Van onze advocaat erfrecht. Een onterfde erfgenaam hoeft zich niet altijd te beroepen op zijn of haar legitieme portie, soms is er in het testament een legaat opgenomen ter grootte van de legitieme portie.

Bij het berekenen van de legitieme portie spelen de volgende factoren een rol: de omvang van de nalatenschap, de schenkingen die erflater bij leven heeft gedaan (ook de schenkingen aan de legitimaris!) en het breukdeel (afhankelijk van of er een echtgenoot en hoeveel kinderen er achter blijven). Vervolgens komt op de legitieme portie in mindering wat iemand nog meer krachtens erfrecht krijgt.

Ter illustratie: als een nakomeling een legaat krijgt ter grootte van de legitieme portie en een legaat van € 20.000,00, dan komt het bedrag van € 20.000,00 in mindering op de legitieme portie.

Hoewel er nog wel wordt beargumenteerd dat op een legaat ter grootte van de legitieme portie de overige erfrechtelijke verkrijgingen niet in mindering moeten worden gebracht was het Hof Arnhem-Leeuwarden over deze kwestie op 4 september 2018 heel duidelijk: de zinsnede “ter grootte van zijn legitieme portie” moet worden opgevat als een legaat ter grootte van hetgeen de legataris ten aanzien van zijn legitieme portie te kort zou komen als het geldlegaat zelf niet was gemaakt. Het Hof ziet geen reden om hetgeen de legataris bij leven of bij dode van erflater heeft gekregen niet in de berekening van de omvang van het legaat mee te nemen. Het legaat van de legitieme portie bedraagt 0 als appellant ten aanzien van zijn legitieme portie niets te kort is gekomen.

Twijfelt u of u aan de legitimaris of de legataris te veel betaalt? Of bent u van mening dat u niet krijgt waar u recht op hebt? Neemt u dan contact op met Toon Kool of Maddie Wisman, onze gespecialiseerde erfrechtadvocaten.

Lees hier de hele uitspraak.