Monthly Archives: oktober 2019

Legitieme. Verzoekschrift ex artikel 4:78 BW. Opvragen van informatie door de legitimaris van bankafschriften tot vijf jaar voor het overlijden van erflaatster.

Het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch heeft op 12 september 2019 uitspraak gedaan over het opvragen van informatie door de legitimaris van bankafschriften tot vijf jaar voor het overlijden van de erflaatster. De legitimaris heeft haar verzoek gebaseerd op het eerste lid van artikel 4:78 BW, luidende: ‘1. Een legitimaris die niet erfgenaam is, kan tegenover de erfgenamen [...]

Door | 29 oktober 2019

Opvragen van informatie ten behoeve van de vaststelling van de legitieme.

Het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft op 24 september 2019 uitspraak gedaan over het opvragen van informatie ten behoeve van de vaststelling en de berekening van de legitieme. Een legitimaris die niet erfgenaam is, kan tegenover de erfgenamen en met het beheer der nalatenschap belaste executeurs aanspraak maken op inzage en een afschrift van alle bescheiden die [...]

Door | 21 oktober 2019

Legitieme. Verzet tegen uitdelingslijst. Rekening en verantwoording? Beneficiaire aanvaarding en de lichte vereffeningsprocedure.

De Rechtbank Midden-Nederland heeft op 23 mei 2019 uitspraak gedaan over een verzet tegen een uitdelingslijst en over de vraag of rekening en verantwoording moest worden afgelegd. Erflaatster heeft verzoekers onterfd. Verzoekers zijn schuldeisers van de nalatenschap. De belanghebbenden hebben de nalatenschap beneficiair aanvaard. Legitieme. Verzet tegen uitdelingslijst. Rekening en verantwoording? Beneficiaire aanvaarding en de [...]

Door | 14 oktober 2019

Legitieme. Geldlening aan erflaatster. Heeft de executeur onrechtmatig gehandeld? Stelplicht en bewijslast.

De Rechtbank Den Haag heeft op 24 april 2019 uitspraak gedaan over een de legitieme en een gestelde geldlening aan de erflaatster. Was sprake van onrechtmatig handelen? Stelplicht. Moeder heeft door een notaris een testament laten opmaken. In het testament heeft zij haar drie kinderen, eiser, gedaagde en haar dochter, uitgesloten als erfgenamen in haar [...]

Door | 8 oktober 2019

Legitieme. Schenking? Bedrijfsovername. In aanmerking te nemen gift. Boedelbeschrijving.

De Rechtbank Noord-Nederland heeft op 29 mei 2019 uitspraak gedaan over de vraag of bij de bedrijfsovername binnen de familie van erflater sprake was van een in aanmerking te nemen gift bij de vaststelling van de legitieme. Vader is overleden en heeft bij testament over zijn nalatenschap beschikt. Hierin heeft hij het vruchtgebruik van zijn [...]

Door | 1 oktober 2019