Monthly Archives: februari 2019

Legitimaris niet-erfgenaam heeft recht op informatie. Is alle informatie door de executeur verstrekt die voor de berekening van de omvang van de legitieme noodzakelijk zijn?

Van onze advocaat legitieme. De Rechtbank Midden-Nederland heeft enige tijd geleden uitspraak gedaan over het recht van de legitimaris niet-erfgenaam op informatie van de executeur (artikel 4:78 BW) voor de berekening van de omvang van de legitieme. Eiseres heeft gedaagde gedagvaard zowel in hoedanigheid van executeur als in hoedanigheid van erfgenaam. Zij zal in haar [...]

Door | 25 februari 2019

Legitieme. Gift? De legitimarissen stellen dat de waarde van de woning hoger was dan de koopsom en dat hierdoor sprake is van een gift.

Van onze advocaat legitieme. De Rechtbank Noord-Nederland heeft enige tijd geleden uitspraak gedaan over de berekening van de legitieme. De legitimarissen stellen dat de waarde van de woning hoger was dan de koopsom en dat hierdoor sprake is van een gift. Niet in geschil is dat G bij de (ver)koop van de woonboerderij, in ieder [...]

Door | 18 februari 2019

Legitieme portie. Beroep op inkorting. Is sprake van een gift? Lening?

Van onze advocaat legitieme. Het Gerechtshof Den Haag heeft enige tijd geleden uitspraak gedaan over een beroep op inkorting van giften bij het inroepen van de legitieme. Anders dan de zoon en dochter (blijven) stellen is de nalatenschap van de vader afgewikkeld. De zoon heeft een vordering op erflaatster ter zake zijn legitieme portie, welke [...]

Door | 11 februari 2019

Legitieme opeisbaar volgens testament? Afgifte stukken ter berekening van de omvang van de legitieme.

Van onze advocaat legitieme. De Rechtbank Rotterdam heeft op 8 augustus 2018 uitspraak gedaan over de vraag of volgens het testament de legitieme opeisbaar was geworden. Afgifte stukken ter berekening van de omvang van de legitieme. Partijen hebben afgesproken dat gedaagde onder ede een boedelbeschrijving zal laten opmaken bij de notaris. Deze zal naar verwachting [...]

Door | 2 februari 2019