Monthly Archives: november 2019

Berekening van de legitieme. Bepaling legitieme massa. Verantwoording afleggen over pinopnames voor erflater? Bewijs.

Het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft op 1 oktober 2019 uitspraak gedaan over de berekening van de legitieme in verband met vele pinopnames voor het levensonderhoud van de erflater en het afleggen van rekening en verantwoording daarover. De legitimarissen stellen dat in de periode januari 2008 tot en met december 2011 maandelijks forse bedragen zijn gepind van [...]

Door | 25 november 2019

Legitieme. Recht van de legitimaris op informatie. Boedelbeschrijving. Dwangsom.

De Rechtbank Limburg heeft enige tijd geleden uitspraak gedaan over het recht van de legitimaris op informatie ter berekening van de legitieme. Voorop staat dat verzoekster als legitimaris niet-erfgenaam recht heeft op inzage en op afschriften van bescheiden om te kunnen berekenen hoe groot haar legitieme portie is. Daartoe kan verzoekster verweerder aanspreken omdat verweerder, [...]

Door | 20 november 2019

Legitieme. Berekening van de legitieme. Vaststelling van de legitieme massa. Waardering woning.

Het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft op 1 oktober 2019 uitspraak gedaan over de berekening van de legitieme en de vaststelling van de legitieme massa. Partijen zijn er mee akkoord gegaan dat de woning opnieuw getaxeerd zou worden door een door de rechter als deskundige te benoemen makelaar. Dit heeft geresulteerd in het taxatierapport waarin de marktwaarde [...]

Door | 12 november 2019

Recht op informatie over een nalatenschap van de erfgenaam en/of legitimaris.

Het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch heeft enige tijd geleden uitspraak gedaan over het recht op informatie over een nalatenschap van de erfgenaam en/of legitimaris. In deze procedure stelt appellant dat hij van de erfgenamen niet de informatie en bescheiden heeft verkregen waar hij als erfgenaam recht op heeft. Het is voor hem noodzakelijk om hierover te beschikken [...]

Door | 5 november 2019