Legitieme portie: een te lage verkoopprijs impliceert een gift

In deze zaak zijn er drie kinderen, A, B en C.. Erflater heeft aan A een onroerende zaak verkocht voor € 100.000,00. Erflater zou dit onroerend goed van A gaan huren. De inspecteur van de Belastingdienst/Oost heeft de maatstaf van heffing voor de overdrachtsbelasting ter zake van de verkrijging door A van de voormelde onroerende zaak [...]