De Rechtbank Rotterdam heeft op 21 augustus 2019 uitspraak gedaan over de vraag of bij samenloop van vorderingen ook de kantonrechter tevens bevoegd is ook een vordering tot het verstrekken van informatie ten behoeve van het vaststellen van de legitieme in behandeling te nemen.

Op grond van artikel 93 aanhef en onder d Rv worden door de kantonrechter behandeld en beslist zaken ten aanzien waarvan de wet dit bepaalt.

Indien een zaak meer vorderingen betreft en tenminste één daarvan een vordering is als bedoeld in artikel 93 onder d Rv worden deze vorderingen alle door de kantonrechter behandeld en beslist, voor zover de samenhang van de vorderingen zich tegen afzonderlijke behandeling verzet (artikel 94 lid 2 Rv).

Legitieme. Verstrekken van informatie ten behoeve van het vaststellen van de legitieme. Is bij samenloop van vorderingen ook de kantonrechter bevoegd?

De rechter oordeelt als volgt.

De advocaat van de legitimaris vordert in de hoofdzaak dat gedaagde als erfgenaam wordt veroordeeld om inlichtingen te verstrekken met betrekking tot de nalatenschap van de erflater.

De eiser heeft als legitimaris ten aanzien van de nalatenschap van de erflater als legitimaris-niet erfgenaam te gelden.

Artikel 4:78 lid 1 BW bepaalt dat een legitimaris die niet erfgenaam is, tegenover de erfgenamen en met het beheer der nalatenschap belaste executeurs aanspraak kan maken op inzage en een afschrift van alle bescheiden die hij voor de berekening van zijn legitieme portie behoeft.

Naar het oordeel van de rechter wordt in deze bepaling een materieelrechtelijke aanspraak toegekend.

Lid 1 bepaalt, anders dan in het tweede lid het geval is, niet welke rechter bevoegd is en op welke wijze een dergelijke aanspraak moet worden ingesteld.

Aldus biedt artikel 4:78 lid 1 BW geen wettelijke basis voor de bevoegdheid van de kantonrechter ten aanzien van de vordering in de hoofdzaak.

Er is ook geen andere wettelijke basis voor die bevoegdheid.

Tegen deze achtergrond,  en nu voor wat betreft de overige vorderingen niet is gebleken dat de kantonrechter bij uitsluiting bevoegd is, is er geen aanleiding voor verwijzing van de zaak naar de kantonrechter.

De vordering van de legitimaris zal worden afgewezen.

Wilt u de gehele uitspraak bekijken? Klik dan hier.

Heeft u een vraag aan onze advocaat legitieme over de vereffening of verdeling van een erfenis, over de uitleg van een testament of over de nietigheid van een testament, over de taken en bevoegdheden van de executeur, over het kindsdeel of over de legitieme, of over het berekenen van de legitieme, belt u dan gerust onze advocaat legitieme op 020-3980150.

Wilt u meer weten over de berekening van de legitieme, bezoek dan onze website over de legitieme. Klik dan hier.