Monthly Archives: oktober 2018

Wie betaalt de legitieme portie?

Uit een recent gepubliceerde uitspraak van de rechtbank Overijssel blijkt maar weer eens hoe belangrijk het voor de advocaat erfrecht is om de vorderingen van zijn cliënt op de juiste manier en tegen de juiste persoon in te stellen. In het erfrecht kennen we verschillende hoedanigheden: hoedanigheid van erfgenaam, van executeur, van vereffenaar, van voormalig [...]

Door | 30 oktober 2018

Machtiging om een nalatenschap alsnog beneficiair te mogen aanvaarden. Onverwachte schuld? Oproepen legitimarissen

Van onze advocaat legitieme. De Rechtbank Midden-Nederland heeft op 3 juli 2018 uitspraak gedaan over een verzoek op grond van artikel 4:194a lid 1 BW van de erfgenamen om door de kantonrechter te worden gemachtigd om een nalatenschap alsnog beneficiair te mogen aanvaarden. In de tussenbeschikking heeft de kantonrechter de in het testament genoemde legatarissen, [...]

Door | 28 oktober 2018

Legitieme. Giften. Afstammelingen. Gelijke behandeling.

Van onze advocaat legitieme. Het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft op 6 februari 2018 uitspraak gedaan over de legitieme, giften en de gelijke behandeling van afstammelingen.  Appellante stelt zich op het standpunt dat de rechtbank artikel 4:67 BW verkeerd heeft geïnterpreteerd. Appellante meent dat, nu zij geen legitimaris van moeder is, de aan haar gedane schenkingen die [...]

Door | 18 oktober 2018

Beroep op legitieme. Legitieme niet-opeisbaar? Bevoegdheden van de legitimaris. Ouderlijke boedelverdeling. Overgangsrecht.

Van onze advocaat legitieme. Het Gerechtshof Amsterdam heeft enige tijd geleden uitspraak gedaan over een gedaan beroep op de legitieme. Was de legitieme niet-opeisbaar? Ouderlijke boedelverdeling. Overgangsrecht. Het Hof vernietigt het vonnis van de rechtbank voor zover de rechtbank heeft geoordeeld dat appellant geen beroep meer kan doen op zijn legitieme. Het Hof veroordeelt geïntimeerde [...]

Door | 11 oktober 2018

Berekening legitieme. legitimaris niet-erfgenaam heeft recht op informatie van de executeur. Giften als bedoeld in artikel 4:67 BW.

Van onze advocaat legitieme. De Rechtbank Midden-Nederland heeft op 25 april 2018 uitspraak gedaan over de berekening van de legitieme. De legitimaris, niet-erfgenaam, heeft recht op informatie van de executeur (artikel 4:78 BW) Giften als bedoeld in artikel 4:67 BW. Voordat de rechtbank tot de inhoudelijke beoordeling overgaat, zal zij eerst stilstaan bij de consequenties [...]

Door | 2 oktober 2018