Monthly Archives: april 2019

Vordering uit hoofde van een ouderlijke boedelverdeling en aanspraak op legitieme portie. Misbruik van recht? Gelijke behandeling. Redelijkheid en billijkheid?

Van onze advocaat legitieme. De Rechtbank Rotterdam heeft op 6 maart 2019 uitspraak gedaan over een vordering uit hoofde van een ouderlijke boedelverdeling en de aanspraak op de legitieme portie. De moeder heeft op 29 mei 1981 bij testament over haar nalatenschap beschikt en in haar testament een ouderlijke boedelverdeling opgenomen. Uit hoofde van die [...]

Door | 30 april 2019

Verzwegen vermogen van erflater in het buitenland? Verdeling van de nalatenschap ten overstaan van de notaris.

Van onze advocaat legitieme. De Rechtbank Rotterdam heeft enige tijd geleden uitspraak gedaan over de vraag of een erfgenaam vermogen van de erflater in het buitenland had verzwegen ex artikel 3:194 lid 2 BW. De verdeling van de nalatenschap van erflater wordt bevolen ten overstaan van de notaris ex artikel 677 Rv. De vraag is [...]

Door | 23 april 2019

Opheffen van de onverdeeldheid van de nalatenschap. Vaststellingsovereenkomst. Verkoop woning uit nalatenschap aan derde? Dwangsom.

Van onze advocaat legitieme. De Rechtbank Rotterdam heeft enige tijd geleden uitspraak gedaan over de verkoop van een woning uit een nalatenschap aan derde vanwege de vordering tot opheffing van de onverdeeldheid van de nalatenschap. A is in algehele gemeenschap van goederen gehuwd geweest met de erflater. Uit dit huwelijk zijn twee kinderen geboren De [...]

Door | 16 april 2019

Beroep op legitieme. Ontzenuwing van bewijsvermoeden dat schenking heeft plaatsgevonden. Bewijsrecht.

Van onze advocaat legitieme. De Advocaat-Generaal bij de Hoge Raad heeft op 1 februari 2019 het bewijsvermoeden bij een beroep op de legitieme, dat schenking heeft plaatsgevonden, uitgebreid toegelicht. Kern van het onderdeel is dat het hof ten onrechte de door eiser in zijn memorie van grieven aangevoerde bezwaren tegen het voorshandse bewijsvermoeden van de [...]

Door | 9 april 2019

Beneficiaire aanvaarding. Gedrag als een zuiver aanvaard hebbende erfgenaam? Omvang van de rechtsstrijd.

Van onze advocaat legitieme. Het Gerechtshof Amsterdam heeft enige tijd geleden uitspraak gedaan over een beneficiaire aanvaarding en het gedrag als een zuiver aanvaard hebbende erfgenaam. Zuivere of beneficiaire aanvaarding? De vraag die thans beantwoord moet worden is of appellanten c.s. de nalatenschap van erflater beneficiair dan wel zuiver aanvaard hebben, zoals zij in de [...]

Door | 2 april 2019