Monthly Archives: november 2018

Einde beheer executeur. Reikwijdte van het recht op inzage van bescheiden en het verstrekken van afschriften voor de legitimaris niet-erfgenaam.

Van onze advocaat legitieme. De Rechtbank Limburg heeft op 31 oktober 2018 uitspraak gedaan over het einde van het beheer van de executeur (art. 4:150 BW) en over het recht op inzage en afschrift van de legitimaris niet-erfgenaam (art. 4:78 BW). Eiser en gedaagde zijn de enige kinderen uit het huwelijk van de ouders. Op [...]

Door | 26 november 2018

Afwijzing vordering van de legitimaris tegen executeur. Voldoen van legitieme portie is een vordering op erfgenamen en niet op executeur. Dat erfgenaam en executeur één en dezelfde persoon zijn, maakt dit niet anders.

Van onze advocaat legitieme. De Rechtbank Overijssel heeft op 29 augustus 2018 uitspraak gedaan over een afwijzing van een reconventionele vordering van de legitimaris tegen de executeur in nalatenschap. Voldoen van legitieme portie is een vordering op de erfgenamen en niet op de executeur. De reconventionele vordering is ingesteld tegen de executeur en artikel 136 [...]

Door | 13 november 2018

Biedt de geboden zekerheidstelling voor de legitieme voldoende garantie? Per wanneer dient de wettelijke rente vergoed te worden?

Van onze advocaat legitieme. De Rechtbank Rotterdam heeft enige tijd geleden uitspraak gedaan over de vraag of de geboden zekerheidstelling voor de legitieme voldoende garantie bood. Per wanneer diende de wettelijke rente vergoed te worden? Gelet op hetgeen is overwogen wordt de berekening van de legitimaire massa door eiseres na deskundigenrapport met dien verstande dat [...]

Door | 8 november 2018

Einde van het beheer van de executeur. Legitieme. Geldlening? Gift? Recht op inzage en afschrift voor legitimaris niet-erfgenaam

Van onze advocaat legitieme. De Rechtbank Limburg heeft op 31 oktober 2018 uitspraak gedaan over het einde van het beheer van de executeur (art. 4:150 BW) en het recht op inzage en afschrift voor legitimaris niet-erfgenaam (art. 4:78 BW) De rechtbank heeft ter comparitie ambtshalve de vraag aan de orde gesteld of eiser in zijn [...]

Door | 3 november 2018