Monthly Archives: mei 2018

Soms toch een kostenveroordeling: eiseres maakt het te bont

Het verzwijgen van schenkingen en het doen alsof informatie niet is ontvangen heeft in deze casus de legitimaris veel geld gekost. Aan de orde is een eiseres die door haar moeder is onterfd en zij beroept zich op haar legitieme portie. De broer van eiseres is executeur. Hij is de gedaagde in deze procedure. De [...]

Door | 29 mei 2018

Opvragen informatie voor het vaststellen van de omvang van de legitieme. Plaatsvervangende rechterlijke machtiging.

Van onze advocaat legitieme. De Rechtbank Overijssel heeft enige tijd geleden uitspraak gedaan over het opvragen van informatie voor het vaststellen van de omvang van de legitieme. Eiseres als legitimaris legt aan haar vorderingen ten grondslag dat zij inzage wenst te krijgen in de bankproducten van haar ouders, om de omvang van haar legitieme portie [...]

Door | 29 mei 2018

Beroep op legitieme na zuivere aanvaarding van de nalatenschap

Van onze advocaat legitieme. De Rechtbank Limburg heeft op 6 december 2017 uitspraak gedaan over een beroep op de legitieme na zuivere aanvaarding van de nalatenschap. Legitimaris, die nalatenschap zuiver heeft aanvaard, doet een beroep op de legitieme, nadat is gebleken dat het legaat niet kan worden voldaan uit de nalatenschap. Het beroep op legitieme [...]

Door | 21 mei 2018

Aanspraak op legitieme? Termijn vordering legitieme. Onrechtmatige daad. Bewijslast.

Van onze advocaat legitieme. Het Gerechtshof Den Haag heeft enige tijd geleden uitspraak gedaan over een aanspraak op de legitieme. Latere vaststelling in rechte dat erflater nog een dochter had. Dochter moet alsnog als legitimaris worden aangemerkt. Termijn voor vordering instelling legitieme verlopen. Heeft de enig erfgenaam onrechtmatig gehandeld door in het kader van het [...]

Door | 16 mei 2018

Legitieme portie en rentevergoeding. Informatieplicht. Rekening en verantwoording?

Van onze advocaat legitieme. De Rechtbank Noord-Holland heeft enige tijd geleden uitspraak gedaan over de rentevergoeding over de legitieme in een nalatenschap, over de informatieverstrekking ten behoeve van de berekening van de legitieme en over het afleggen van rekening en verantwoording. Partijen zijn het erover eens dat de door moeder in haar testament benoemde executeur [...]

Door | 8 mei 2018

Vonnis tot betaling van legitieme portie. Dagelijkse levensbehoefte. Beslag. Schorsing?

Van onze advocaat legitieme. Het Gerechtshof Den Haag heeft enige tijd geleden uitspraak gedaan over de schorsing van de uitvoerbaarheid van vonnis tot betaling van de legitieme portie. Legitieme portie. Schorsing uitvoerbaarverklaring bij voorraad? Dagelijkse levensbehoefte. Belangenafweging. Schorsing? Kort weergegeven gaat het in deze zaak om het volgende. Erfgenamen zijn kinderen van erflater. Bij testament [...]

Door | 1 mei 2018