Monthly Archives: januari 2020

Aanspraak legitimaris jegens erfgenamen die beneficiair hebben aanvaard en al voor de vereffening tot verdeling zijn overgegaan. Hoofdelijke aansprakelijkheid?

Het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch heeft op 9 juli 2019 uitspraak gedaan over een aanspraak van een legitimaris jegens de erfgenamen die beneficiair hadden aanvaard en al voor de vereffening tot verdeling waren overgegaan. Het gaat in deze procedure om de aanspraak van appellante op haar legitieme portie jegens de drie erfgenamen van erflater. De grieven in [...]

Door | 27 januari 2020

Legitieme. Omvang informatieplicht van een erfgenaam jegens een legitimaris. Beneficiaire aanvaarding. Vereffening.

Het Gerechtshof Den Haag heeft op 18 juni 2019 uitspraak gedaan over omvang van de informatieplicht van erfgenamen jegens de legitimaris. De kern van de grief van appellante komt erop neer dat de voorzieningenrechter een te ruime reikwijdte aan de informatieplicht van art 4:78 BW heeft gegeven mede bezien het feit dat de informatievoorziening moet [...]

Door | 18 januari 2020

Afstand van legitieme? Onrechtmatige daad notaris. Verjaring van vordering uit onrechtmatige daad. Schadevergoeding

De Rechtbank Rotterdam heeft op 17 juli 2019 uitspraak gedaan over de vraag of de voorlichtingsplicht van een notaris geschonden was over betekenis van de afgelegde verklaring dat afgezien wordt van legitieme portie. Het geschil komt er in de kern op neer dat eisers de notaris verwijten hen niet voorgelicht te hebben over de mogelijke [...]

Door | 12 januari 2020