Monthly Archives: oktober 2017

Wettelijke rente over de legitieme portie?

Kinderen kunnen aanspraak maken op een “legitieme portie”. Dat is een deel van de nalatenschap waar die het onterfde kind recht op heeft. De erfgenamen moeten de legitieme portie betalen. Een (geslaagd) beroep op de legitieme (portie) leidt dus in de eerste plaats tot een vordering op de erfgenamen gezamenlijk of op de echtgenoot. Soms [...]

Door | 23 oktober 2017

Legitieme portie in vaststellingsovereenkomst

Aan de orde is een hoger beroep over de omvang van de legitieme portie. Onze advocaat legitieme portie stelt vast dat een ter zitting gesloten vaststellingsovereenkomst leidend is, ook wanneer delen daarvan niet zijn uitgevoerd. Geïntimeerden hebben aanspraak gemaakt op hun legitieme portie. In eerste aanleg hebben partijen ten overstaan van de rechtbank op 13 [...]

Door | 3 oktober 2017