Monthly Archives: juni 2018

Legitieme en verzoek tot inzage van de volledige administratie van de erflater.

Van onze advocaat legitieme. Het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch heeft enige tijd geleden uitspraak gedaan over een verzoek tot inzage van de volledige administratie van de erflater door de legitimaris. De erfgenamen hebben alsnog de gehele administratie aan legitimaris in digitale vorm, pdf’jes, per e-mail ter beschikking gesteld, dus niet alleen beperkt tot het bewindsdossier. Dit bestand [...]

Door | 26 juni 2018

Legitieme en quasi-ouderlijke boedelverdeling. Overgangsrecht. Verjaring?

Van onze advocaat legitieme. De Rechtbank Amsterdam heeft enige tijd geleden uitspraak gedaan over een beroep op de legitieme en de quasi-ouderlijke boedelverdeling. Overgangsrecht. Verjaring? De quasi-ouderlijke boedelverdeling In het tussenvonnis van 14 oktober 2015 is geoordeeld dat de vorderingen wat het inroepen van de nietigheid of vernietigbaarheid van de quasi-ouderlijke boedelverdeling in het testament [...]

Door | 19 juni 2018

Voldoende zekerheid gesteld voor legitieme? Vergoeding van rente bij vordering van legitieme.

Van onze advocaat legitieme. De Rechtbank Rotterdam heeft op 13 december 2017 uitspraak gedaan over de zekerheidstelling van de gevorderde legitieme. De door de langstlevende echtgenoot verzochte betalingsregeling wordt alsnog afgewezen omdat hij onvoldoende zekerheid heeft gesteld. In het tussenvonnis is door de rechter als volgt overwogen. De legitimaire massa wordt vastgesteld op € 1.845.181,20. [...]

Door | 11 juni 2018

Beroepsfout notaris. Verklaring van erfrecht. Beroep op legitieme niet meer mogelijk. Schadevergoeding. Verjaring?

Van onze advocaat legitieme. De Rechtbank Zeeland-West-Brabant heeft enige tijd geleden uitspraak gedaan over een beroepsfout van een notaris jegens de erfgenaam bij het opstellen en verstrekken van een verklaring van erfrecht. Schending informatieplicht. Beroep op legitieme niet meer mogelijk. Schadevergoeding. De volgende feiten staan in rechte vast: Op 17 november 2007 is de moeder [...]

Door | 4 juni 2018