Monthly Archives: maart 2018

Legitieme. Berekening legitieme portie. Giften aan kleinkinderen. Inkorting?

Van onze advocaat legitieme. Het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch heeft onlangs uitspraak gedaan over de legitieme, over giften aan kleinkinderen en inkorting. Uit de stellingen van partijen en de niet betwiste producties blijkt onder meer het volgende. Appellante – verder te noemen: appellante – is de dochter en een van de vier erfgenamen van erflaatster – verder [...]

Door | 26 maart 2018

Legitieme portie en gift. Bewijslevering

Van onze advocaat legitieme. Het Gerechtshof Amsterdam heeft op 9 januari 2018 uitspraak gedaan over de legitieme portie en een gedane gift. Stelplicht, bewijslast en bewijslevering. Het hof overweegt als volgt. Z en Y erkennen X aanspraak op een legitieme portie maar stellen dat voor de bepaling van de hoogte daarvan een schenking van de [...]

Door | 23 maart 2018

Waarde aandelen in nalatenschap. Verrijking? Schending legitieme? Gift? Inkorting gift?

Van onze advocaat legitieme. De Rechtbank Amsterdam heeft op 25 oktober 2017 uitspraak gedaan over een gift van erflater aan ex-echtgenote. Geen morele verplichting, geen natuurlijke verbintenis, schending legitieme kinderen erflater met inkorting gift tot gevolg? Naar de kern genomen leggen eisers gezamenlijk aan hun vorderingen ten grondslag dat de door gedaagde in 2012 betaalde [...]

Door | 20 maart 2018

Afwikkeling nalatenschap.Omvang legitieme portie. Schenking? Waardering onroerend goed. Uitleg van artikel 4:67 BW. Giften aan afstammeling

Van onze advocaat legitieme. Het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft op 6 februari 2018 uitspraak gedaan over de berekening en omvang van de legitieme portie. In hoger beroep is de omvang van de legitieme portie van geïntimeerde in het geding. In dit kader zijn de volgende geschilpunten tussen partijen aan de orde: De waarde van de percelen [...]

Door | 16 maart 2018

Zekerheidstelling en vaststelling van de legitieme. Fout of kennelijke misslag in het vonnis? Schorsing van de tenuitvoerlegging van het vonnis?

Van onze advocaat legitieme. Het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft op 29 augustus 2017 uitspraak gedaan over de zekerheidstelling en de vaststelling van de legitieme in een nalatenschap. Fout of kennelijke misslag in vonnis? Schorsing van de tenuitvoerlegging van het vonnis? Het geschil tussen partijen gaat om het volgende. Op 15 juli 2010 is overleden erflater. Erflater [...]

Door | 14 maart 2018

Legitieme. Conservatoir beslag ter verzekering van legitieme? Opeisbaarheid legitieme. Overgangsrecht.

Van onze advocaat legitieme. De Hoge Raad heeft enige tijd geleden een uitspraak gedaan over de mogelijkheid van het leggen van conservatoir beslag ter verzekering van de legitieme. De Hoge Raad stelt buiten twijfel dat conservatoir beslag in beginsel kan strekken ter verzekering van een vordering die (nog) niet opeisbaar is. Uitleg overgangsrecht met betrekking [...]

Door | 10 maart 2018

Legitieme portie. Legitimaris niet-erfgenaam heeft recht op inzage én afschriften van bankafschriften, schenkingen, giften etc. vanaf vijf jaar voor de overlijdensdatum van de erflater om de omvang van de legitieme portie te kunnen bepalen. Dwangsom. Boedelbeschrijving.

Van onze advocaat legitieme. De Rechtbank Limburg heeft op 25 januari 2018 uitspraak gedaan over artikel 4:78 lid 1 en 2 BW. Legitimaris niet-erfgenaam heeft recht op inzage én afschriften van bankafschriften, schenkingen, giften etc. vanaf vijf jaar voor de overlijdensdatum van de erflater om de omvang van de legitieme portie te kunnen bepalen. Dwangsom. [...]

Door | 8 maart 2018

Rechtsstrijd over de hoogte van de legitieme porties. Zijn de legitieme porties direct opeisbaar?

Van onze advocaat legitieme. Het Gerechtshof Den Haag heeft op 12 september 2017 uitspraak gedaan over een rechtsstrijd over de hoogte van de legitieme porties. Zijn de legitieme porties direct opeisbaar? Uitleg. Strekking artikel 129 Overgangswet NBW. Uit het testament is niet af te leiden dat erflater de bedoeling heeft gehad dat de legitieme direct [...]

Door | 1 maart 2018