toon

About Toon Kool

Toon Kool is meer dan 25 jaar advocaat en voert een brede rechtspraktijk gericht op bedrijven en particulieren. Hij is één van de weinige advocaten, die gespecialiseerd is in het erfrecht. Op het terrein van ondernemingsrecht werkt hij al jarenlang voor verschillende bedrijven op het gebied van het contractenrecht, in het bijzonder bedrijfsovernames. Daarnaast voert hij al meer dan 25 jaar een praktijk gericht op het onroerend goed, waaronder appartementsrecht. De praktijk van Toon Kool kenmerkt zich door een pragmatische en oplossingsgerichte benadering. Het verkrijgen van een snelle en solide oplossing in een geschil heeft de voorkeur boven lange en kostbare procedures. Toon Kool studeerde rechten aan de Universiteit van Amsterdam. Na zijn studie werkte Toon bij Strengers Advocaten in Utrecht en vervolgens bij Froon Helmonds advocaten en KBG advocaten in Amsterdam.

Opheffen van de onverdeeldheid van de nalatenschap. Vaststellingsovereenkomst. Verkoop woning uit nalatenschap aan derde? Dwangsom.

Van onze advocaat legitieme. De Rechtbank Rotterdam heeft enige tijd geleden uitspraak gedaan over de verkoop van een woning uit een nalatenschap aan derde vanwege de vordering tot opheffing van de onverdeeldheid van de nalatenschap. A is in algehele gemeenschap van goederen gehuwd geweest met de erflater. Uit dit huwelijk zijn twee kinderen geboren De [...]

Door | 16 april 2019

Beroep op legitieme. Ontzenuwing van bewijsvermoeden dat schenking heeft plaatsgevonden. Bewijsrecht.

Van onze advocaat legitieme. De Advocaat-Generaal bij de Hoge Raad heeft op 1 februari 2019 het bewijsvermoeden bij een beroep op de legitieme, dat schenking heeft plaatsgevonden, uitgebreid toegelicht. Kern van het onderdeel is dat het hof ten onrechte de door eiser in zijn memorie van grieven aangevoerde bezwaren tegen het voorshandse bewijsvermoeden van de [...]

Door | 9 april 2019

Beneficiaire aanvaarding. Gedrag als een zuiver aanvaard hebbende erfgenaam? Omvang van de rechtsstrijd.

Van onze advocaat legitieme. Het Gerechtshof Amsterdam heeft enige tijd geleden uitspraak gedaan over een beneficiaire aanvaarding en het gedrag als een zuiver aanvaard hebbende erfgenaam. Zuivere of beneficiaire aanvaarding? De vraag die thans beantwoord moet worden is of appellanten c.s. de nalatenschap van erflater beneficiair dan wel zuiver aanvaard hebben, zoals zij in de [...]

Door | 2 april 2019

Legitieme. Legitimaris niet-erfgenaam heeft recht op inzage én afschriften van bankafschriften, schenkingen, giften etc. vanaf vijf jaar voor de overlijdensdatum van de erflater om de omvang van de legitieme portie te kunnen bepalen. Dwangsom. Boedelbeschrijving.

Van onze advocaat legitieme. De Rechtbank Limburg heeft enige tijd geleden uitspraak gedaan over het recht van de legitimaris niet-erfgenaam op inzage én afschriften van bankafschriften, schenkingen, giften etc. vanaf vijf jaar voor de overlijdensdatum van de erflater om de omvang van de legitieme portie te kunnen bepalen. Voorop staat dat verzoekster als legitimaris niet-erfgenaam [...]

Door | 26 maart 2019

Beroep op de legitieme. Gelijke behandeling van de legitimaris. Omvang van de legitieme. Giften.

Van onze advocaat legitieme. Het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft enige tijd geleden uitspraak gedaan over een beroep op de legitieme en de rechten van de legitimaris bij de berekening van de omvang van de legitieme bij giften. Appellante stelt zich op het standpunt dat de rechtbank artikel 4:67 BW verkeerd heeft geïnterpreteerd. Appellante meent dat, nu [...]

Door | 23 maart 2019

De vereffenaar heeft een eigen bevoegdheid om gegevens over de nalatenschap ter inzage op te vragen.

Van onze advocaat legitieme. De Rechtbank Limburg heeft enige tijd geleden uitspraak gedaan over de bevoegdheid van de vereffenaar om gegevens over de nalatenschap ter inzage op te vragen. Vereffenaar van nalatenschap heeft een eigen bevoegdheid om gegevens bij relevante instanties op te vragen. Exhibitieplicht is dan niet aan de orde. Het verzoek strekt tot [...]

Door | 13 maart 2019

Legitieme. De legitimaris heeft recht op informatie en op een boedelbeschrijving ook bij beneficiaire aanvaarding.

Van onze advocaat legitieme. De Rechtbank Rotterdam heeft enige tijd geleden uitspraak gedaan over het recht van de legitimaris op informatie en op een boedelbeschrijving, ook indien de nalatenschap beneficiair is aanvaard. Verzoek tot veroordeling van langstlevende (ex-)echtgenoot (vader) tot het doen van een boedelbeschrijving voorzien van verificatoire bescheiden door de kinderen van erflaatster (moeder) [...]

Door | 6 maart 2019

Legitimaris niet-erfgenaam heeft recht op informatie. Is alle informatie door de executeur verstrekt die voor de berekening van de omvang van de legitieme noodzakelijk zijn?

Van onze advocaat legitieme. De Rechtbank Midden-Nederland heeft enige tijd geleden uitspraak gedaan over het recht van de legitimaris niet-erfgenaam op informatie van de executeur (artikel 4:78 BW) voor de berekening van de omvang van de legitieme. Eiseres heeft gedaagde gedagvaard zowel in hoedanigheid van executeur als in hoedanigheid van erfgenaam. Zij zal in haar [...]

Door | 25 februari 2019

Legitieme. Gift? De legitimarissen stellen dat de waarde van de woning hoger was dan de koopsom en dat hierdoor sprake is van een gift.

Van onze advocaat legitieme. De Rechtbank Noord-Nederland heeft enige tijd geleden uitspraak gedaan over de berekening van de legitieme. De legitimarissen stellen dat de waarde van de woning hoger was dan de koopsom en dat hierdoor sprake is van een gift. Niet in geschil is dat G bij de (ver)koop van de woonboerderij, in ieder [...]

Door | 18 februari 2019

Legitieme portie. Beroep op inkorting. Is sprake van een gift? Lening?

Van onze advocaat legitieme. Het Gerechtshof Den Haag heeft enige tijd geleden uitspraak gedaan over een beroep op inkorting van giften bij het inroepen van de legitieme. Anders dan de zoon en dochter (blijven) stellen is de nalatenschap van de vader afgewikkeld. De zoon heeft een vordering op erflaatster ter zake zijn legitieme portie, welke [...]

Door | 11 februari 2019