Het Gerechtshof Den Haag heeft enige tijd geleden uitspraak gedaan over de inlichtingenplicht van de executeur en van de erfgenamen tegenover de legitimaris.

De dochter komt met de grief op tegen het oordeel van de rechtbank dat zij gehouden is verdere inlichtingen te verschaffen aan de legitimaris.

Zij voert aan dat zij aan de zoon voldoende gegevens heeft verstrekt om te berekenen wat hij zou hebben ontvangen als hij wel erfgenaam was geweest.

Legitieme. Executeur en erfgenamen zijn gehouden inlichtingen aan de legitimaris te verstrekken.

De rechter oordeelt als volgt.

De grief wordt gepasseerd.

De rechtbank heeft op juiste gronden, die het hof overneemt, beslist dat de dochter gehouden is de genoemde informatie te verstrekken.

De in art. 4:78 BW neergelegde verplichting van de erfgenamen of de executeur tegenover de legitimaris om de inlichtingen te verstrekken die de legitimaris voor de berekening van zijn legitieme portie nodig heeft geldt tevens tegenover de legataris die niet gerechtigd is tot een vast bedrag maar een bedrag dat is gebaseerd op het erfdeel dat hij zou gekregen als hij samen met de andere erfgenamen tot de nalatenschap van erflater zou zijn geroepen (Hof Arnhem-Leeuwarden, GHARL:2013:9942).

De verplichting rust op de dochter, hetzij in haar hoedanigheid als executeur en, indien zij niet meer in deze hoedanigheid op treedt, op haar als erfgenaam

Wilt u de gehele uitspraak bekijken? Klik dan hier.

Heeft u een vraag aan onze advocaat legitieme over de vereffening of verdeling van een erfenis, over de uitleg van een testament of over de nietigheid van een testament, over de taken en bevoegdheden van de executeur, over het kindsdeel of over de legitieme, of over het berekenen van de legitieme, belt u dan gerust onze advocaat legitieme op 020-3980150.

Wilt u meer weten over de berekening van de legitieme, bezoek dan onze website over de legitieme. Klik dan hier.