Welke giften tellen mee voor de legitieme portie?

Hoewel in de wet vrij duidelijk is omschreven welke giften wel of niet meetellen voor de berekening van de legitieme portie ontstaat er toch vaak discussie over. De Rechtbank Limburg boog zich op 12 juli 2017 uitgebreid over een aantal vragen. Artikel 4:67 BW bepaalt dat de volgende giften in aanmerking moeten worden genomen: a. [...]