Monthly Archives: september 2018

Een legaat ter grootte van de legitieme portie

Van onze advocaat erfrecht. Een onterfde erfgenaam hoeft zich niet altijd te beroepen op zijn of haar legitieme portie, soms is er in het testament een legaat opgenomen ter grootte van de legitieme portie. Bij het berekenen van de legitieme portie spelen de volgende factoren een rol: de omvang van de nalatenschap, de schenkingen die [...]

Door | 27 september 2018

Legitieme. Omvang legitieme. Voorwaarden bij opeisbaarheid van het erfdeel.

Van onze advocaat legitieme. De Rechtbank Rotterdam heeft op 8 augustus 2018 uitspraak gedaan over de omvang van de legitieme. Verder heeft de rechtbank uitspraak gedaan over de voorwaarden van de opeisbaarheid van een erfdeel. Legitimaris vordert van de weduwe/erfgenaam van zijn vader (niet de moeder van eiser) zijn legitieme portie. Zijn zuster (ook legitimaris) [...]

Door | 27 september 2018

Uitleg van testament. Legitieme? Legaat van een bedrag in contanten ter grootte van de legitieme portie.

Van onze advocaat legitieme. Het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft op 04 september 2018 uitspraak gedaan over de uitleg van een testament. Legitieme? Legaat van ‘een bedrag in contanten ter grootte van zijn legitieme portie’. In 2008 is overleden D, hierna te noemen de erflaatster. De erflaatster in algehele gemeenschap van goederen gehuwd geweest met F sr. [...]

Door | 20 september 2018

Legitieme portie en gift. Bewijs. Getuigenverklaringen.

Van onze advocaat legitieme. Het Gerechtshof Amsterdam heeft op 9 januari 2018 uitspraak gedaan over de legitieme portie en over de vraag of sprake was van een gedane gift. De erflaatster had drie kinderen. Een kind van erflaatster is overleden op 22 mei 2001 met achterlating van twee kinderen. Bij testament van 10 juli 2013 [...]

Door | 11 september 2018

Beroep op legitieme portie: wees op tijd!

Partijen zijn broers en zus. Zij zijn allen erfgenaam in de nalatenschap van moeder en vader. Eén van hen beroept zich vier jaar na het overlijden van vader jegens de gezamenlijke erfgenamen op zijn legitieme portie in de nalatenschap van vader. Hij vordert van de anderen informatie om zijn legitieme portie te kunnen berekenen. De [...]

Door | 7 september 2018

Afwikkelingen nalatenschap ouders door twee dochters. Legitimaris. Omvang legitieme portie. Schenking? Gift?

Van onze advocaat legitieme. Het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft op 6 februari 2018 uitspraak gedaan over het vaststellen van de legitieme en uitleg gegeven aan artikel 4:67 BW. Artikel 7:175 lid 1 BW bepaalt dat schenking een overeenkomst om niet is, die ertoe strekt dat de ene partij, de schenker, ten koste van eigen vermogen de [...]

Door | 3 september 2018