Het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch heeft op 27 oktober 2020 uitspraak gedaan over de waardebepaling van de goederen uit de nalatenschap ten behoeve van de berekening van de legitieme.

Erflater heeft in zijn testament van 27 oktober 2010 appellante tot zijn enige erfgename benoemd.

Geïntimeerde is dus impliciet onterfd en heeft op 9 juni 2011 aanspraak gemaakt op zijn legitieme portie.

De geschillen in hoger beroep hebben betrekking op de berekening van de legitieme portie van in de nalatenschap van erflater, meer in het bijzonder de bepaling van de waarde van de goederen van de nalatenschap.

De rechtbank heeft, samengevat, voor recht verklaard dat de legitieme portie van geïntimeerde € 28.574,16 bedraagt.

Volgens geïntimeerde bedraagt zijn legitieme portie in de nalatenschap van erflater € 33.399,00, omdat volgens hem moet worden uitgegaan van een waarde van de miniatuurbibliotheek van € 125.000,00, de gouden armband en sieraden van € 1.150,00, boeken van € 2.675,00 en banktegoeden van € 1.450,15 en € 736,64.

Legitieme. Berekening van de legitieme. Waardebepaling. Peildatum. Waarde in het economisch verkeer. Bewijslast.

De rechter oordeelt als volgt.

Het hof stelt voorop dat voor de berekening van de legitieme portie moet worden uitgegaan van de waarde van de goederen van de nalatenschap op het tijdstip onmiddellijk na het overlijden van de erflater, en dat het bij die waarde gaat om de waarde die de goederen hebben in het economisch verkeer (art. 4:6 BW in samenhang met art. 4:65 BW).

De bewijslast van de waarde van de genoemde goederen van de nalatenschap van erflater rust in dit geval, volgens de hoofdregel van art. 150 Rv, op geïntimeerde, nu geïntimeerde een beroep doet op de rechtsgevolgen daarvan.

Wilt u de gehele uitspraak bekijken? Klik dan hier.

Heeft u een vraag aan onze advocaat legitieme over de vereffening of verdeling van een erfenis, over de uitleg van een testament of over de nietigheid van een testament, over de taken en bevoegdheden van de executeur, over het kindsdeel of over de legitieme, of over het berekenen van de legitieme, belt u dan gerust onze advocaat legitieme op 020-3980150.

Wilt u meer weten over de berekening van de legitieme, bezoek dan onze website over de legitieme. Klik dan hier.