Waarde bepalen per datum overlijden

Uitgangspunt voor het berekenen van de legitieme portie is de waarde van alle vermogensbestanddelen van erflater per datum overlijden, art. 4:65 BW. Hoe dit in de praktijk uit werkt kan altijd het makkelijkst geillustreerd worden aan de hand van een woning. Als de woning € 200.000,00 waard is op datum ovelrijden, dan is dat het [...]