Monthly Archives: april 2020

Legitieme. Informatieverstrekking. Procesrecht. Bevoegdheid van de rechter bij samenhangende vorderingen.

De Rechtbank Rotterdam heeft enige tijd geleden uitspraak gedaan over de bevoegdheid van de rechter in het geval dat er samenhangende vorderingen zijn bij het verschaffen van inlichtingen ter berekening van de legitieme. Eiser vordert te bepalen dat het tot de nalatenschap behorende onroerende goed dient te worden getaxeerd door een door de rechtbank aan [...]

Door | 27 april 2020

Legitieme. Informatieplicht. Giften. De legitimaris heeft recht op een opgave van schenkingen in verband met het vaststellen van de legitieme.

Het Gerechtshof Den Haag heeft enige tijd geleden uitspraak gedaan over het recht van de legitimaris op een opgave van schenkingen in verband met het vaststellen van de legitieme. De kern van de grief van appellante komt erop neer dat de voorzieningenrechter een te ruime reikwijdte aan de informatieplicht van art 4:78 BW heeft gegeven [...]

Door | 20 april 2020

Recht op informatie van de erfgenaam tevens legitimaris. Bevel boedelbeschrijving.

De Rechtbank Limburg heeft enige tijd geleden uitspraak gedaan over het recht op informatie van de erfgenaam die tevens legitimaris is. De erfgenamen van de nalatenschappen van de erflater en de erflaatster zijn verzoeker en verweerders. Verzoeker vraagt een boedelbeschrijving te bevelen in de nalatenschappen van de erflater en de erflaatster door een door de [...]

Door | 14 april 2020

Heeft de notaris in zijn rol van executeur en afwikkelingsbewindvoerder gehandeld zoals een goed notaris betaamt?

Het Gerechtshof Amsterdam heeft enige tijd geleden uitspraak gedaan over de vraag of de notaris in zijn rol van executeur en afwikkelingsbewindvoerder gehandeld had zoals een goed notaris betaamde. Bij testament, verleden door de notaris, heeft erflaatster de notaris benoemd tot executeur en afwikkelingsbewindvoerder. In het testament is het volgende opgenomen: “Dit afwikkelingsbewind laat onverlet [...]

Door | 6 april 2020