Monthly Archives: februari 2020

Vaststelling en berekening van de legitieme ten aanzien van gebruikelijke giften. Premiebetalingen. Bovenmatig gift?

Het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch heeft enige tijd geleden uitspraak gedaan over de vaststelling en de berekening van de legitieme ten aanzien van giften. De grief van de broer betreft de kapitaalverzekering. De premies die de erflater vanaf 1 juli 2004 tot zijn overlijden gedurende 118 maanden heeft betaald, in totaal € 11.800,=, zijn volgens de broer [...]

Door | 23 februari 2020

Legitieme. Bedrijfsoverdracht. Materiële schenking?

De Rechtbank Den Haag heeft enige tijd geleden uitspraak gedaan over de vraag of een bedrijfsoverdracht een materiële schenking was bij de vaststelling van de legitieme. De advocaat van gedaagde stelt dat uit de volgende omstandigheden blijkt dat bij de bedrijfsoverdracht sprake is geweest van een materiële schenking door erflater aan eiser: erflater heeft in [...]

Door | 17 februari 2020

Legitieme. Ouderlijke boedelverdeling en aanspraak op legitieme portie. Redelijkheid en billijkheid. Zuivere aanvaarding.

De Rechtbank Rotterdam heeft enige tijd geleden uitspraak gedaan over een aanspraak op de legitieme bij een ouderlijke boedelverdeling. Moeder heeft op 29 mei 1981 bij testament over haar nalatenschap beschikt en in haar testament een ouderlijke boedelverdeling opgenomen. Uit hoofde van die ouderlijke boedelverdeling hebben de kinderen een vordering op hun (groot)vader gekregen, welke [...]

Door | 9 februari 2020

Legitieme. Informatieplicht. Berekening van de legitieme. Waardering woning. Peildatum waardering.

De Rechtbank Den Haag heeft enige tijd geleden uitspraak gedaan over de informatieplicht van de erfgenamen en de executeur ten aanzien van de waarde van een woning ter berekening van de legitieme. De legitieme portie van eiseres moet worden berekend over de waarde van de goederen van de nalatenschap op het tijdstip onmiddellijk na overlijden. [...]

Door | 3 februari 2020