toon

About Toon Kool

Toon Kool is meer dan 25 jaar advocaat en voert een brede rechtspraktijk gericht op bedrijven en particulieren. Hij is één van de weinige advocaten, die gespecialiseerd is in het erfrecht. Op het terrein van ondernemingsrecht werkt hij al jarenlang voor verschillende bedrijven op het gebied van het contractenrecht, in het bijzonder bedrijfsovernames. Daarnaast voert hij al meer dan 25 jaar een praktijk gericht op het onroerend goed, waaronder appartementsrecht. De praktijk van Toon Kool kenmerkt zich door een pragmatische en oplossingsgerichte benadering. Het verkrijgen van een snelle en solide oplossing in een geschil heeft de voorkeur boven lange en kostbare procedures. Toon Kool studeerde rechten aan de Universiteit van Amsterdam. Na zijn studie werkte Toon bij Strengers Advocaten in Utrecht en vervolgens bij Froon Helmonds advocaten en KBG advocaten in Amsterdam.

Vaststelling van vaderschap. Is kind afstammeling van de erflater? Beroep op legitieme. Omvang van de legitieme. Verrekening?

Het Gerechtshof Den Haag heeft enige tijd geleden uitspraak gedaan over de berekening van de legitieme van een afstammeling de erflater, waarvan de vaderschap rechtens was vastgesteld. Appellant is krachtens testament de enige en algehele erfgenaam in de nalatenschap. In zijn testament heeft erflater de erfgenaam tevens benoemd tot executeur van zijn nalatenschap. Bij beschikking [...]

Door | 18 augustus 2019

Erfgenaam bij testament in de legitieme gesteld. Legitieme opeisbaar? Omvang van de legitieme. Taxatie van onroerend goed.

Van onze advocaat legitieme. De Rechtbank Rotterdam heeft enige tijd geleden uitspraak gedaan over opeisbaarheid van de legitieme door een erfgenaam die in het testament in de legitieme was gesteld. De legitimaris vordert van de erfgenaam van zijn vader zijn legitieme portie. De erflater had een testament gemaakt, waarin hij zijn afstammelingen in de legitieme [...]

Door | 11 augustus 2019

Vordering van de legitimaris tegen executeur in nalatenschap. Voldoen van legitieme portie is een vordering op de erfgenamen en niet op de executeur.

Van onze advocaat legitieme. De Rechtbank Overijssel heeft enige tijd geleden uitspraak gedaan over een vordering van de legitimaris tegen de executeur in een nalatenschap. Het voldoen van legitieme portie is een vordering op de erfgenamen en niet op de executeur. Dat de erfgenaam en de executeur één en dezelfde persoon zijn, maakt dit niet [...]

Door | 2 augustus 2019

De berekening van de legitieme portie in verband met een gestelde gift. Kapitaalverzekering. Bovenmatige gift?

Van onze advocaat legitieme. Het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch heeft op 29 januari 2019 uitspraak gedaan over de berekening van de legitieme portie ten aanzien van een vermeende gift. De zaak gaat tussen de kinderen van erflater, de broer en zus. De broer maakt aanspraak op zijn legitieme portie in de nalatenschap van zijn vader. De broer [...]

Door | 29 juli 2019

Legitieme. Informatieverstrekking. Reikwijdte van hetgeen een executeur of erfgenaam aan een legitimaris aan gegevens moet melden of verstrekken in de zin van het bepaalde in artikel 4:78 BW

Van onze advocaat legitieme. De Rechtbank Oost-Brabant heeft op 6 februari 2019 uitspraak gedaan over de reikwijdte van hetgeen een executeur of erfgenaam aan een legitimaris moet aan gegevens moet melden of aan hem dient te verstrekken in de zin van het bepaalde in artikel 4:78 BW. Partijen zijn elkaars broers en zus. Moeder is [...]

Door | 2 juli 2019

Beroep op legitieme portie. Bevatte bedrijfsoverdracht door vader op zoon een materiële schenking? Overdracht voor niet-commerciële waarde was materiële schenking die rol speelt bij bepaling legitieme van de bedrijfsopvolger.

Van onze advocaat legitieme. De Rechtbank Den Haag heeft op 27 februari 2019 uitspraak gedaan over een beroep op legitieme portie. Bevatte de bedrijfsoverdracht door vader op zoon een materiële schenking? Overdracht voor niet-commerciële waarde was een materiële schenking die een rol speelt bij de bepaling van de omvang van de legitieme van de bedrijfsopvolger. [...]

Door | 25 juni 2019

Legitieme. Bepaling waarde nalatenschap en begroting legitieme portie. Kinderen worden toegelaten tot bewijslevering ten aanzien van hun stelling over geld op een Luxemburgse bankrekening.

Van onze advocaat legitieme. Het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch heeft op 19 maart 2019 uitspraak gedaan over de bepaling van de waarde van een nalatenschap en de begroting van de legitieme portie. Kinderen worden toegelaten tot bewijslevering ten aanzien van hun stelling over geld op een Luxemburgse bankrekening. In het bestreden vonnis heeft de rechtbank geoordeeld dat [...]

Door | 16 juni 2019

Legitieme. Geldlening aan erflaatster. Onrechtmatig handelen? Stelplicht en bewijslast. Vruchtgebruik.

Van onze advocaat legitieme. De Rechtbank Den Haag heeft op 24 april 2019 uitspraak gedaan over het kunnen voldoen van de legitieme en een geldlening aan de erflaatster. Onrechtmatig handelen? Stelplicht en bewijslast. Eiser legt aan zijn vorderingen ten grondslag dat gedaagde onrechtmatig jegens hem heeft gehandeld door met schijnconstructies in de vorm van zogenaamde geldleningen [...]

Door | 4 juni 2019

Legitieme. Beroepsaansprakelijkheid notaris. Informatieplicht over de mogelijkheid om een niet-opeisbaarheidsclausule van de legitieme in het testament op te nemen.

Van onze advocaat legitieme. Het Gerechtshof Amsterdam heeft enige tijd geleden uitspraak gedaan over de beroepsaansprakelijkheid van een notaris betreffende zijn informatieplicht ten aanzien van de mogelijkheid van de niet-opeisbaarheidsclausule van de legitieme in het testament op te nemen. In dit vrijwaringsgeding heeft de erfgename - samengevat - gevorderd dat de notaris zal worden veroordeeld [...]

Door | 30 mei 2019