Monthly Archives: april 2018

Vaststelling en berekening van de waarde van de legitieme

Van onze advocaat legitieme. Het Gerechtshof Amsterdam heeft enige tijd geleden uitspraak gedaan over de vaststelling van de legitieme en de berekening van de waarde van de legitieme. De grieven in hoger beroep zien op de vaststelling van de legitieme portie in de nalatenschap. Vaststelling en berekening van de waarde van de legitieme De rechter [...]

Door | 25 april 2018

Soms lukt het: zekerheid voor de legitieme portie

Aan de orde is de zaak tussen twee broers en de tweede echtgenote van hun vader. De vader is overleden en heeft bij testament van 2000 zijn vrouw tot enig erfgenaam benoemd. Onder het kopje ‘Ouderlijke boedelverdeling’ heeft erflater bepaald dat, voor het geval zijn nakomelingen een beroep doen op hun legitieme portie, aan zijn [...]

Door | 24 april 2018

Vaststelling omvang legitieme. Verstrekken van de benodigde gegevens voor het vaststellen van de legitieme.

Van onze advocaat legitieme. De Rechtbank Den Haag heeft enige tijd geleden uitspraak gedaan over de vaststelling van de omvang van de legitieme en het verstrekken van de benodigde gegevens daartoe. Vaststelling omvang legitieme. Verstrekken van de benodigde gegevens voor het vaststellen van de legitieme. Bij tussenvonnis van 22 februari 2017 is bepaald dat gedaagde [...]

Door | 17 april 2018

Wilsonbekwaamheid erflater? Testament nietig? Onterving. Legitieme. Inlichtingen over legitieme. Inbrengplicht?

Van onze advocaat legitieme. De Rechtbank Noord-Holland heeft enige tijd geleden uitspraak gedaan over de vraag of erflater wilsonbekwaam was ten tijde van het passeren van het testament. Legitieme portie. Verstrekken van inzage in relevante gegevens? Inbrengplicht? Wilsonbekwaamheid erflater en nietigheid testament? Uit artikel 3:34 BW volgt dat een testament dat is opgemaakt terwijl de [...]

Door | 13 april 2018

Uitleg van een testament. Zijn de legitieme porties direct opeisbaar?

Van onze advocaat legitieme. Het Gerechtshof Den Haag heeft op 12 september 2017 uitspraak gedaan over de uitleg van een testament. Directe opeisbaarheid van de legitieme porties? Uit het testament is niet af te leiden dat erflater de bedoeling heeft gehad dat de legitieme direct opeisbaar zijn. Kort weergegeven gaat het in deze zaak om [...]

Door | 11 april 2018

Aanspraak op legitieme portie onterfde zoon jegens zijn broers. Waardebepaling van onderneming. Bevoordeling?

Van onze advocaat legitieme. Enige tijd geleden heeft het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch uitspraak gedaan over de aanspraak op de legitieme portie van een onterfde zoon jegens zijn broers en de waardering van een onderneming in de nalatenschap. Het hof oordeelt als volgt. Partijen zijn het er over eens dat de onderneming van vader voorafgaand aan de [...]

Door | 2 april 2018