Monthly Archives: juli 2018

Legitieme. Omvang legitimaire massa. Vrijwaring? Verrekening?

Van onze advocaat legitieme. Het Gerechtshof Den Haag heeft op 10 juli 2018 uitspraak gedaan over de omvang van de legitieme vordering bij een gestelde vrijwaring. Was verrekening met de vordering uit de legitieme mogelijk? Artikel 4:65 BW bepaalt dat de legitieme portie wordt berekend over de waarde van de goederen van de nalatenschap, welke [...]

Door | 28 juli 2018

Fout van de notaris: kosten € 125.000,00

Waar gehakt wordt vallen spaanders. maar in dit geval was het wel een hele dure fout. Erflater was voor de tweede keer getrouwd en had een slechte relatie met zijn twee kinderen uit zijn eerste huwelijk. Beide kinderen zijn onterfd. Uit de aantekeningen van de notaris blijkt dat voorafgaand aan het opstellen van het testament [...]

Door | 18 juli 2018

Verdeling van grond in een nalatenschap. Splitsing of toedeling?

Van onze advocaat legitieme. Het Gerechtshof Amsterdam heeft op 30 januari 2018 uitspraak gedaan over de verdeling van een perceel grond in een nalatenschap. Splitsing of toedeling? De rechter is in het tussenarrest van 30 mei 2017 tot de slotsom gekomen dat het alsnog de verdeling dient vast te stellen van de huwelijksgoederengemeenschap die heeft [...]

Door | 18 juli 2018

Valt de levensverzekering in de nalatenschap?

Van onze advocaat legitieme. De Hoge Raad heeft op 6 juli 2018 uitspraak gedaan over de vraag of een levensverzekering in de nalatenschap valt. Uitleg aanwijzing begunstigde; bedoeling verzekeringnemer; betekenis latere verklaringen en gedragingen verzekeringnemer. Beroep op aanwijzing begunstigde naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar. Op 5 december 2013 is overleden de erflater. Erflater [...]

Door | 7 juli 2018