Monthly Archives: mei 2019

Legitieme. Beroepsaansprakelijkheid notaris. Informatieplicht over de mogelijkheid om een niet-opeisbaarheidsclausule van de legitieme in het testament op te nemen.

Van onze advocaat legitieme. Het Gerechtshof Amsterdam heeft enige tijd geleden uitspraak gedaan over de beroepsaansprakelijkheid van een notaris betreffende zijn informatieplicht ten aanzien van de mogelijkheid van de niet-opeisbaarheidsclausule van de legitieme in het testament op te nemen. In dit vrijwaringsgeding heeft de erfgename - samengevat - gevorderd dat de notaris zal worden veroordeeld [...]

Door | 30 mei 2019

Legitieme. Waardering van de woning en een perceel grond. WOZ-waarde of marktwaarde? Gift? Informatieplicht.

Van onze advocaat legitieme. De Rechtbank Noord-Nederland heeft enige tijd geleden uitspraak gedaan over de legitieme en de waardering van een woning en een stuk grond in de nalatenschap ter berekening van de legitieme. Erflater en erflaatster hebben hun woning verkocht aan hun kleinzoon. De legitimarissen stellen dat de waarde van de woning hoger was [...]

Door | 21 mei 2019

Beroep op legitieme. Valt de levensverzekering in de nalatenschap? Redelijkheid en billijkheid?

Van onze advocaat legitieme. De Hoge Raad heeft enige tijd geleden uitspraak gedaan over de vraag of een levensverzekering in de nalatenschap valt. Uitleg aanwijzing begunstigde; bedoeling verzekeringnemer; betekenis latere verklaringen en gedragingen verzekeringnemer. Beroep op aanwijzing begunstigde naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar. Op 5 december 2013 is overleden de erflater. Erflater is [...]

Door | 14 mei 2019

Legitieme. Omvang en berekening van de legitieme. Schenking? Gift?

Van onze advocaat legitieme. Het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft enige tijd geleden uitspraak gedaan over het vaststellen en de berekening van de legitieme en uitleg gegeven aan artikel 4:67 BW. Artikel 7:175 lid 1 BW bepaalt dat schenking een overeenkomst om niet is, die ertoe strekt dat de ene partij, de schenker, ten koste van eigen [...]

Door | 7 mei 2019