De Rechtbank Limburg heeft op 18 maart 2019 uitspraak gedaan over de grondslag van de informatieverstrekking aan een legitimaris die tevens erfgenaam is.

De erfgenamen van de nalatenschappen van de erflater en de erflaatster zijn de verzoeker en de verweerders, die allen de nalatenschappen zuiver hebben aanvaard.

De legitimaris tevens erfgenaam heeft er belang bij dat een boedelbeschrijving wordt opgemaakt door een onafhankelijke notaris die, om schijn van partijdigheid te voorkomen, door de kantonrechter dient worden gekozen, aldus de advocaat.

De rechter oordeelt dat een boedelnotaris wordt aangewezen door partijen en niet door de kantonrechter.

Gelet echter op het oorspronkelijke verzoek en de stellingen van partijen ter zake leest de kantonrechter niet “boedelnotaris” doch “notaris”.

De kantonrechter kan op grond van het bepaalde in art. 672 Rv een notaris aanwijzen en bevelen om boedelbeschrijvingen op te maken temeer nu uit de stellingen van de legitimaris volgt dat hij voldoende belang bij zijn verzoek heeft. Het verzoek zal daarom worden ingewilligd.

 Legitieme. Legitimaris tevens erfgenaam heeft niet op grond van 4:78 BW doch op grond van artikel 3:166 lid 3 BW recht op informatie.

De rechter oordeelt als volgt.

Wat het verzoek op grond van artikel 4:78 BW betreft kan deze door een legitimaris die niet erfgenaam is worden gedaan.

Gesteld noch gebleken is dat verzoeker die hoedanigheid heeft.

Uit de producties volgt dat de erflater noch de erflaatster bij testament over hun nalatenschappen hebben beschikt en dat de wettelijke verdeling, waarbij alle erfgenamen samen de nalatenschappen dienen af te wikkelen en waarbij ieder voor een gelijk deel meedeelt in de saldi van die nalatenschappen, geldt.

Met inachtneming daarvan heeft en had verzoeker, in zijn hoedanigheid van erfgenaam, op grond van het bepaalde in art. 3:166 lid 3 BW en niet op grond van het bepaalde in art. 4:78 BW recht op bedoelde informatie.

Die informatie leidt overigens tot het kunnen redigeren van onder meer de boedelbeschrijvingen die, zoals eerder is overwogen, bij het eerste verzoek zijn ingewilligd.

Wilt u de gehele uitspraak bekijken? Klik dan hier.

Heeft u een vraag aan onze advocaat legitieme over de vereffening of verdeling van een erfenis, over de uitleg van een testament of over de nietigheid van een testament, over de taken en bevoegdheden van de executeur, over het kindsdeel of over de legitieme, of over het berekenen van de legitieme, belt u dan gerust onze advocaat legitieme op 020-3980150.

Wilt u meer weten over de berekening van de legitieme, bezoek dan onze website over de legitieme. Klik dan hier.