Monthly Archives: december 2018

Uit nalatenschap krachtens Russisch erfrecht verkregen goed zonder uitsluitingsclausule. Ongeoorloofde ongelijke behandeling Nederlandse en buitenlandse erflaters? Beperkende werking redelijkheid en billijkheid?

Van onze advocaat legitieme. De Hoge Raad heeft op 21 december 2018 uitspraak gedaan over de vraag of sprake was van een ongelijke behandeling in het internationale privaatrecht bij verschil van verkrijging in het erfrecht. Artikel 1:94 lid 2, aanhef en onder a, BW (Hoge Raad: zoals deze bepaling luidde ten tijde van de uitspraken [...]

Door | 22 december 2018

Legitieme. Inkorting op giften in verband met overname van een agrarisch bedrijf door onterfde broer? Gift in de vorm van het kwijtschelden van de overnamesom voor het bedrijf?

Van onze advocaat legitieme. De Rechtbank Noord-Nederland heeft op 5 december 2018 uitspraak gedaan over inkorting op giften in verband met een overname van het agrarisch bedrijf door de onterfde broer. Volgens eisers is er sprake van een gift ter hoogte van € 1.490.387,00 omdat de in de notariële akte opgenomen overnamesom voor (kort samengevat) [...]

Door | 16 december 2018

Legitieme portie en schenking. Bewijswaardering. Getuigenbewijs.

Van onze advocaat legitieme. Het Gerechtshof Amsterdam heeft enige tijd geleden uitspraak gedaan over het waarderen van bewijs van een gestelde schenking in een nalatenschap. De grieven zijn - samengevat - gericht tegen het oordeel van de rechtbank dat voorshands bewezen wordt geacht dat de erflaatster een schenking heeft gedaan aan X van f. 70.000,- [...]

Door | 8 december 2018