Monthly Archives: januari 2018

Berekening van de waarde van de legitieme portie. Giften?

Van onze advocaat legitieme. De Rechtbank Limburg heeft op 12 juli 2017 uitspraak gedaan over de berekening van de waarde van de legitieme portie en over wel of niet gedane giften. De berekening van legitieme portie Eisers hebben beide recht op 1/2 x 1/3 = 1/6 van de waarde waarover de legitieme porties worden berekend [...]

Door | 30 januari 2018

Onder omstandigheden gedwongen beroep op legitieme portie

Van onze advocaat legitieme portie. De kantonrechter diende zich in deze casus te buigen over het volgende. Dochter (curanda) staat onder curatele van haar moeder (curator). Vader overlijdt en heeft deze dochter onterfd. Moeder vraagt de kantonrechter of zij namens de dochter mag berusten in het testament van erflater en of zij een beroep op [...]

Door | 26 januari 2018

Termijn voor vordering instelling legitieme verlopen? Heeft de enig erfgenaam onrechtmatig gehandeld door in het kader van het opmaken van de verklaring van erfrecht na te laten de notaris op de hoogte te stellen van de positie van de dochter?

Van onze advocaat legitieme. Het Gerechtshof Den Haag heeft op 21 februari 2017 uitspraak gedaan over een latere vaststelling in rechte dat erflater nog een dochter had. Dochter moet alsnog als legitimaris worden aangemerkt. Termijn voor vordering instelling legitieme verlopen? Heeft de enig erfgenaam onrechtmatig gehandeld door in het kader van het opmaken van de [...]

Door | 26 januari 2018

Verstrekken van informatie over de legitieme. Berekening van de legitieme. Rentevergoeding

Van onze advocaat legitieme. De Rechtbank Noord-Holland heeft op 3 mei 2017 uitspraak gedaan over het verstrekken van informatie over en de berekening van de legitieme portie in een nalatenschap. Partijen zijn het erover eens dat de door moeder in haar testament benoemde executeur mr. S zijn benoeming niet heeft aanvaard en dat gedaagde als [...]

Door | 23 januari 2018

Vaststelling vordering nalatenschap inzake wettelijke verdeling, zuivere aanvaarding, vaststelling legitieme portie en wel of geen rentevergoeding

Van onze advocaat legitieme. Het Gerechtshof Amsterdam heeft op 28 maart 2017 uitspraak gedaan over de vaststelling van de vordering op de nalatenschap inzake de wettelijke verdeling, over zuivere aanvaarding, over de vaststelling van de legitieme portie en rentevergoeding. Het gaat in deze zaak om het volgende. Appellant, geintimeerde sub 2 en geintimeerde sub 3 [...]

Door | 18 januari 2018

Rente verschuldigd over opeisbare vordering uit hoofde nalatenschap? Vaststellen van de waarde van de legitieme portie en de plicht tot het verstrekken van informatie

Van onze advocaat legitieme. De Rechtbank Noord-Holland heeft op 3 mei 2017 uitspraak gedaan over het vaststellen van de waarde van de legitieme portie en de plicht tot het verstrekken van informatie. Was rente verschuldigd over de opeisbare vordering uit hoofde van de nalatenschap? Met het overlijden van moeder op 15 januari 2015 is de [...]

Door | 15 januari 2018

Uitleg testament. Ouderlijke boedelverdeling. Erfdeel bij versterf of legitieme portie?

Van onze advocaat legitieme. De Rechtbank Amsterdam heeft onlangs uitspraak gedaan over de uitleg van een testament. Ouderlijke boedelverdeling. Was sprake van een erfdeel bij versterf of van een legitieme portie? Naar het oordeel van de rechtbank dient het testament van erflater aldus te worden uitgelegd dat het aandeel van eiser gelijk is aan zijn [...]

Door | 10 januari 2018

Bepalen van omvang van legitieme in de nalatenschap : afgifte van bankafschriften of inzage in bankrekeningen

Van onze advocaat legitieme. De Rechtbank Overijssel heeft op 6 september 2017 uitspraak gedaan over het bepalen van de omvang van de legitieme in de nalatenschap. Kan daarvoor de afgifte van bankafschriften of inzage in bankrekeningen verkregen worden? De advocaat van eiseres legt aan haar vorderingen ten grondslag dat zij inzage wenst te krijgen in [...]

Door | 8 januari 2018