De Rechtbank Limburg heeft enige tijd geleden uitspraak gedaan over de berekening van de legitieme en de waarde van de goederen van de nalatenschap.

Eisers, als legitimarissen, hebben beide recht op 1/2 x 1/3 = 1/6 van de waarde waarover de legitieme porties worden berekend (artikel 4:64 BW).

De vraag is dan wat de omvang van deze waarde is.

Legitieme. Berekening van de legitieme. Waarde van de goederen van de nalatenschap. Tijdstip van de waardebepaling. Peildatum.

De rechter oordeelt als volgt.

De legitieme porties worden op grond van artikel 4:65 BW berekend over:

  1. de waarde van de goederen van de nalatenschap,
  2. plus de waarde van de bij deze berekening in aanmerking te nemen giften
  3. minus de schulden van de nalatenschap, vermeld in artikel 4:7 lid 1 aanhef en onder a, b, c en f BW.

De rechtbank stelt voorop dat het gaat om de waarde van de goederen op het tijdstip onmiddellijk na het overlijden van vader (artikel 4:6 BW).

Hierbij is dus, in tegenstelling tot het standpunt dat gedaagde heeft ingenomen, niet van belang wat op het moment van dagvaarden of nu het saldo van bankrekeningen is.

Gedaagde in hoofdzaak, eiseres in incident heeft niet betwist dat het saldo van de bankrekeningen op het tijdstip onmiddellijk na het overlijden van vader overeenkwam met hetgeen eisers hebben gesteld.

Verder heeft zij ook de door eisers gestelde waarde van de auto, de brommer en de rollator niet betwist, noch dat de schulden van de nalatenschap € 6.917,80 bedroegen.

Of de € 42.760,- in aanmerking wordt genomen als goed van de nalatenschap of in aanmerking te nemen gift maakt voor de uiteindelijke rekensom niet uit.

Aangezien het bedrag nog aanwezig is bij gedaagde zal de rechtbank het meenemen als goed van de nalatenschap.

Eisers hebben niet betwist dat de inboedelgoederen € 1.000,- waard waren, noch dat de waarde van de ouderentelefoon van € 50,- in aanmerking moet worden genomen.

De rechtbank oordeelt daarom dat de waarde van de goederen van de nalatenschap als bedoeld onder artikel 4:65 onder a BW, minus de schulden van de nalatenschap als bedoeld in artikel 4:65 onder c BW (€ 19.515,60 + € 42.760,- + € 1.000,- + € 50,- =) € 63.325,60 bedraagt.

Wilt u de gehele uitspraak bekijken? Klik dan hier.

Heeft u een vraag aan onze advocaat legitieme over de vereffening of verdeling van een erfenis, over de uitleg van een testament of over de nietigheid van een testament, over de taken en bevoegdheden van de executeur, over het kindsdeel of over de legitieme, of over het berekenen van de legitieme, belt u dan gerust onze advocaat legitieme op 020-3980150.

Wilt u meer weten over de berekening van de legitieme, bezoek dan onze website over de legitieme. Klik dan hier.