 020-3980150. De legitieme en het kindsdeel worden vaak verward, maar het kindsdeel is het erfdeel van de eerste ouder die is overleden.

De berekening van de legitieme gaat als volgt. De legitieme is een breukdeel van de zogenaamde legitimaire massa. De legitimaire massa is de waarde van de nalatenschap, verminderd met bepaalde schulden en vermeerderd met bepaalde giften.  Bel ons: 020-3980150 of stel uw vraag via het contactformulier.

Welke waarde bij de legitieme

De vraag is dan altijd welke waarde er moet worden genomen voor de berekening van de legitieme? Is dat de waarde bij het overlijden of op het moment van uitkeren van de legitieme. Het kan een slok op een borrel schelen. De wet bepaalt nadrukkelijk dat het gaat om de waarde van de goederen in het economisch verkeer op de datum van de nalatenschap. Dat betekent dat een waardedaling van een woning of een effectenportefeuille na het overlijden de legitimaris, anders dan de erfgenamen, niet treft. Omgekeerd profiteert een legitimaris ook niet van een waardestijging.

De omvang van de legitieme portie kan verschillen door de waarde, het saldo van de erfenis en de giften. Het verdient dan ook aanbeveling onze advocaat legitieme portie er goed naar te laten kijken. Bel ons: 020-3980150 of stel uw vraag via het contactformulier.

De legitieme is een vordering in geld

De legitieme portie is altijd een vordering in geld. De legitimaris heeft dus geen recht op de goederen die tot de nalatenschap behoren. Wel is de waarde van alle goederen mede bepalend voor de omvang van de legitimaire massa. Dat betekent dat alle goederen die tot de nalatenschap behoren getaxeerd moeten worden. Bel ons: 020-3980150 of stel uw vraag via het contactformulier.

Hoe groot is nu de legitieme portie?

Het breukdeel van de legitieme portie is altijd de helft van het deel waar de legitimaris recht op zou hebben gehad wanneer er geen sprake zou zijn van een testament.

Dus:

  • is er geen testament en laat iemand een echtgenoot en twee kinderen achter? Dan is het wettelijk versterferfdeel 1/3e deel van de nalatenschap en de legitieme portie 1/6e deel van de legitimaire massa;
  • is er geen testament, ook geen echtgenoot en zijn er twee kinderen? Dan is het wettelijk versterferfdeel de helft van de nalatenschap en de legitieme portie 1/4e deel van de legitimaire massa.

Van de legitieme portie gaat af alle giften die de legitimaris zelf heeft ontvangen.  Bel ons: 020-3980150 of stel uw vraag via het contactformulier.

Recht op informatie voor legitimaris

De legitimaris heeft een wettelijk recht op alle informatie die nodig is om zijn legitieme portie te berekenen. Wanneer de erfgenamen of de executeur weigeren deze informatie te verstrekken kan dat in een procedure door onze advocaat legitieme portie vrij eenvoudig worden afgedwongen.  Bel ons: 020-3980150 of stel uw vraag via het contactformulier.

Uw vraag over de legitieme portie

Stel vrijblijvend uw vragen over de legitieme portie aan onze ervaren advocaten. Bel ons: 020-3980150 of stel uw vraag via het contactformulier.