Het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch heeft enige tijd geleden uitspraak gedaan over de informatieverstrekking over de belastingaangifte van de erflater voor de bepaling van de waarde van een nalatenschap en de begroting van de legitieme portie. Informatieverstrekking over bankrekeningen.

Erflater heeft aan zijn kinderen een bedrag in contanten gelegateerd gelijk aan ieders legitieme portie in de nalatenschap, en bepaald dat dit bedrag pas opeisbaar zal zijn bij overlijden van zijn levenspartner.

De kinderen vordering in dit geding tegen de levenspartner van erflater onder meer vaststelling van de waarde van de nalatenschap en bepaling van de omvang van de aan ieder van hen toekomende legitieme portie.

Bepaling waarde nalatenschap en begroting legitieme portie. Informatieverstrekking over belastingaangiften.

De rechter oordeelt als volgt.

Het hof zal de grieven gezamenlijk behandelen.

Deze grieven zijn gericht tegen het oordeel van de rechtbank dat niet kan worden gezegd dat geïntimeerde onvoldoende informatie heeft verschaft en tegen het oordeel dat onvoldoende aannemelijk is dat geïntimeerde geen opgave heeft gedaan van alle activa en passiva.

In de toelichting op deze grieven betoogt appellante dat geïntimeerde de aangiften inkomstenbelasting over de jaren 2001 tot en met 2003 van erflater moet overleggen omdat die meer inzicht kunnen verschaffen in de vermogenspositie van erflater.

Geïntimeerde heeft in het geding in eerste aanleg gesteld dat zij niet meer beschikt over de door appellante gevraagde aangiften inkomstenbelasting over 2001 tot en met 2003, behalve voor zover het betreft het deel van de aangifte over 2001 dat zij heeft overgelegd.

Appellante heeft dat niet gemotiveerd betwist en het hof acht het gelet op het tijdsverloop tussen de genoemde jaren en de inleidende dagvaarding waarmee de onderhavige procedure is aangevangen ook niet onaannemelijk dat appellante niet meer over die belastingaangiften van erflater beschikt.

Reeds om die reden ziet het hof geen aanleiding om geïntimeerde te veroordelen deze belastingaangiften over te leggen.

Daar komt bij dat appellante in de toelichting op de grieven niet heeft toegelicht welk belang die belastingaangiften hebben voor de bepaling van de omvang en waarde die de nalatenschap van erflater op 28 oktober 2005 had.

Appellante heeft in de toelichting op de grieven voorts niet specifiek duidelijk gemaakt welke andere stukken geïntimeerde nog zou moeten overleggen.

Wilt u de gehele uitspraak bekijken? Klik dan hier.

Heeft u een vraag aan onze advocaat legitieme over de vereffening of verdeling van een erfenis, over de uitleg van een testament of over de nietigheid van een testament, over de taken en bevoegdheden van de executeur, over het kindsdeel of over de legitieme, of over het berekenen van de legitieme, belt u dan gerust onze advocaat legitieme op 020-3980150.

Wilt u meer weten over de berekening van de legitieme, bezoek dan onze website over de legitieme. Klik dan hier.