Erfrecht is een vak, maar inkorten bij een legitieme zeker. Onze advocaat legitieme legt uit met een casus van de Rechtbank Midden Nederland

Erflaatster overlijdt in 2013 en laat naast haar dochter als erfgenamen achter de drie kinderen van haar vooroverleden echtgenoot en zijn kleinkind. Erflaatster heeft tijdens haar leven al schenkingen gedaan aan deze vijf erfgenamen. De dochter stelt dat haar legitieme is geschonden door makingen en giften van erflaatster aan het kleinkind en begint een procedure tegen dit kleinkind.

Eerst stelt de Kantonrechter de legitieme vast en vervolgens wordt er gekeken waar moet worden ingekort. Inkorten is de wettelijke volgorde om te bepalen waar de legitieme vandaan komt. De stiefkinderen worden beschermd door artikel 4: 91 BW. Die bescherming geldt niet voor het kleinkind, maar voor het deel dat het kleinkind uit de erfenis krijgt had de dochter de excuteur moeten dagvaarden omdat hij privatief bevoegd is. Dus hier is de dochter niet ontvankelijk.

Inkorten van de giften aan het kleinkind gaat wel rechtstreeks via dit kleinkind (en niet via de executeur) zodat de dochter hier wel ontvankelijk is. Moeilijke materie dus, waar onze advocaat legitieme zeer goed thuis is. Bel: 020-3980150.