De Rechtbank Gelderland heeft op 15 juli 2020 uitspraak gedaan over de vraag of een geldbedrag als voorschot op een schenking aan de kinderen in mindering moest worden gebracht op de legitieme.

Erflaatster heeft over haar nalatenschap beschikt bij testamenten van 3 november 2009 en 20 mei 2010.

Daarbij heeft zij gedaagde tot enig erfgenaam benoemd en aan de zoon en een zuster gelegateerd een bedrag dat overeenkomt met de waarde van hun legitieme portie.

De in de boedelbeschrijving opgenomen schenkingen zijn door eiseres niet betwist, zodat deze vast staan.

De schenking aan de kleinkinderen wordt voor de berekening van de legitimaire massa ook in aanmerking genomen gezien de prestatie binnen vijf jaar voor het overlijden van erflaatster is verricht.

De schenkingen bedragen totaal € 87.521,80.

Legitieme. Moet een aanzienlijk geldbedrag als schenking tijdens Kerst aan de kleinkinderen in mindering worden gebracht op de legitieme?

De rechter oordeelt als volgt.

Ingevolge artikel 4:64 BW bedraagt de legitieme portie de helft van de waarde waarover de legitieme porties moeten worden berekend gedeeld door het aantal in artikel 4:10 lid 1 BW genoemde personen.

In dit geval betekent dit dat de legitieme portie 1/6 deel is van de legitimaire massa.

Eén en ander brengt met zich dat de legitieme portie waarop eiseres, als erfgename, aanspraak kan maken € 21.445,89 bedraagt.

Op de legitieme portie wordt de waarde van de schenkingen die de legitimaris heeft ontvangen in mindering gebracht.

Onbetwist is dit € 9.000 voor de zoon van erflaatster.

Dit brengt de legitieme portie op een bedrag van € 12.445,89.

Onbetwist is dat de zoon van erflaatster reeds € 500,00 heeft ontvangen rond Kerst 2015, welk bedrag conform artikel 4:71 BW eveneens in mindering strekt op de legitieme portie, zodat resteert € 11.945,89.

Dit bedrag dient de executeur aan eiseres te voldoen.

Over dit bedrag zal de wettelijke rente worden toegewezen vanaf de datum van dagvaarding, zijnde 7 oktober 2019.

Eiseres heeft weliswaar rente gevorderd vanaf 23 juni 2016 maar heeft verzuimd dit toe te lichten, zodat aan deze stelling voorbij wordt gegaan.

Wilt u de gehele uitspraak bekijken? Klik dan hier.

Heeft u een vraag aan onze advocaat legitieme over de vereffening of verdeling van een erfenis, over de uitleg van een testament of over de nietigheid van een testament, over de taken en bevoegdheden van de executeur, over het kindsdeel of over de legitieme, of over het berekenen van de legitieme, belt u dan gerust onze advocaat legitieme op 020-3980150.

Wilt u meer weten over de berekening van de legitieme, bezoek dan onze website over de legitieme. Klik dan hier.