Monthly Archives: juli 2019

De berekening van de legitieme portie in verband met een gestelde gift. Kapitaalverzekering. Bovenmatige gift?

Van onze advocaat legitieme. Het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch heeft op 29 januari 2019 uitspraak gedaan over de berekening van de legitieme portie ten aanzien van een vermeende gift. De zaak gaat tussen de kinderen van erflater, de broer en zus. De broer maakt aanspraak op zijn legitieme portie in de nalatenschap van zijn vader. De broer [...]

Door | 29 juli 2019

Legitieme. Informatieverstrekking. Reikwijdte van hetgeen een executeur of erfgenaam aan een legitimaris aan gegevens moet melden of verstrekken in de zin van het bepaalde in artikel 4:78 BW

Van onze advocaat legitieme. De Rechtbank Oost-Brabant heeft op 6 februari 2019 uitspraak gedaan over de reikwijdte van hetgeen een executeur of erfgenaam aan een legitimaris moet aan gegevens moet melden of aan hem dient te verstrekken in de zin van het bepaalde in artikel 4:78 BW. Partijen zijn elkaars broers en zus. Moeder is [...]

Door | 2 juli 2019