Legitieme en informatie

Door onze advocaat legitieme: Een erfgenaam of met het beheer van de nalatenschap belaste executeur is verplicht afschrift te geven aan de legitimaris, die geen erfgenaam is, van alle bescheiden die hij voor de berekening van zijn legitieme portie behoeft. De erfgenaam of de executeur dienen hem desgevraagd alle inlichtingen te geven die daartoe strekken. [...]