Monthly Archives: maart 2019

Legitieme. Legitimaris niet-erfgenaam heeft recht op inzage én afschriften van bankafschriften, schenkingen, giften etc. vanaf vijf jaar voor de overlijdensdatum van de erflater om de omvang van de legitieme portie te kunnen bepalen. Dwangsom. Boedelbeschrijving.

Van onze advocaat legitieme. De Rechtbank Limburg heeft enige tijd geleden uitspraak gedaan over het recht van de legitimaris niet-erfgenaam op inzage én afschriften van bankafschriften, schenkingen, giften etc. vanaf vijf jaar voor de overlijdensdatum van de erflater om de omvang van de legitieme portie te kunnen bepalen. Voorop staat dat verzoekster als legitimaris niet-erfgenaam [...]

Door | 26 maart 2019

Beroep op de legitieme. Gelijke behandeling van de legitimaris. Omvang van de legitieme. Giften.

Van onze advocaat legitieme. Het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft enige tijd geleden uitspraak gedaan over een beroep op de legitieme en de rechten van de legitimaris bij de berekening van de omvang van de legitieme bij giften. Appellante stelt zich op het standpunt dat de rechtbank artikel 4:67 BW verkeerd heeft geïnterpreteerd. Appellante meent dat, nu [...]

Door | 23 maart 2019

De vereffenaar heeft een eigen bevoegdheid om gegevens over de nalatenschap ter inzage op te vragen.

Van onze advocaat legitieme. De Rechtbank Limburg heeft enige tijd geleden uitspraak gedaan over de bevoegdheid van de vereffenaar om gegevens over de nalatenschap ter inzage op te vragen. Vereffenaar van nalatenschap heeft een eigen bevoegdheid om gegevens bij relevante instanties op te vragen. Exhibitieplicht is dan niet aan de orde. Het verzoek strekt tot [...]

Door | 13 maart 2019

Legitieme. De legitimaris heeft recht op informatie en op een boedelbeschrijving ook bij beneficiaire aanvaarding.

Van onze advocaat legitieme. De Rechtbank Rotterdam heeft enige tijd geleden uitspraak gedaan over het recht van de legitimaris op informatie en op een boedelbeschrijving, ook indien de nalatenschap beneficiair is aanvaard. Verzoek tot veroordeling van langstlevende (ex-)echtgenoot (vader) tot het doen van een boedelbeschrijving voorzien van verificatoire bescheiden door de kinderen van erflaatster (moeder) [...]

Door | 6 maart 2019