De Rechtbank Midden-Nederland heeft op 23 mei 2019 uitspraak gedaan over een verzet tegen een uitdelingslijst en over de vraag of rekening en verantwoording moest worden afgelegd.

Erflaatster heeft verzoekers onterfd.

Verzoekers zijn schuldeisers van de nalatenschap.

De belanghebbenden hebben de nalatenschap beneficiair aanvaard.

Legitieme. Verzet tegen uitdelingslijst. Rekening en verantwoording? Beneficiaire aanvaarding en de lichte vereffeningsprocedure.

De rechter oordeelt als volgt.

De nalatenschap van erflaatster is door belanghebbenden beneficiair aanvaard.

Op grond van artikel 4:202 lid 1 sub a Burgerlijk Wetboek (BW) moet de nalatenschap van erflaatster daarom worden vereffend overeenkomstig de voorschriften in afdeling 3 van titel 6 van boek 4 BW.

Dit wordt in de praktijk ook wel de lichte vereffeningsprocedure genoemd.

Van een zogenaamde zware vereffeningsprocedure is alleen sprake als de rechtbank een vereffenaar heeft benoemd, hetgeen nu niet het geval is.

De wettelijke grondslag voor het indienen van een verzetschrift tegen een uitdelingslijst en rekening en verantwoording is artikel 4:218 lid 3 BW.

Op grond van artikel 4:221 lid 1 BW is artikel 4:218 BW niet van toepassing op de nalatenschap van erflaatster, omdat in de nalatenschap van erflaatster sprake is van de lichte vereffeningsprocedure.

Dat maakt dat het niet mogelijk is om bij de kantonrechter verzet aan te tekenen tegen de rekening en verantwoording en de uitdelingslijst.

Daarom zal de rechter het verzoek niet-ontvankelijk verklaren.

Wilt u de gehele uitspraak bekijken? Klik dan hier.

Heeft u een vraag aan onze advocaat legitieme over de vereffening of verdeling van een erfenis, over de uitleg van een testament of over de nietigheid van een testament, over de taken en bevoegdheden van de executeur, over het kindsdeel of over de legitieme, of over het berekenen van de legitieme, belt u dan gerust onze advocaat legitieme op 020-3980150.

Wilt u meer weten over de berekening van de legitieme, bezoek dan onze website over de legitieme. Klik dan hier.