maddie

About Maddie Wisman

Maddie behoort tot een kleine groep van advocaten die zich in het erfrecht heeft gespecialiseerd vanaf het moment dat zij advocaat werd. Daarnaast heeft Maddie ruime ervaring als advocaat familierecht in brede zin. Dat laatste komt ook het erfrecht goed van pas: veel zaken beginnen met vragen over het huwelijksvermogensrecht.

Wie betaalt de legitieme portie?

Uit een recent gepubliceerde uitspraak van de rechtbank Overijssel blijkt maar weer eens hoe belangrijk het voor de advocaat erfrecht is om de vorderingen van zijn cliënt op de juiste manier en tegen de juiste persoon in te stellen. In het erfrecht kennen we verschillende hoedanigheden: hoedanigheid van erfgenaam, van executeur, van vereffenaar, van voormalig [...]

Door | 30 oktober 2018

Een legaat ter grootte van de legitieme portie

Van onze advocaat erfrecht. Een onterfde erfgenaam hoeft zich niet altijd te beroepen op zijn of haar legitieme portie, soms is er in het testament een legaat opgenomen ter grootte van de legitieme portie. Bij het berekenen van de legitieme portie spelen de volgende factoren een rol: de omvang van de nalatenschap, de schenkingen die [...]

Door | 27 september 2018

Beroep op legitieme portie: wees op tijd!

Partijen zijn broers en zus. Zij zijn allen erfgenaam in de nalatenschap van moeder en vader. Eén van hen beroept zich vier jaar na het overlijden van vader jegens de gezamenlijke erfgenamen op zijn legitieme portie in de nalatenschap van vader. Hij vordert van de anderen informatie om zijn legitieme portie te kunnen berekenen. De [...]

Door | 7 september 2018

Fout van de notaris: kosten € 125.000,00

Waar gehakt wordt vallen spaanders. maar in dit geval was het wel een hele dure fout. Erflater was voor de tweede keer getrouwd en had een slechte relatie met zijn twee kinderen uit zijn eerste huwelijk. Beide kinderen zijn onterfd. Uit de aantekeningen van de notaris blijkt dat voorafgaand aan het opstellen van het testament [...]

Door | 18 juli 2018

Soms toch een kostenveroordeling: eiseres maakt het te bont

Het verzwijgen van schenkingen en het doen alsof informatie niet is ontvangen heeft in deze casus de legitimaris veel geld gekost. Aan de orde is een eiseres die door haar moeder is onterfd en zij beroept zich op haar legitieme portie. De broer van eiseres is executeur. Hij is de gedaagde in deze procedure. De [...]

Door | 29 mei 2018

Soms lukt het: zekerheid voor de legitieme portie

Aan de orde is de zaak tussen twee broers en de tweede echtgenote van hun vader. De vader is overleden en heeft bij testament van 2000 zijn vrouw tot enig erfgenaam benoemd. Onder het kopje ‘Ouderlijke boedelverdeling’ heeft erflater bepaald dat, voor het geval zijn nakomelingen een beroep doen op hun legitieme portie, aan zijn [...]

Door | 24 april 2018

Op welke informatie heeft de legitimaris recht?

Om de legitieme portie te kunnen berekenen heeft de legitimaris recht op informatie over de nalatenschap. Erfgenamen zijn vaak niet zo heel erg bereid tot het verstrekken van deze informatie, maar er is geen ontkomen aan. De rechtbank Limburg gaf op 25 januari 2018 duidelijk aan om welke informatie het gaat. Het lijstje kan gebruikt [...]

Door | 22 februari 2018

Welke schenkingen tellen mee?

  Bij het verschil tussen een erfdeel en de legitieme portie spelen schenkingen een grote rol. Bijna dagelijks zien onze advocaten erfrecht zich geconfronteerd met de vraag welke schenkingen nu precies "mee tellen". Artikel 4:67 BW bepaalt dat bij berekening van de legitieme porties in aanmerking worden genomen door de erflater gedane giften aan een [...]

Door | 22 februari 2018