Monthly Archives: augustus 2018

Is biologisch kind legitimaris? Omvang legitimaire massa. Vorderingen en schulden van erflater op legitimaris. Verrekening?

Van onze advocaat legitieme. Het Gerechtshof Den Haag heeft op 10 juli 2018 uitspraak gedaan over de vaststelling van de legitieme, de berekening van de legitimaire massa en over de mogelijkheid van verrekening. Appellant is krachtens testament verleden op 27 augustus 2008 enige en algehele erfgenaam in de nalatenschap van vader (hierna: erflater) die in [...]

Door | 30 augustus 2018

Is de legitieme portie in strijd met art. 1 Eerste Protocol EVRM, afzonderlijk en in samenhang met artikel 14 EVRM en art. 1 Twaalfde Protocol EVRM?

Van onze advocaat legitieme. Het Gerechtshof Amsterdam heeft op 31 juli 2018 uitspraak gedaan over de vraag of de legitieme portie in strijd is met art. 1 Eerste Protocol EVRM, afzonderlijk en in samenhang met artikel 14 EVRM en art. 1 Twaalfde Protocol EVRM. De erfgenaam heeft een verklaring voor recht gevorderd dat de regeling [...]

Door | 8 augustus 2018

Legitieme. Wilsonbekwaamheid erflater? Inzage notarieel dossier? Geheimhoudingsplicht en verschoningsrecht notaris?

Van onze advocaat legitieme. De Rechtbank Limburg heeft op 30 mei 2018 uitspraak gedaan over een vordering op grond van artikel 843a Rv ten aanzien van notarieel dossier inzake testament en de geheimhoudingsplicht van een notaris. De moeder van eisers is in 2015 overleden. Op 2 november 2015 (twee weken vóór haar overlijden) heeft de [...]

Door | 3 augustus 2018