Monthly Archives: augustus 2019

Is de executeur verplicht informatie te verstrekken aan de legitimaris niet-erfgenaam? Giften.

De Rechtbank Midden-Nederland heeft enige tijd geleden uitspraak gedaan over de verplichting van de executeur om aan de legitimaris niet-erfgenaam alle informatie te verstrekken die voor de berekening van de legitieme noodzakelijk zijn. De erfgenaam heeft gedaagde gedagvaard zowel in hoedanigheid van executeur als in hoedanigheid van erfgenaam. De erfgenaam zal in haar vordering tegen [...]

Door | 26 augustus 2019

Vaststelling van vaderschap. Is kind afstammeling van de erflater? Beroep op legitieme. Omvang van de legitieme. Verrekening?

Het Gerechtshof Den Haag heeft enige tijd geleden uitspraak gedaan over de berekening van de legitieme van een afstammeling de erflater, waarvan de vaderschap rechtens was vastgesteld. Appellant is krachtens testament de enige en algehele erfgenaam in de nalatenschap. In zijn testament heeft erflater de erfgenaam tevens benoemd tot executeur van zijn nalatenschap. Bij beschikking [...]

Door | 18 augustus 2019

Erfgenaam bij testament in de legitieme gesteld. Legitieme opeisbaar? Omvang van de legitieme. Taxatie van onroerend goed.

Van onze advocaat legitieme. De Rechtbank Rotterdam heeft enige tijd geleden uitspraak gedaan over opeisbaarheid van de legitieme door een erfgenaam die in het testament in de legitieme was gesteld. De legitimaris vordert van de erfgenaam van zijn vader zijn legitieme portie. De erflater had een testament gemaakt, waarin hij zijn afstammelingen in de legitieme [...]

Door | 11 augustus 2019

Vordering van de legitimaris tegen executeur in nalatenschap. Voldoen van legitieme portie is een vordering op de erfgenamen en niet op de executeur.

Van onze advocaat legitieme. De Rechtbank Overijssel heeft enige tijd geleden uitspraak gedaan over een vordering van de legitimaris tegen de executeur in een nalatenschap. Het voldoen van legitieme portie is een vordering op de erfgenamen en niet op de executeur. Dat de erfgenaam en de executeur één en dezelfde persoon zijn, maakt dit niet [...]

Door | 2 augustus 2019