De Rechtbank Rotterdam heeft op 24 juni 2020 uitspraak gedaan over de vraag of voor de berekening van de legitieme de ouderlijke woning opnieuw diende te worden gewaardeerd.

Eiser en gedaagde zijn broer en zus.

De ouderlijke boedelverdeling was op de nalatenschap van moeder van toepassing.

Eiser heeft aanspraak gemaakt op zijn legitieme portie.

Partijen zijn al jaren met elkaar in geschil over de afwikkeling van de nalatenschap van zowel moeder als vader.

Legitieme. Berekening legitieme. Waardering woning. Nieuwe taxatie noodzakelijk?

De rechter oordeelt als volgt.

Ten aanzien van het gevorderde wordt als volgt overwogen.

Eiser heeft onvoldoende onderbouwd wat zijn belang is bij het opnieuw laten taxeren van de woning.

De woning is al twee keer getaxeerd door verschillende makelaars.

Deze taxaties wijken niet af van de WOZ-waarden voor de jaren 2015 en 2016.

Gedaagde is in de boedelbeschrijving uitgegaan van het gemiddelde van de taxaties en de WOZ-waarden.

Het had op de weg van eiser gelegen om te onderbouwen waarom een nieuwe taxatie nodig is.

Zijn enkele stelling dat de woning veel meer waard is (€ 550.000,-/€ 575.000,-), is daartoe onvoldoende.

Eiser heeft ook niet concreet onderbouwd waarom van de taxatierapporten niet uitgegaan kan worden, zodat niet valt in te zien dat een nieuwe taxatie noodzakelijk is.

Opgemerkt wordt dat de woning inmiddels ingrijpend is verbouwd, zodat het ook nog maar de vraag is of een nieuwe taxatie mogelijk c.q. representatief zal zijn.

Uitgegaan moet immers worden van de waarde op de datum van overlijden.

Overigens gaat eiser in zijn voorlopige boedelbeschrijving zelf ook uit van een waarde van € 403.000,-, zodat dit ook afbreuk doet aan zijn stelling dat de waarde van de woning hoger moet zijn.

De vordering wordt gelet op het voorgaande afgewezen.

Wilt u de gehele uitspraak bekijken? Klik dan hier.

Heeft u een vraag aan onze advocaat legitieme over de vereffening of verdeling van een erfenis, over de uitleg van een testament of over de nietigheid van een testament, over de taken en bevoegdheden van de executeur, over het kindsdeel of over de legitieme, of over het berekenen van de legitieme, belt u dan gerust onze advocaat legitieme op 020-3980150.

Wilt u meer weten over de berekening van de legitieme, bezoek dan onze website over de legitieme. Klik dan hier.