Monthly Archives: januari 2019

Afwikkeling nalatenschap.Omvang legitieme portie. Schenking? Waardering onroerend goed. Uitleg van artikel 4:67 BW. Giften aan afstammeling

Van onze advocaat legitieme. Het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft op 6 februari 2018 uitspraak gedaan over de berekening en omvang van de legitieme portie. In hoger beroep is de omvang van de legitieme portie van geïntimeerde in het geding. In dit kader zijn de volgende geschilpunten tussen partijen aan de orde: De waarde van de percelen [...]

Door | 29 januari 2019

Vordering van de legitimaris tegen executeur in nalatenschap. Voldoen van legitieme portie is een vordering op de erfgenamen en niet op de executeur. Dat erfgenaam en executeur één en dezelfde persoon zijn, maakt dit niet anders.

Van onze advocaat legitieme. De Rechtbank Overijssel heeft op 29 augustus 2018 uitspraak gedaan over een vordering van een legitimaris tegen de executeur in nalatenschap. Voldoen van legitieme portie is een vordering op de erfgenamen en niet op de executeur. De vordering is ingesteld tegen executeur en artikel 136 Rv staat toewijzing in de weg. [...]

Door | 29 januari 2019

Legitieme. Internationaal erfrecht. Is Nederlands of Engels recht van toepassing op de afwikkeling van de nalatenschap?

Van onze advocaat legitieme. De Rechtbank Noord-Holland heeft op 19 december 2018 uitspraak gedaan over een verzoek tot verklaring voor recht dat op de afwikkeling en vererving van de nalatenschap Nederlands recht van toepassing is. Eiser legt aan zijn vorderingen ten grondslag dat op de nalatenschap van erflater Nederlands recht van toepassing is. Op grond [...]

Door | 23 januari 2019

Beroepsaansprakelijkheid van de notaris bij de afwikkeling van een nalatenschap. Vaststellen van de omvang van de nalatenschap.

Van onze advocaat legitieme. Het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch heeft op 20 november 2018 uitspraak gedaan over de beroepsaansprakelijkheid van de notaris bij de afwikkeling van een nalatenschap. Beroepsaansprakelijkheid van de notaris bij de afwikkeling van een nalatenschap. Vaststellen van de omvang van de nalatenschap. De rechter oordeelt als volgt. Bij de beoordeling stelt het hof het [...]

Door | 15 januari 2019

Ouderlijke boedelverdeling. Beroep op legitieme. Gift? Inkorting?

Van onze advocaat legitieme. Het Gerechtshof Den Haag heeft op 10 juli 2018 uitspraak gedaan over een beroep op de legitieme bij een ouderlijke boedelverdeling. Was sprake van een gift? Inkorting? De moeder (hierna erflaatster) was gehuwd met vader. De vader is overleden op 22 september 2000. Bij testament van 18 maart 1983 heeft hij [...]

Door | 11 januari 2019

Beneficiaire aanvaarding en legitieme. Informatieverstrekking over giften? Boedelbeschrijving

Van onze advocaat legitieme. De Rechtbank Rotterdam heeft op 19 september 2018 uitspraak gedaan over beneficiaire aanvaarding en een mogelijk beroep op de legitieme. De kinderen leggen aan hun vordering ten grondslag dat zij de nalatenschap beneficiair hebben aanvaard, vooralsnog niets uit de nalatenschap hebben ontvangen en dat zij geen inzicht hebben in de omvang [...]

Door | 2 januari 2019