Monthly Archives: augustus 2017

Wanneer een legitimaris meer krijgt dan een erfgenaam

Aan de orde is in augustus 2017 een verzetprocedure bij de Rechtbank Amsterdam. De erfgenamen verzetten zich tegen de uitdelingslijst die de vereffenaar bij de rechtbank heeft neergelegd. Vader is overleden in 1998, de moeder en zes kinderen waren erfgenamen voor gelijke delen. Er was sprake van een "ouderwetse" ouderlijke boedelverdeling. Alle activa en passiva [...]

Door | 24 augustus 2017

Legitieme portie: de positie van het stiefkind

Op 2 september 2015 was bij de rechtbank Midden-Nederland een casus aan de orde met stiefkinderen en één eigen kind. Erflaatster heeft één dochter. Deze dochter is samen met drie stiefkinderen en één stiefkleinkind benoemd tot erfgenaam, ieder voor gelijke delen. Er zijn dus vijf erfgenamen. Het zuivere saldo van de nalatenschap is afgerond € [...]

Door | 4 augustus 2017