Monthly Archives: maart 2020

Bepaling waarde nalatenschap en begroting legitieme portie. Informatieverstrekking over belastingaangiften.

Het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch heeft enige tijd geleden uitspraak gedaan over de informatieverstrekking over de belastingaangifte van de erflater voor de bepaling van de waarde van een nalatenschap en de begroting van de legitieme portie. Informatieverstrekking over bankrekeningen. Erflater heeft aan zijn kinderen een bedrag in contanten gelegateerd gelijk aan ieders legitieme portie in de nalatenschap, [...]

Door | 30 maart 2020

Legitieme. Verhaal legitieme op nalatenschap. Verdeling zonder volledige vereffening. Verdeling nietig?

Het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch heeft enige tijd geleden uitspraak gedaan over de aanspraak van een legitimaris jegens de erfgenamen die al voor de (volledige) vereffening tot de verdeling van de nalatenschap waren overgegaan. Met de grief in hoger beroep betoogt de advocaat van appellante dat de erfgenamen hoofdelijk dienen te worden veroordeeld tot betaling van haar [...]

Door | 22 maart 2020

Legitieme. Is de legitieme opeisbaar volgens het testament? Afgifte stukken ter berekening van de omvang van de legitieme.

De Rechtbank Rotterdam heeft enige tijd geleden uitspraak gedaan over de vraag of volgens het testament de legitieme opeisbaar was geworden en over de afgifte van stukken ter berekening van de omvang van de legitieme. Partijen hebben afgesproken dat gedaagde onder ede een boedelbeschrijving zal laten opmaken bij de notaris. Deze zal naar verwachting worden [...]

Door | 16 maart 2020

Legitieme. Executeur en erfgenamen zijn gehouden inlichtingen aan de legitimaris te verstrekken.

Het Gerechtshof Den Haag heeft enige tijd geleden uitspraak gedaan over de inlichtingenplicht van de executeur en van de erfgenamen tegenover de legitimaris. De dochter komt met de grief op tegen het oordeel van de rechtbank dat zij gehouden is verdere inlichtingen te verschaffen aan de legitimaris. Zij voert aan dat zij aan de zoon [...]

Door | 8 maart 2020

Legitieme. Informatie over bankrekeningen van erflater ter berekening van de legitieme. Nakoming van informatieplicht. Dwangsom.

Het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch heeft enige tijd geleden uitspraak gedaan over het recht op Informatie over bankrekeningen van erflater ter berekening van de legitieme. De legitimaris heeft haar verzoek gebaseerd op het eerste lid van artikel 4:78 BW, luidende: ‘Een legitimaris die niet erfgenaam is, kan tegenover de erfgenamen en met het beheer der nalatenschap belaste [...]

Door | 2 maart 2020